| U FOKUSU | SRPSKA ZAJEDNICA | INTERVJU | HOROSKOP | ZDRAVLJE | KUVAR | SLAVE |

| NASLOVNA | ARHIVA | KONTAKT / REDAKCIJA |

 
 

   

  

ADVOKAT MIKETIC

 

EAGLE_KARATE

Stari Grad
NIKOLA TODOROVIC
 
 

  

  

 
    

Novine Toronto

 

Google        Novine Toronto
      
Linkovi

   
Kamera Borisa Spremo
  
SAIGON-VIETNAM
 

 
   
 
 
 
 
 
 
Aerodrom/Airport Toronto
Dolazak-Arrivals

Odlazak-Departures
Video klipovi
Info Toronto
FIND A JOB
ЋИРИЛИЦА - Latinica
 
 
Beograd - Ada Ciganlija
           - Trg Nikole Pašića
           - Novi Beograd
 
 
 
Stanje na putevima
Toronto - Don Valley
             - Gardiner/QEW

             - 401/400
Burlington/Mississauga (QEW)
Niagara (QEW/405/58)
Sarnia (402)
London (401)
Windsor (401)
Kingston (401)
Thousand Islands (401)
Ottawa - City Streets
 
  
 
Rekli su...
   
  
 
 
Inauguration of The Embassy of Universal Law
 
The Inauguration of The Embassy of Universal Law took place on Tuesday
24th of April 2017.
The Embassy of Universal law
(or The Embassy of Almightiness) has been established on the planet Earth for the
first time ever.
 

Ovde može da bude
i Vaš oglas!

 
OGLASITE VAŠU FIRMU, USLUGE, PROIZVODE I SERVISE
 
Ako nemate web sajt,
mi ćemo vam napraviti.
 
POZOVITE NAS !
1 416 892-9882
  

redakcija1@novine.ca
  
NOVINE Marketing
 

Radmilo Anicic - Piramide
 u fokusu

 

 

Radmilo Aničić
 
PIRAMIDE I NJENI GRADITELJI

 
Stari graditelji piramida su to drukčije doživljavali: za njih je čovjek bio dio Univerzuma, bolje reći, Čovjek je Univerzum u malom - bukvalno. Shodno tome su se i odnosili prema ljudskom  ...


Novine Toronto, br. 1391 - Toronto, 14. mart 2014.

PIRAMIDA - RADE


Potrebe za piramidama i njihova izgradnja je zasnovana na čistoj nauci. Kako sam ja razumeo, ta naučna znanja, naša civilizacija, u ovom momentu još nije dostigla. Znanja graditelja piramida se, u osnovi, razlikuju od današnjih znanja u dvije osnovne postavke:
- njihova znanja su bila zasnovana na drukčijoj predstavi o Čovjeku, o Univerzumu, o Tvorcu.
- njihovo znanje je bilo cjelovito: to je bilo - Znanje.

