Potrebna žena za kuvanje i čišćenje

Broj Malog Oglasa: 
1868/2
Novine Toronto, broj: 
1868
10. November 2023.

Potrebna žena za kuvanje i čišćenje u obdaništu u Etobiku. 

tel. 416/622-7529