| U FOKUSU | SRPSKA ZAJEDNICA | INTERVJU | HOROSKOP | ZDRAVLJE | KUVAR | SLAVE |

| NASLOVNA | ARHIVA | KONTAKT / REDAKCIJA |

 
 

   

  

ADVOKAT MIKETIC

 

EAGLE_KARATE

Stari Grad
NIKOLA TODOROVIC
 
 

  

  

 
    

Novine Toronto

 

Google        Novine Toronto
       
Oglasavanje Marketing
Gordana Stajic - Svetlana Litvinjenko
Fancy_Kafana
PETAR I MIRA RALEVIC
DISK ZDRAVLJE
Dragana Jovanovic
Korica Trans
Srecko Lucky Milidrag
COLUMBUS
Milan Tomasevic Advokat
TINO_BRELAK
ZLATA BIJELIC
SRPSKA TV
THREE BROTHERS
KURKIC MICA

Obradovich Law
DVC_ALUMINIM_VEDRAN_CVITANOVIC
HOROSKOP - HOROSKOPE

Linkovi

   
Kamera Borisa Spremo
  
SAIGON-VIETNAM
 

 
   
 
 
 
 
 
 
Aerodrom/Airport Toronto
Dolazak-Arrivals

Odlazak-Departures
Video klipovi
Info Toronto
FIND A JOB
ЋИРИЛИЦА - Latinica
 
 
Beograd - Ada Ciganlija
           - Trg Nikole Pašića
           - Novi Beograd
 
 
 
Stanje na putevima
Toronto - Don Valley
             - Gardiner/QEW

             - 401/400
Burlington/Mississauga (QEW)
Niagara (QEW/405/58)
Sarnia (402)
London (401)
Windsor (401)
Kingston (401)
Thousand Islands (401)
Ottawa - City Streets
 
  
 
Rekli su...
   
  
 
 
Inauguration of The Embassy of Universal Law
 
The Inauguration of The Embassy of Universal Law took place on Tuesday
24th of April 2017.
The Embassy of Universal law
(or The Embassy of Almightiness) has been established on the planet Earth for the
first time ever.
 

Ovde može da bude
i Vaš oglas!

 
OGLASITE VAŠU FIRMU, USLUGE, PROIZVODE I SERVISE
 
Ako nemate web sajt,
mi ćemo vam napraviti.
 
POZOVITE NAS !
1 416 892-9882
  

redakcija1@novine.ca
  
NOVINE Marketing
 

Angažovanje advokata i konsultanta
 
  PRAVNA PITANJA / SRBIJA - KANADA

IMIGRACIJA

 

Angažovanje advokata i konsultanta

  

Pitanje:
Da li je potrebno angažovati advokata ili imigracionog konsultanta ?

Odgovor:
Niste obavezni da angažujete advokata ili konsultanta za postupak dobijanja jedne od viza za Kanadu !

Ukoliko ste sigurni da ispunjavate uslove za određeni tip vize za Kanadu, popunjavanje aplikacija možete izvršiti samostalno i za tako što vam ne treba advokat ili konsultant.
Međutim, ako ne znate koji tip vize bi odgovarao vašoj situaciji, te ako ne možete razumeti ili rastumačiti informacije date od Ministarstva za državljanstvo, multikulturalizam i imigraciju na oficijalnom sajtu ministarstva, onda ne bi bilo loše potraziti stručnu pomoć advokata ili konsultanta da vam u tome pomogne.

Naravno, kod izbora advokata ili konsultanta, ako se za iste odlučite, vodite računa da su oni dovoljno kvalifikovani za posao kojim se bave, te da su priznati od svojih stručnih komora, asocijacija i udruženja. Kada “poklonite poverenje” odnosno angažujete advokata ili konsultanta, morate specificirati polje njihovog angažovanja.


