Mali oglasi ClassifiedsInfo kalendar- Calendar InfoPoslovni imenik - Business Directory

  | NASLOVNA | ARHIVA | KONTAKT / REDAKCIJA |
  
  
Novine Toronto

 
 


Google
     
 IMIGRACIJA - PITANJA I ODGOVORI     

                          IMIGRACIJA

 

 
Da li ja i moja porodica možemo dobiti Useljeničku vizu za Kanadu?

  

Imam 27 godina. Studije sam završio u Novom Sadu. Radim dve godine u struci, kao inženjer visokogradnje. Imam devojku sa kojom živim zajedno nešto više od godinu dana. Ona je završila višu pedagošku školu i ne radi u struci, već kao prodavačica u supermarketu Rodić. Moja devojka ima 23 godine. Ja sam učio i engleski i francuski u osnovnoj i srednjoj školi, a na fakultetu samo engleski. Znanje engleskog jezika moje supruge je na početnom nivou a francuski ne zna. Nemamo rođaka u Kanadi ali imamo dosta prijatelja u Kičineru.


Odgovor:

Za Federalni program, u kategoriji “Skilled Workers” ne bi mogli da se kvalifikujete ni Vi ni Vaša supruga

Saglasno kvalifikacionim kriterijumima Imigracione Regulative za tu kategoriju Useljeničke vize Vi bi mogli osvojiti 66 poena a Vaša devojka 0 poena. Minimalan broj poena koji treba neko od Vas dvoje, kao nosilac zahteva da ima, da bi ušli u proceduru za Useljeničku vizu u navedenoj kategoriji je 67.

Kako su Vaši poeni opredeljeni:

Vi

godine života ---------------------------------------------- 10 poena;
radno iskustvo –-------------------------------------------- 17 poen;
nivo obrazovanja ------------------------------------------- 20 poena;
nivo znanja engleskog/francuskog jezika ------------------ 8 + 8 poena;
Bonus poeni za nivo obrazovanja supruge/a ------------------- 3 poena;

UKUPNO _____________________________________________66 poena

Vasa devojka ne može biti nosilac zahteva s obzirom da nema radnog iskustva u svojoj struci. Saglasno Imigracionim regulativama, osoba koja se određuje za nosioca zahteva, mora imati minimum godinu dana radnog iskustva u struci sa liste O,A B Nacionalne klasifikacije zanimanja u poslednjih deset godina. Vaša devojka nema radnog iskustva u svojoj struci, već radi kao prodavačica u supermarketu. To zanimanje nije na listi traženih zanimanja u Kanadi i kao takvo se ne može koristiti u kvalifikaciji.

Vama nedostaje 1 poen za kvalifikaciju !


Šta je moguće uraditi, kako poboljšati zahtev?

Imate nekoliko opcija:

Ako bi ste Vi bili Nosilac zahteva

Morali bi sačekati godinu dana i tada, sa tri godine radnog iskustva konkurisati za Useljeničku vizu u okviru Federalnog programa za stručna lica.

Druga solucija je da pronađete poslodavce u Kanadi koji bi Vama ponudio posao u Kanadi u okviru Vašeg zanimanja. Sa takozvanim “Arranged Employment Opinion” dobili bi ste 15 dodatnih poena u kvalifikaciji a to bi u konačnom zbiru premašilo potreban broj poena za uspešan početak procesa.

Treća solucija je da Vi usavršite engleski ili francuski jezik do tečnog nivoa u bilo u kojoj kategoriji/čitanje, pisanje, govor, razumevanje/ i tako dobijete dodatne poene na faktoru znanja jezika.

Ili da konkurišete za Useljeničku vizu za Kvebek, sa opcijom izbora zanimanja iz svoje struke a saglasno odredbama NOC-a. Kada se kvalifikujete za Useljeničku vizu za Kvebek, od Imigracionih vlasti Kvebeka dobijete “Certificat de Selection” a od Federalnih Imigracionih vlasti dobijate Useljeničku vizu.

*Vrlo je važno u Vašem slučaju, kod bilo koje kombinatorike, da Vi i Vaša supruga dokažete “Bona Fide” vezu .Ukoliko istu dokažete, možete zajedno ući u Kanadu i da ne sklopite brak.

   

 


Copyright © 1996-2017 "NOVINE Toronto"

Zadnja promena izvrsena: 20 Apr 2012