| U FOKUSU | SRPSKA ZAJEDNICA | INTERVJU | HOROSKOP | ZDRAVLJE | KUVAR | SLAVE |

| NASLOVNA | ARHIVA | KONTAKT / REDAKCIJA |

 
 

   

  

ADVOKAT MIKETIC

 

EAGLE_KARATE

Stari Grad
NIKOLA TODOROVIC
 
 

  

  

 
    

Novine Toronto

 

Google        Novine Toronto
       
Oglasavanje Marketing
Gordana Stajic - Svetlana Litvinjenko
Fancy_Kafana
PETAR I MIRA RALEVIC
DISK ZDRAVLJE
Dragana Jovanovic
Korica Trans
Srecko Lucky Milidrag
COLUMBUS
Milan Tomasevic Advokat
TINO_BRELAK
ZLATA BIJELIC
SRPSKA TV
THREE BROTHERS
KURKIC MICA

Obradovich Law
DVC_ALUMINIM_VEDRAN_CVITANOVIC
HOROSKOP - HOROSKOPE

Linkovi

   
Kamera Borisa Spremo
  
SAIGON-VIETNAM
 

 
   
 
 
 
 
 
 
Aerodrom/Airport Toronto
Dolazak-Arrivals

Odlazak-Departures
Video klipovi
Info Toronto
FIND A JOB
ЋИРИЛИЦА - Latinica
 
 
Beograd - Ada Ciganlija
           - Trg Nikole Pašića
           - Novi Beograd
 
 
 
Stanje na putevima
Toronto - Don Valley
             - Gardiner/QEW

             - 401/400
Burlington/Mississauga (QEW)
Niagara (QEW/405/58)
Sarnia (402)
London (401)
Windsor (401)
Kingston (401)
Thousand Islands (401)
Ottawa - City Streets
 
  
 
Rekli su...
   
  
 
 
Inauguration of The Embassy of Universal Law
 
The Inauguration of The Embassy of Universal Law took place on Tuesday
24th of April 2017.
The Embassy of Universal law
(or The Embassy of Almightiness) has been established on the planet Earth for the
first time ever.
 

Ovde može da bude
i Vaš oglas!

 
OGLASITE VAŠU FIRMU, USLUGE, PROIZVODE I SERVISE
 
Ako nemate web sajt,
mi ćemo vam napraviti.
 
POZOVITE NAS !
1 416 892-9882
  

redakcija1@novine.ca
  
NOVINE Marketing
 

Razvod braka i poveravanje dece na čuvanje i vaspitanje
 
  PRAVNA PITANJA / SRBIJA - KANADA

IMIGRACIJA

 

Razvod braka i poveravanje dece na čuvanje i vaspitanje u Međunarodnom privatnom pravu

  

Pitanje:
Moje ime je Mirjana, živim i radim u Torontu od 2005 godine. Trenutno sam u postupku razvoda braka i želela bih da saznam dve stvari:
Kako i gde se može razvesti moj brak/ Da li ovde u Kanadi ili u Srbiji/ ?
Kome će pripasti naše zajedničko dete?
U daljem tekstu ću vam predočiti više detalja :
Ja i moj muž smo se uselili u Kanadu pre pet godina. Brak smo sklopili u Beogradu pre dolaska u Kanadu. Po dolasku u Kanadu, rodio nam se sin, koji sada ima 4 godine. Moj suprug želi da se vrati nazad za Srbiju nakon razvoda braka i da sa sobom povede našeg sina. Da li on to sme da uradi?

Odgovor:
Kako i gde se može ovabiti razvod braka/ Da li u Kanadi ili u Srbiji/?
Ako ste vi i vaš suprug kanadski useljenici ili državljani/ i živite kako kažete već 5 godina u Kanadi/, onda brak možete razvesti u Kanadi.
Ukoliko pak želite da brak razvedete u Srbiji, onda moraju biti ispunjene određene procesne pretpostavke za postupak razvoda braka u Srbiji. Te procesne pretpostavke se tiču stvarne i mesne nadležnosti suda u Srbiji.
Zakon o parnicnom postupku Srbije u članu 47 i 48 određuje nadležnost na sledeči način:

Nadležnost za bračne sporove
Clan 47

Za suđenje u sporovimađ radi utvrđivanja postojanja ili nepostojanja braka, poništaja braka ili razvoda braka (bracni sporovi), nadležan je pored suda opšte mesne nadležnosti i sud na čijem području su bračni drugovi imali poslednje zajedničko prebivalište.
Ako je za bračne sporove domaći sud nadležan zato što su bračni drugovi imali poslednje zajedničko prebivalište u Republici Srbiji, odnosno zato što tužilac ima prebivalište u Republici Srbiji, mesno nadležan je sud na čijem su području bračni drugovi imali poslednje zajedničko prebivalište, odnosno sud na čijem području tužilac ima prebivalište.

Clan 48
Ako je u sporovima o imovinskim odnosima bračnih drugova domaći sud nadležan zato što se imovina bračnih drugova nalazi u Republici Srbiji ili zato što tužilac u vreme podizanja tužbe ima prebivalište ili boravište u Republici Srbiji, mesno nadležan je sud na čijem području tužilac ima prebivalište ili boravište u vreme podizanja tužbe.