Za koje poslove možete angažovati advokate i konsultante:
Ako želite da vas advokat ili konsultant zastupa pred imigracionim vlastima Kanade, onda takav advokat ili konsultant mora biti registrovan pri nekoj od advokatskih komora u Kanadi , odnosno pred odgovarajućim udruženjima imigracionih konsultanata u Kanadi. Taj advokat ili imigracioni konsultant će u vaše ime moći da komunicira sa imigracionim vlastima Kanade ako to uopšte bude bilo potrebno.
Međutim takav advokat ili konsultant, registrovan u Kanadi, ne može da vas zastupa u postupku prikupljanja dokaza i rešavanju prethodnih pitanja pred domaćim sudskim i upravnim organima jer strani advokati ne mogu raditi u Srbiji samostalno.
Ovde je vrlo važno znati, da ni jedan advokat niti konsultant ne može uticati na odluku imigracionih vlasti , niti pak može ubrzati vaš postupak. O prihvatu ili odbijanju vašeg zahteva, meritornu odluku donosi Ministarstvo za državljanstvo, multikulturalizam i imigraciju Kanade, preko svojih kancelarija i ispostava unutar i van Kanade.

Ako želite da vam advokati ili konsultanti, registrovani u vašoj zemlji pruže odgovarajuće usluge vezane za imigracionu problematiku Kanade, morate imati u vidu činjenicu da oni ne mogu da se bave imigracionim pravom Kanade niti da vas zastupaju pred imigacionim vlastima Kanade.

Ono što mogu oni da urade za vas je da vam pomognu u selekciji i prikupljanju dokumentacije koja vam je potrebna iz zemlje u kojoj živite ili boravite, kod usaglašavanja strukovnih profila kroz kolizione norme domaćih i stranih propisa o radu i obrazovanju, kod rešavanja prethodnih pravnih pitanja vezanih za krivične,ostavinske, brakorazvodne postupke, postupke pred domaćim privrednim/trgovačkim sudovima, postupke pred domaćim upravnim organima, komorama i asocijacijama, čije odluke su bitne za vas budući status u Kanadi.

Kada vam advokati i konsultanti registrovani u vašoj zemlji pruže navedene pravne usluge, onda ćete moći samostalno popunjavati aplikacije za traženi tip vize za Kanadu. Najveći deo pripremnih pravnih poslova vezanih za odlazak u Kanadu ili neku drugu zemlju se obavlja u zemlji porekla kandidata i u vezi je sa dokazima vezanim za zemlju porekla kandidata. Sam čin podnošenja aplikacije i pracenje iste ne zahteva angažovanje advokata.


Da li izabrati domaćeg advokata/konsultanta ili kanadskog advokata/konsultanta?

Iskustva pokazuju da, ako je neko već u Kanadi i želi da angažuje advokata odnosno registrovanog konsultanta da mu unutar Kanade reši status, onda je bolje da angažuje kanadskog advokata ili registrovanog konsultanta.
Međutim ako je osoba van Kanade, onda je bolje da angažuje/ukoliko to želi/ domaćeg advokata ili registrovanog konsultanta za rešavanje prethodnih pitanja vezanih za prikupljanje dokaza kod domaćih sudskih i upravnih organa, asocijacija, komora a čije će se priznanje izvršiti u Kanadi.
Naravno, kod izbora advokata i konsultanata trebate proceniti njihov karakter, stručnost i profesionalnost .

 
  

 


 

Oglasavanje Marketing
Novine Toronto
 

Free Downloads
 
Google - Chrome
MOZILA Firefox
MSN Messanger
Apple iTunes
Apple Quick Time Player
Adobe Flash Player

 
Java
Bit Torrent
Skype
Real Player
Win Media Player


Antivirus
AVG Antivirus FREE

  

 
Spyware

Spybot FREE
AD-Aware FREE
 
File Compress & Encrypt
Win Zip
Win Rar
 

Britic
Glas dijaspore

EURO Market
  
The Lord Byron Fundation for Balkan Studies

 
Serbia Tourist Guide
Zavicaj


Plaćanje kred. karticom
Credit Card Payment


Copyright © 1996-2017 "NOVINE Toronto"