| U FOKUSU | SRPSKA ZAJEDNICA | INTERVJU | HOROSKOP | ZDRAVLJE | KUVAR | SLAVE |

| NASLOVNA | ARHIVA | KONTAKT / REDAKCIJA |

 
 

   

  

ADVOKAT MIKETIC

 

EAGLE_KARATE

Stari Grad
NIKOLA TODOROVIC
 
 

  

  

 
    

Novine Toronto

 

Google        Novine Toronto
      
Linkovi

   
Kamera Borisa Spremo
  
SAIGON-VIETNAM
 

 
   
 
 
 
 
 
 
Aerodrom/Airport Toronto
Dolazak-Arrivals

Odlazak-Departures
Video klipovi
Info Toronto
FIND A JOB
ЋИРИЛИЦА - Latinica
 
 
Beograd - Ada Ciganlija
           - Trg Nikole Pašića
           - Novi Beograd
 
 
 
Stanje na putevima
Toronto - Don Valley
             - Gardiner/QEW

             - 401/400
Burlington/Mississauga (QEW)
Niagara (QEW/405/58)
Sarnia (402)
London (401)
Windsor (401)
Kingston (401)
Thousand Islands (401)
Ottawa - City Streets
 
  
 
Rekli su...
   
  
 
 
Inauguration of The Embassy of Universal Law
 
The Inauguration of The Embassy of Universal Law took place on Tuesday
24th of April 2017.
The Embassy of Universal law
(or The Embassy of Almightiness) has been established on the planet Earth for the
first time ever.
 

Ovde može da bude
i Vaš oglas!

 
OGLASITE VAŠU FIRMU, USLUGE, PROIZVODE I SERVISE
 
Ako nemate web sajt,
mi ćemo vam napraviti.
 
POZOVITE NAS !
1 416 892-9882
  

redakcija1@novine.ca
  
NOVINE Marketing
 

Radmilo Anicic - Piramide
 u fokusu

 

 

Radmilo Aničić (2)
 
ISKUSTVA IZ RUSKIH PIRAMIDA

 
U piramidi se dešava pojačavanje energija koje dolaze iz centra Majčice Zemlje i iz Kosmosa. Piramida pojačava one opsjege energija koje su izuzetno dobre za ljudsku vrstu, harmonizujući protok energija kroz naše biće ...


Novine Toronto, br. 1395 - Toronto, 2. maj 2014.

PIRAMIDA - RADE ANICIC


U prošlom nastavku smo napomenuli da je piramida antena i pojačavač koja spaja dva svijeta - onaj Gore i ovaj ovdje, Dolje. Naime, u piramidi se dešava pojačavanje energija koje dolaze iz centra Majčice Zemlje i iz Kosmosa.

Piramida pojačava one opsjege energija koje su izuzetno dobre za ljudsku vrstu, harmonizujući protok energija kroz naše biće. Kad govorimo o ljudskom biću u ovom kontekstu, mi podrazumijevamo da je ono građeno od devet energetskih nivoa/tijela: od fizičkog do najviših duhovnih. Vibracije fizičkog tijela su najniže.

Svih devet energetskih slojeva/tijela ljudskog bića moraju biti u harmoniji da bi čovjek potojao. Svaki veliki iskorak iz te harmonije ima za posledicu - bolest. Normalno, ona će biti primijećena na fizičkom nivou tek kad je već postala stvarnost na višim nivoima: emotivnom, mentalnom i duhovnim nivoima.

RADMILO ANICIC

Zato sve duhovne i religijske tradicije insistiraju na ideji da čovjek mora da pazi šta misli i osjeća jer svaka misao i svaka emocija ostavlja traga na čovjeka pa i na fizičko tijelo. Važi i obratno - svaka promjena na fizičkom nivou utiče na više nivoa čovjekovog postojanja - emotivni, misoni, duhovni.

Harmonizaciju svih energetskih tijela i njihovo povezivanje u cjelinu, obavljaju dva kvalitativno različita energetska protoka: Ka - Ba (u egipatskom rečniku) ili Jin - Jang u kineskom shvatanju problema. Svaka izmjena harmonizovanog protoka tih energija kroz ljudsko biće, izaziva u njemu bolest kao prirodnu reakciju u nastojanju da se ravnoteža uspostavi.