Postupak za razvod braka u Srbiji se može pokrenuti Predlogom za sporazumni razvod braka i Tužbom.
Stranke u postupku mogu zastupati ovlašćeni punomoćnici sa overenim punomoćjem izdatim samo radi zastupanja u bračnom sporu, saglasno članu 221 Porodičnog zakona

Kod opredeljivanja gde ćete brak razvesti – u Srbiji ili u Kanadi, imajte u vidu i institute priznavanja razvoda braka u inostranstvu/ u vašem slučaju u Kanadi/.
Ako ste kanadski useljenik / odnosno kanadski državljanin/, razvod braka koji ste dobili u Srbiji će vam biti priznat u Kanadi, jedino ako su ispunjene formalno pravne i materijalno pravne pretpostavke za priznavanje razvoda braka obavljenog van Kanade, odnosno ako je bilo ko od supružnika živeo van Kanade /u zemlji gde se je obavio razvod/, neposredno pre razvoda najmanje jednu godinu.

Saglasno paragrafu 22(1) “Canadian Divorce Act”:
“A divorce granted, on or after the coming into force of this act, pursuant to a lanj of a country or subdivision of a country other than Canada by a tribunal or other authority having jurisdiction to do so shall be recognized for all purposes of determining the marital status in Canada of any person, if either a former spouse njas ordinarily resident in that country or subdivision for at least one year immediately preceding the commencement of proceedings for the divorce.”


Odgovor na pitanje:
Kome će pripasti naše zajedničko dete nakon razvoda braka?

Zavisno od toga gde ćete voditi postupak za razvod braka/ u Srbiji ili u Kanadi/, pitanje Poveravanja dece na čuvanje i vaspitanje jednom od roditelja se određuje na sledeći način:
1. Ako brak razvodite u Srbiji, primeniće se Porodični zakon Srbije koji kaže sledeće:

Sporazum o razvodu
Član 40.

(1) Supružnici imaju pravo na razvod braka ako zaključe pismeni sporazum o razvodu.
(2) Sporazum o razvodu obavezno sadrži i pismeni sporazum o vršenju roditeljskog prava i pismeni sporazum o deobi zajedničke imovine.
(3) Sporazum o vršenju roditeljskog prava može imati oblik sporazuma o zajedničkom vršenju roditeljskog prava ili sporazuma o samostalnom vršenju roditeljskog prava.

Razvod po tuzbi
Član 41.
Svaki supružnik ima pravo na razvod braka ako su bračni odnosi ozbiljno i trajno poremećeni ili ako se objektivno ne može ostvarivati zajednica života supružnika.

Odluka o vrsenju roditeljskog prava
Član 272.
(1) Sporazum roditelja o zajedničkom ili samostalnom vršenju roditeljskog prava unosi se u izreku presude o vršenju roditeljskog prava ukoliko sud proceni da je taj sporazum u najboljem interesu deteta.
(2) Ako roditelji nisu zaključili sporazum o vršenju roditeljskog prava ili sud proceni da njihov sporazum nije u najboljem interesu deteta, odluku o poveravanju zajedničkog deteta jednom roditelju, o visini doprinosa za izdržavanje od strane drugog roditelja i o načinu održavanja ličnih odnosa deteta sa drugim roditeljem donosi sud.
(3) Kada sud donese odluku o zajedničkom ili samostalnom vršenju roditeljskog prava, a dete se ne nalazi kod roditelja koji treba da vrši roditeljsko pravo, sud će narediti da se dete odmah preda roditelju
koji treba da vrši roditeljsko pravo.


*Ako se supružnici ne mogu dogovoriti o vršenju roditeljskog prava, sud će doneti Odluku o tome kome od roditelja će se poveriti dete na čuvanje i vaspitanje i pri tome će imati u vidu uzrast deteta, materjalno stanje roditelja, karakter roditelja i njihovu spremnost, želju i mogućnosti da se staraju o detetu a pritom će voditi računa o uzrastu deteta i njegovom NAJBOLjEM INTERESU.

Po Porodičnom zakonu Srbije, maloletno dete od10 godina može izražavati svoje mišljenje a dete starosti 15 godina može da odluči sa kojim će od roditelja živeti

2. Ako brak razvodite u Kanadi , primeniće se “Canadian Divorce Act” koji na sličan način uređuje materiju Poveravanja dece na čuvanje i vaspitanje jednom od roditelja.
Međutim, s obzirom na specifičnosti kanadskog parvnog sistema/ “Common Law”, odnosno presedentno pravo-sa izuzetkom Kvebeka, gde je i dalje osnova pravnog sistema bazirana na “Code Civil” /sudska odluke o poveravanju dece na čuvanje i vaspitanje jednom od roditelja variraju od provincije do provincije a često zavise i od sudije koji treba da donese odluku. Ipak, većina sudija stoji na stanovištu da bi bilo teško izvršiti odluku o poveri, suprotno nepokolebljivo izraženoj želji deteta “strongly expressed wishes” starijeg od 14 godina.

 
  

 


 

Oglasavanje Marketing
Novine Toronto
 

Free Downloads
 
Google - Chrome
MOZILA Firefox
MSN Messanger
Apple iTunes
Apple Quick Time Player
Adobe Flash Player

 
Java
Bit Torrent
Skype
Real Player
Win Media Player


Antivirus
AVG Antivirus FREE

  

 
Spyware

Spybot FREE
AD-Aware FREE
 
File Compress & Encrypt
Win Zip
Win Rar
 

Britic
Glas dijaspore

EURO Market
  
The Lord Byron Fundation for Balkan Studies

 
Serbia Tourist Guide
Zavicaj


Plaćanje kred. karticom
Credit Card Payment


Copyright © 1996-2017 "NOVINE Toronto"