| U FOKUSU | SRPSKA ZAJEDNICA | INTERVJU | HOROSKOP | ZDRAVLJE | KUVAR | SLAVE |

| NASLOVNA | ARHIVA | KONTAKT / REDAKCIJA |

 
 

   

  

ADVOKAT MIKETIC

 

EAGLE_KARATE

Stari Grad
NIKOLA TODOROVIC
 
 

  

  

 
    

Novine Toronto

 

Google        Novine Toronto
       
Oglasavanje Marketing
Gordana Stajic - Svetlana Litvinjenko
Fancy_Kafana
PETAR I MIRA RALEVIC
DISK ZDRAVLJE
Dragana Jovanovic
Korica Trans
Srecko Lucky Milidrag
COLUMBUS
Milan Tomasevic Advokat
TINO_BRELAK
ZLATA BIJELIC
SRPSKA TV
THREE BROTHERS
KURKIC MICA

Obradovich Law
DVC_ALUMINIM_VEDRAN_CVITANOVIC
HOROSKOP - HOROSKOPE

Linkovi

   
Kamera Borisa Spremo
  
SAIGON-VIETNAM
 

 
   
 
 
 
 
 
 
Aerodrom/Airport Toronto
Dolazak-Arrivals

Odlazak-Departures
Video klipovi
Info Toronto
FIND A JOB
ЋИРИЛИЦА - Latinica
 
 
Beograd - Ada Ciganlija
           - Trg Nikole Pašića
           - Novi Beograd
 
 
 
Stanje na putevima
Toronto - Don Valley
             - Gardiner/QEW

             - 401/400
Burlington/Mississauga (QEW)
Niagara (QEW/405/58)
Sarnia (402)
London (401)
Windsor (401)
Kingston (401)
Thousand Islands (401)
Ottawa - City Streets
 
  
 
Rekli su...
   
  
 
 
Inauguration of The Embassy of Universal Law
 
The Inauguration of The Embassy of Universal Law took place on Tuesday
24th of April 2017.
The Embassy of Universal law
(or The Embassy of Almightiness) has been established on the planet Earth for the
first time ever.
 

Ovde može da bude
i Vaš oglas!

 
OGLASITE VAŠU FIRMU, USLUGE, PROIZVODE I SERVISE
 
Ako nemate web sajt,
mi ćemo vam napraviti.
 
POZOVITE NAS !
1 416 892-9882
  

redakcija1@novine.ca
  
NOVINE Marketing
 


Imigracija - Zoran Kostic
 IMIGRACIJA

PRAVNA PITANJA/SRBIJA-KANADA


Razvod braka

  
  

U ovoj broju ćemo govoriti o Razvodu braka, odnosno o tome, gde se brak može razvesti, gde je ekonomičnije i brže razvesti brak, u Srbiji ili Kanadi.

Veliki broj naših ljudi koji žive u Kanadi ima dilemu i ne zna kako se sve brak može razvesti.

I u Kanadi i u Srbiji, brak se može razvesti na dva načina, sporazumno ili po tužbi

Nadležno pravo za razvod braka:
Prema srpskom Porodičnom zakonu, merodavno pravo za razvod braka određuje se prema državljanstvu bračnih drugova u trenutku razvoda, a ako su bračni drugovi državljani različitih država, onda se primenjuju kumulativno njihova nacionalna prava. Ako jedan od bračnih drugova nema domicil na teritoriji naše zemlje, a brak se ne bi mogao razvest prema pravu državljanstva bračnih drugova, takođe je nadležno srpsko pravo.

Naše pravo biće nadležno i kada želi da se razvede naš državljanin, bez obzira na to da li ima domicil na teritoriji naše zemlje i bez obzira na to što pravo drugog bračnog druga ne dopušta razvod.

Nadležni sud:
Ako je za bračne sporove srpski sud nadležan zato što su bračni drugovi imali poslednje zajedničko prebivalište u Republici Srbiji, odnosno zato što tužilac ima prebivalište u Republici Srbiji, mesno nadležan je sud na čijem su području supružnici imali poslednje zajedničko prebivalište, odnosno sud na čijem području tužilac ima prebivalište.

Za suđenje u sporovima radi utvrđivanja postojanja ili nepostojanja braka, poništenja braka ili razvoda braka (bračni sporovi), nadležan je pored suda opšte mesne nadležnosti i sud na čijem području su supružnici imali poslednje zajedničko prebivalište.

Državljanstvo kao element vezivanja za porodične odnose sa stranim elementom:

Naše pravo predviđa državljanstvo kao element vezivanja za sve porodične odnose.

Kada su lica istog državljanstva, primenjuje se pravo države čiji su oni državljani.

Kada su lica različitog državljanstva, naš zakon predviđa kumulativnu primenu prava država čija su lica državljani.

Kod opredeljivanja gde šete brak razvesti - u Srbiji ili u Kanadi , imajte u vidu i institute priznavanja razvoda braka u inostranstvu/ u vašem slučaju u Kanadi/.

Ako ste kanadski useljenik / odnosno kanadski državljanin/, razvod braka koji ste dobili u Srbiji će vam biti priznat u Kanadi , jedino ako su ispunjene formalno pravne i materjalno pravne pretpostavke za priznavanje razvoda braka obavljenog van Kanade, odnosno ako je bilo ko od supružnika živeo van Kanade/u zemlji gde se obavio razvod/, neposredno pre razvoda najmanje jednu godinu.


Ako brak razvodite u Kanadi, primeniće se "Canadian Divorce Act" koji na sličan način uređuje materiju Poveravanja dece na čuvanje i Vaspitanje jednom od roditelja.

Međutim, s obzirom na specifičnosti kanadskog parvnog sistema /Common Law/, odnosno presedentno pravo - sa izuzetkom Kvebeka, gde je i dalje osnova pravnog sistema bazirana na "Code Civil" /sudska odluke o poveravanju dece na čuvanje i Vaspitanje jednom od roditelja variraju od provincije do provincije a često zavise i od sudije koji treba da donese odluku. Ipak, većina sudija stoji na stanovištu da bi bilo teško izvršiti odluku o poveri, suprotno nepokolebljivo izraženoj želji deteta "strongly edžpressed njishes" starijeg od 14 godina.

Državljanstvo kao element vezivanja za porodične odnose sa stranim elementom:

Naše pravo predviđa državljanstvo kao element vezivanja za sve porodične odnose.

Kada su lica istog državljanstva, primenjuje se pravo države čiji su oni državljani.

Kada su lica različitog državljanstva, naš zakon predviđa kumulativnu primenu prava država čija su lica državljani.


Advokat Zoran M. Kostić
tel. +381-11-322-4456 ili +381-64-216-8789,
e-mail. kostic_zoran@hotmail.com 
webs – www.kostic-zoran.webs.com
www.useljenje-kanada.webs.com

 

 
  

 


 Oglasavanje Marketing
Novine Toronto
 

Free Downloads
 
Google - Chrome
MOZILA Firefox
MSN Messanger
Apple iTunes
Apple Quick Time Player
Adobe Flash Player

 
Java
Bit Torrent
Skype
Real Player
Win Media Player


Antivirus
AVG Antivirus FREE

  

 
Spyware

Spybot FREE
AD-Aware FREE
 
File Compress & Encrypt
Win Zip
Win Rar
 

Britic
Glas dijaspore

EURO Market
  
The Lord Byron Fundation for Balkan Studies

 
Serbia Tourist Guide
Zavicaj


Plaćanje kred. karticom
Credit Card Payment


Copyright © 1996-2017 "NOVINE Toronto"