Kucni ljubimci, saveti veterinara


   
Mali oglasi ClassifiedsInfo kalendar- Calendar InfoPoslovni imenik - Business Directory

  | NASLOVNA | ARHIVA | KONTAKT / REDAKCIJA |
  
  
Novine Toronto

 
 


Google
     
  IMIGRACIJA  

 
 


NOVO -
ŠTA TREBA ZNATI

Obaveštenje

BODOVNI SISTEM

KANADSKO DRŽAVLJANSTVO

Canadian Experience Class

ZAŠTITA STATUSA I STICANjE
DRŽAVLjANSTVA
PITANJA I ODGOVORI:

Kako dobiti useljeničku vizu?

Osnivanje firme u KanadiTEKSTOVI:

VIZE ZA KANADU I PROCEDURA

VRSTA VIZA ZA KANADU

VIZE U OKVIRU SPECIJALNOG
PROGRAMA I SPONZORSTVA


USELjENIČKA VIZA ZA
NEZAVISNE KANDIDATE


DOBIJANjE ISELjENIČKE VIZE
UNUTAR KANADE


GUBITAK STATUSA USELjENIKA
 
GUBITAK STATUSA POSETIOCA
 

Jedna od najvećih tajni koju treba da znate, ukoliko
želite da ostvarite status u Kanadu, je izbor vize tj.
naći najpovoljnije rešenje za vas, odnosno vaše rođake, prijatelje i poznanike.

Upoznaću vas sa vrstama viza i načinima njihovog
dobijanja. Svaka od kategorija viza će biti posebno
obrađena. Daću vam kratak opis viza, limitacionih
kvota i dužine rešavanja zahteva kao i objašnjenja
o tome, ko se može kvalifikovati za neku od kanadskih viza i pod kojim
uslovima.

Kada se budete upoznali sa tim, šta je potrebno ispuniti za svaku od viza, može se desiti da ne ispunjavate uslove. U tom slučaju, treba razmisliti o izmenama u vašem zahtevu .

Na primer, usavršavanje postojeće struke ili osmišljavanje novih polja angažovanja u Kanadi, su neki od načina za unapređenje zahteva. To
takođe može biti i promena profesionalnog opredeljenja.

Kada ove opcije predočimo budućim titularima kanadskih viza, neki od njih naravno neće imati strpljenja da urade ono što je potrebno. Drugi će, pak glasno ponavljati "Ovo je beznadežno, mi ne ispunjavamo uslove, nikad se nećemo kvalifikovati za vizu".

Međutim to nije baš tako.  Svako, ko se ozbiljno angažuje i priprema za
postupak pred kanadskim imigracionim vlastima kvalifikovaće se za željenu
vizu i istu će dobiti pre ili kasnije.

Potrebno je uložiti dosta napora. Da li je vredno toga? Ovo je pitanje na koje samo vi možete dati odgovor.  Jedna od najvažnijih stvari prilikom pokretanja postupka za iseljenje ili boravak je izbor prave vrste vize. Veliki broj ljudi ne uspe da se kvalifkuje samo zato što nisu izvršili pravi izbor i aplicirali u odgovarajućoj kategoriji viza.  

U
poznaću vas sa svim vrstama viza i statusa u Kanadi i uslovima za njihovo dobijanje, odnosno ostvarenje. Vi ili vaši rođaci i prijatelji ćete možda odmah pronaći odgovarajući tip vize/statusa, a možda ćete zaključiti da u konkretnoj situaciji uslovi ne mogu biti ispunjeni. Šta nakon toga?

Ako mislite da se uslovi za ostvarivanje statusa, odnosno dobijanja željene vize mogu ispuniti, odlično, tada ste spremni za postupak pred Imigracionom službom Kanade. Ako pak zaključite da se uslovi ne mogu ispuniti, RADIĆETE U SMERU NjIHOVOG ISPUNjENjA. Međutim, ono što je najvažnije je da na samom početku ZNATE ŠTA SE MOŽE I KAKO SE MOŽE.

Jedini put i način ostvarivanja statusa, odnosno dobijanja vize za Kanadu je legalan put. Izvan zakonskih propisa niti se sme, niti može ići.


Piše:
Advokat Zoran Kostić

 


Copyright © 1996-2017 "NOVINE Toronto"

Promena izvrsena: 06 Jan 2013