RADMILO ANICICOvde govorimo o onim ljudima koji su Znanje prenijeli u Egipat i, praktično, na zlatnom tanjiru dostavili blagodeti jedne urušene civilizacije novoj koja se rađala.
Vrijedi se malo šire pozabaviti ovom temom. Naime, današnja nauka napreduje ogromnim koracima naprijed i svakog dana dobijamo nove informacije o svijetu u kojem živimo, širimo obzorja poimanja sebe i svijeta u kojem živimo ali smo cijelu nauku zasnovali isključivo na materijalističkoj viziji svijeta i čovjeka u njemu.
Stari graditelji piramida su to drukčije doživljavali: za njih je čovjek bio dio Univerzuma, bolje reći, Čovjek je Univerzum u malom - bukvalno.
Shodno tome su se i odnosili prema ljudskom postojanju. Svako ljudsko biće i njegov život su apsolutno jedinstvena pojava u cijelom Univerzumu, i kao takvi, oni su - svetinja! To bi se moglo svesti na ideju mikrokosmos - makrokosomos sa odnosima jedan na jedan: svaki čovjek je jedinstvena kopija stvaralačkog vječito promjenljivog Univerzuma - u malom.
Čuvena je maksima koja se koristi hiljadama godina u pokušaju da se pojasni smisao ljudskog postojanja: Kako gore - tako i dolje; kako je dolje - tako je i gore!
Ono što su Stari znali i primjenjivali u svojoj praksi je da cijeli Kosmos učestvuje u našem životu kao i mi u njegovom. Zato je astrologija pripadala najvišem stepenu nauke. Poznavanje kosmičkih zakona i njihova primjena ovde - Dolje je odraz najvišeg pregnuća ljudskog uma.
Naše obrazovanje, u ovom momentu, ne daje priliku da se stvori cjelovita slika svijeta u ljudskom umu. Nauka je podijeljena na svoje grane i praktično smo stvorili doba vrlo uske specijalizacije; time se ograničava stvaranje Velike slike svijeta u našim umovima i gubi se mogućnost potpunog, cjelovitog razvoja ljudskog bića. Vjerovatno je to neophodna faza u razvoju ljudske svijesti...?
S druge strane, graditelji drevnih piramida su bili u Znanju: znali su i astronomiju i astrologiju i matematiku i fiziku i hemiju i biologiju... poznavali su suštinu ljudskog bića sa stanovišta osnovnog načela koji smo iznijeli. Imhotep, najučveniji graditelj piramida u Egiptu je u sebi morao da objedini sva ova znanja da bi projektovao i napravio piramide svog doba.
Samo dva primjera: centar Velike piramide u Gizi je pomjeren 0,5cm od stvarnog centra kvadrata koji je osnova piramide (kvadrat je stranice 230,35m a piramida je sastavljena od miliona kamenih blokova koji su teški nekoliko stotina miliona tona; Bosanska piramida Sunca je usmjerena svojom sjevernom stranom prema astronomskom sjeveru sa greškom od nekoliko sekundi.
Da bi se napravili ovakvi proračuni i da bi se napravile ovakve građevine, potrebno je mnogo znanja i to, kako bismo mi danas rekli - multidisciplinarno znanje.
Priče koje učimo u školama da su piramide gradili robovi noseći/vozeći kamene blokove teške nekoliko desetina tona su - neozbiljne. U isto vrijeme, te priče odražavaju stanje svijesti civilizacije kojoj pripadamo. Ideja da smo postali od majmuna pa da smo se razvijali i nastavljamo da se razvijamo linearno napredujuči, u pravoj mjeri odražavaju razmišljanja zarobljenog uma. I lijenog uma!

RADMILO ANICIC
                             
Radmilo Aničić ispred ruske piramide, St. Petersburg

Da bismo objasnili građevine kao što su piramide u Egiptu ili Bosni, u okviru sadašnjeg naučnog shvatanja razvoja čovječanstva, mi čemo radije pribeći izvrtanju činjenica, odbijanju da se objave i proučavaju i stave na uvid javnosti mnoge zagonetke ljudske aktivnosti, nego što čemo promijeniti pogled na nas i naše postojanje. Otvorenost našeg uma je preduslov - slobode!!!
Ljudsko biće jeste jedinstvena manifestacija Tvorčevog postojanja, ali, sa slobodnom voljom da svoje postojanje izrazi na način koji želi, u okviru Univerzuma kojem pripada. I tu se vraćamo na priču o čovjeku koji postaje Čovjek da bi postao bog (sa malim b).
Piramide su, po svojoj energetskoj strukturi, direktni odraz energetike ljudskog bića: kao što čovjek ima devet energetskih nivoa tako i piramida ima devet nivoa.

Pitagora je prenio sva znanja u Grčku svog doba. To je ono doba koje će iznedriti kasnije Sokrata, Platona, Aristotela i ostale velikane ljudske misli čije ideje i dan danas stoje u osnovi civilizacije kojoj pripadamo. Pitagorina škola za malobrojne i posvećene je nastavila da živi prenijevši suštinska znanja iz Starog Egipta u Evropu. Ipak, po svemu sudeći, čovječanstvo je krenulo drugim pravcem u svom razvoju; dakle, nije nastavilo na tradicijama Starog Egipta.
Prema nekim istraživačima, u tom preiodu je došlo do naglog razvoja lijeve moždane hemisfere što je vodilo ka analitičkom načinu razmišljanja, individualizaciji (razvoju odvojenosti od cjeline ljudskog roda) i materijalističkom pogledu na svijet.