RADMILO ANICIC

Kao što smo napomenuli, piramida je, energetski gledano, slika - odraz ljudskog bića. Kao i čovjek, piramida ima, takođe, devet energetskih nivoa a odnosi su jedan na jedan. Ako zamislite svoju ličnu piramidu i sjednete ispod nje, vaša bazna čakra će biti sinhronizovana sa energijama u donjim dijelom piramide a ostale čakre sa ostalim nivoima sve do krunske čakre koja će biti u gornjoj trećini piramide. Zato dimenzije lične piramide (u ovom slučaju) zavise od dužine vaše kičme.

Po ruskim istaživanjima, energija piramida poboljšava imuni sistem, ubrzava regeneraciju tkiva i vrši podešavanja energetske strukture čovjeka stimulišući unutrašnje bio-fizičke i psihološke procese.

Ona je u kamenu isklesana struktura koja predstavlja živu sliku ljudskog bića i Univerzuma.

Piramida vrši "rekonstrukciju" svih materijala u njenoj blizini, podešavajući ih prema njihovom izvornom kvalitetu. U suštini, ona vrši reorganizaciju kristalne strukture materijala - načina na koji se povezuju molekuli tog materijala, dovodeći ga u najpravilnije stanje organizacije.

To je jako važno za vodu, medicinske preparate, hranu, živi svijet.

RADMILO ANICIC

To je objašnjenje za čuveni eksperiment koji su Rusi izveli kad su postvili desetak piramida na naftno polje u Baskiriji i mjerili kvalitet (viskoznost) nafte prije i poslije postavljanja piramida. Ustanovili su da se kvalitet nafte poboljšao 28%.

Ili, kad su ustanovili da se tvrdoća grafita povećala nekoliko puta, poslije izlaganja grafitne ploče dejstvu piramide tokom 12 dana. Zato piramida može da "naoštri" žilet! Sjeme tretirano u piramidi, daje 30-100% viši prinos

Čuven je eksperiment sa 5000 zatvorenika kojima je davana hrana sa začinima tretirani energijama piramide. U toj grupi je primjetno smanjena agresivnost i kompletno ponašanje zatvorenika se popravilo.

Voda ostaje nezamrznuta u piramidi do -40 C. Onog momenta kad je "promućkate" - ona se trenutno zamrzne.

Stavljena u donju trećinu piramide, voda će imati karakteristike blage kiselosti; ostavljena neko vrijeme u gornjoj trećini, dobiće karakteristike baze (Ph faktor će se promijeniti jer su različite kvalitativne karakteristike energije u pojedinim zonama piramide)

Zato je voda i hrana tretirana u piramidi izuzetno blagotvorna za ljudski organizam.

Najnevjerovatniji eksperiment se desio kad su pojili miševe vodom koja je provela deseatk dana u piramidi. Jedna grupa miševa je dobijala običnu pijaću vodu dok je druga dobijala vodu koja je bila u piramidi dvanaest dana.

Poslije su objema grupama ubrizgali bakteriju od koje miševi umiru. Kontrolna grupa koja je pila običnu vodu je nestala za dan. Od druge grupe, pojene vodom koja je bila u piramidi, 40% je preživjelo. I ne samo to - ti miševi su naučili da plivaju!!!

Kako je to moguće?

Ruska istraživanja su pokazala da su sve stare piramide bile povezane vodom. Voda ima pamćenje - može da prenosi informaciju. Odnekud je znanje kako plivati stiglo i obasjalo ovu grupu preživjelih miševa.

Piramide usporavaju biološko vrijeme organizma - usporavajući starenje i autoimune procese u ljudskom biću što praktično znači - dugovječnost i život bez bolesti.

Pošto živimo u vremenu velikih geofizičkih promjena, ruska istraživanja su pokazala da piramide imaju isti efekat na energetsku strukturu Majčice Zemlje kao što akupunkturne igle imaju na ljudsko biće. Naime, akupunkturna igla, praktično gledano, vrši raspršivanje nagomilane energije iz jedne tačke u cijeli organizam.