Desna strana mozga nije u tom momentu nastavila da se razvija brzinom kao i lijeva pa su se osobine koje proizilaze iz aktivnosti desne strane našeg mozga: intuitivnost, "povezanost", kolektivno nesvjesno polako ustupale mjesto novom načinu razmišljanja što je uslovilo postojeći, materijalistički pogled na svijet kao osnovu naše civilizacije.
Time se proces širenja Znanja iz Starog Egipta izmijenio i on je ponovo ostao privilegija vrlo uskih i zatvorenih grupa na raznim stranama svijeta. (Mnoge takve grupe i dan danas postoje po svijetu šireći svjetlo Znanja na raznim nivoima).

Vjerovatno je to i logično ako sagledamo taj proces u budućnosti u kojoj če visoko individualizirana svijest svakog pojedinca biti na takvom nivou, da će potpuno shvatati sebe, visoko razvijenu jedniku kao odgovorni dio cjelokupnog ljudskog roda, kolektivne svijesti.
Time će se ideje na kojima su graditelji piramida Starog Egipta zasnovali svoju civilizaciju i zbog kojih su gradili piramide, podići na viši nivo i mi ćemo zaista razumjeti zašto i kako su gradili piramide i nastaviti tamo gde su oni stali.
Veliki dio tog Znanja još nije dostupan našoj civilizaciji jer, izgleda, nismo još dovoljno zreli za njega. Velika je razlika između moralnih normi na kojima zasnivamo svoj život i materijalnih dostignuća koja smo ostvarili.

Da navedemo samo jedan ekstreman primjer: sa svojim znanjem, mi kao civilizacija, možemo uništiti sav život na zemlji, a da li ćemo to uraditi zavisi od našeg duhovnog razvoja i vrijednosti koje proističu iz njega. U suštini, sve se svodi na naš odnos prema Tvorcu, samim tim - prema čovjeku! Bolje reči na nivo naše spoznaje Tvorca.
U uvodu knjige "Moć faraona" koju smo objavili u Beogradu (prevod sa ruskog) citiran je Prorok Danilo kako izgovara ove magične riječi Nabu Nasiru:
"Sada su nauka o duši i nauka o zvezdama razdvojene, ali će doći vreme, kada će se ove dve nauke sjediniti i tada će na Zemlji biti jedan Bog i jedan narod."
Da li to vrijeme dolazi - vidjećemo.

Rekli smo da je gradnja piramida i potreba za njima bila zasnovana na čistoj nauci. Ta nauka je bila utemeljena na drukčijem shvatanju ljudskog bića i njegove uloge u Univerzumu. Stari Egipćani su vjerovali da je Egipat ustvari - odraz Nebesa. I shodno tome su napravili građevine koje odražavaju takvu misao.
Piramida spaja dva svijeta - onaj Gore i ovaj ovde, Dolje. Naime, u piramidi se dešava pojačavanje energija koje dolaze iz centra Majčice Zemlje i iz Kosmosa.
Pojedine piramide su pravljene za tačno određenu osobu. One su omogućavale komunikaciju sa drugim svetovima, omogućavale su skladan duhovni razvoj onih koji su se stalno "družili" sa njima a sve zajedno, služile su za ubrzanje duhovnog razvoja cijelog ljudskog roda.
One su vječiti znaci postojanja jedne civilizacije i kao takve, imaju veliku ulogu i u našoj civilizaciji. Samo se moramo potruditi da odgonetnemo zagonetku koja je pred nama.

Radmilo Aničić

Na kraju, pošto živimo u doba širenja informacija internetom, evo nekoliko linkova koji mogu odvesti pažljivije čitaoce ovog članka u dublja istraživanja na dobro svih nas.
https://www.youtube.com/watch?v=vaiGEItvTH8
http://www.youtube.com/watch?v=-yz1DfTF3-E
http://www.youtube.com/watch?v=Xw9lTB0hTNU

                                                                                                              Nastavlja se...
 

 
  

 

 
 
 
Oglasavanje Marketing
Novine Toronto
 

Free Downloads
 
Google - Chrome
MOZILA Firefox
MSN Messanger
Apple iTunes
Apple Quick Time Player
Adobe Flash Player

 
Java
Bit Torrent
Skype
Real Player
Win Media Player


Antivirus
AVG Antivirus FREE

  

 
Spyware

Spybot FREE
AD-Aware FREE
 
File Compress & Encrypt
Win Zip
Win Rar
 

Britic
Glas dijaspore

EURO Market
  
The Lord Byron Fundation for Balkan Studies

 
Serbia Tourist Guide
Zavicaj


Plaćanje kred. karticom
Credit Card Payment


Copyright © 1996-2017 "NOVINE Toronto"