RADMILO ANICIC

Time se uspostavlja poremećena ravnoteža i organizam nastavlja da dejstvuje harmonično. Tako i piramide svojim energijama, vezujući se za zemljino energetsko polje, vraćaju ravnotežu cijeloj planeti i umjesto jednog velikog, razornog zemljotresa, imamo hiljade malih bezopasnih.

Uostalom, pogledajte malo detaljnije gde bi trabalo postaviti piramide da bi se trenutno stanje popravilo i izbjegli katastrofalni poremećaji u budućnosti:

http://pyramids.iicufi.org/index.php?id=177&L=1
http://pyramids.iicufi.org/index.php?id=178&L=1

Normalno, ovdje govorimo o planetarnom nivou razmišljanja i djelovanja. Da li smo zaista sposobni za tako nešto na ovom stepenu etičkog razvoja?!

Ispada, po ovim istraživanjima, čovječanstvo je uspjelo da u roku od tri vijeka sagradi desetine hiljada piramida od kojih je većina sada pokrivena zemljom ili vodom. Jedinstvena vizija ljudske vrste i njene mogućnosti su uspješno dovele do realizacije ovog plana na planetarnom nivou u tom dobu.

Kako vidimo, to nije bilo dovoljno da se izbjegne kosmička katastrofa ogromnih razmjera koja je potpuno promijenila izgled Majčice Zemlje i skoro potpuno zbrisala život na njoj. Poslednji potop koji registruju sve tradicije svijeta, kao istinit događaj, se desio, po svemu sudeći, pre 12762 godina.


RADMILO ANICIC

Biće uputno pomenuti i zaključke do kojih su došli ruski naučnici u svojim istraživanjima o cikličnim procesima koji utiču na ljudski rod i na sve živo na našoj prelijepoj planeti. Naime, pod uticajem cikličnih promjena kroz koje prolazi Sunčev sistem, svake četvrte godine se dešavaju drastičnije promjene u našem dijelu kosmosa koje za posledicu imaju povećanje dinamike u biosferi. Posebno je snažan taj uticaj svake dvanaeste godine.

Tada je Sunce na vrhu aktivnosti i izaziva velike promjene na svim planetama. Magnetni omotač zemlje koji nas štiti od štetnog zračenja iz Kosmosa, se mijenja i time dovodi do velikih promjena u svim djelovima biosfere i minerala. Njihove analize korelacije aktivnosti Sunca i događaja na Zemlji u dvadesetom vijeku, pokazuju da se najbolja i najgora dostignuća ljudskih napora, desila , baš u tom periodu: kraj četvorogodišnjeg starog i početak novog četvorogodišnjeg ciklusa.

Uostalom, pogledajte objašnjenja i tabelu najvažnijih događaja dvadesetog vijeka u Rusiji
http://pyramids.iicufi.org/index.php?id=181&L=1

U našoj neutaživoj želji da se domognemo vrha piramide (odakle smo i došli i krenuli u proživljavanje iskustava na dnu piramide) krećemo se raznim putevima kako bismo upotpunili "nedostatke" u sebi i tako pročišćeni i cjeloviti, jednom shvatili ko smo i odakle smo. Na tom putu, od kvadrata na dnu do tačke na vrhu, odakle je sve i počelo, čeka nas mnogo nepoznatih i divnih susreta. Uglavnom sa sobom!

Piramide su, između ostalog, tu da se ti susreti dešavaju češće i potpunije. Da nam pomognu da stignemo do vrha. O tom putovanju - sledećeg puta. Govorićemo o žezlima i piramidama kao alatima za duhovno uzdizanje.

Radmilo Aničić
 

 
  

 

 
 
 
Oglasavanje Marketing
Novine Toronto
 

Free Downloads
 
Google - Chrome
MOZILA Firefox
MSN Messanger
Apple iTunes
Apple Quick Time Player
Adobe Flash Player

 
Java
Bit Torrent
Skype
Real Player
Win Media Player


Antivirus
AVG Antivirus FREE

  

 
Spyware

Spybot FREE
AD-Aware FREE
 
File Compress & Encrypt
Win Zip
Win Rar
 

Britic
Glas dijaspore

EURO Market
  
The Lord Byron Fundation for Balkan Studies

 
Serbia Tourist Guide
Zavicaj


Plaćanje kred. karticom
Credit Card Payment


Copyright © 1996-2017 "NOVINE Toronto"