| U FOKUSU | SRPSKA ZAJEDNICA | INTERVJU | HOROSKOP | ZDRAVLJE | KUVAR | SLAVE |

| NASLOVNA | ARHIVA | KONTAKT / REDAKCIJA |

 
 

   

  

ADVOKAT MIKETIC

 

EAGLE_KARATE

Stari Grad
NIKOLA TODOROVIC
 
 

  

  

 
    

Novine Toronto

 

Google        Novine Toronto
      
Linkovi

   
Kamera Borisa Spremo
  
SAIGON-VIETNAM
 

 
   
 
 
 
 
 
 
Aerodrom/Airport Toronto
Dolazak-Arrivals

Odlazak-Departures
Video klipovi
Info Toronto
FIND A JOB
ЋИРИЛИЦА - Latinica
 
 
Beograd - Ada Ciganlija
           - Trg Nikole Pašića
           - Novi Beograd
 
 
 
Stanje na putevima
Toronto - Don Valley
             - Gardiner/QEW

             - 401/400
Burlington/Mississauga (QEW)
Niagara (QEW/405/58)
Sarnia (402)
London (401)
Windsor (401)
Kingston (401)
Thousand Islands (401)
Ottawa - City Streets
 
  
 
Rekli su...
   
  
 
 
Inauguration of The Embassy of Universal Law
 
The Inauguration of The Embassy of Universal Law took place on Tuesday
24th of April 2017.
The Embassy of Universal law
(or The Embassy of Almightiness) has been established on the planet Earth for the
first time ever.
 

Ovde može da bude
i Vaš oglas!

 
OGLASITE VAŠU FIRMU, USLUGE, PROIZVODE I SERVISE
 
Ako nemate web sajt,
mi ćemo vam napraviti.
 
POZOVITE NAS !
1 416 892-9882
  

redakcija1@novine.ca
  
NOVINE Marketing
 

Poruka Srbima urezana u obelisk pre 2800 godina
 u fokusu

 

 

NEVEROVATNO OTKRIĆE:
 
Poruka Srbima
urezana u obelisk pre 2800 godina


 
Zakonik iz osmog veka pre Hrista je uklesan na srpskom jeziku i na srbici, tako da se može bez mnogo truda čitati...


Novine Toronto, br. 1407 - Toronto, 12. septembar 2014.

OBELISK- PORUKA SRBIMA 2800 GODINA PRE HRISTA


U gradu Sirbinu, kako ga naziva Strabon i kako se stvarno zvao, a Grci su ga prekrstili u Ksantos, u pokrajini Lici, Mala Azija, nađen je uklesan na velikom kamenu srpski zakonik iz osmog veka pre Hrista.

Zakonik je uklesan na srpskom jeziku i na srbici, tako da se može bez mnogo truda čitati.

OBELISK- PORUKA SRBIMA 2800 GODINA PRE HRISTA

U Lici maloaziskoj (Ljudeji) Aleksandar Veliki je zatekao jedno posebno stanje. U gradovima Like, koji su bili brojni, nije bilo persiskih posada. Iako je Lika bila uključena u Persijsku carevinu od vremena Kira Velikog, ona je zadržala svoje posebno uređenje i svoje stare zakone.

OBELISK- PORUKA SRBIMA 2800 GODINA PRE HRISTA

Imali su savez od 23 grada, među kojima je grad Sirbin (današnji Ksantos) bio prestonica i najveći od gradova. Ličani su najpre bili poznati pod imenom Solimi, a zatim kao Termili po jednom delu Krićana, koje je Sarpedon doveo sa Krita i naselio u Lici . Sarpedon je osnovao i grad Milet kao naseobinu kritskog grada Mileta .

OBELISK- PORUKA SRBIMA 2800 GODINA PRE HRISTAStari Zakonik lički, koji je bio uklesan u kamenom obelisku u gradu Sirbinu, potiče iz VIII veka pre Hrista, nađen je i bio je na serbo-raškom jeziku i pismu. Izgled ovog spomenika možete videti u samom tekstu. Likijske tekstove je sakupio krajem XIX veka austrijski profesor Ernst Kalinka.

Tumačenje teksta grčkim i drugim jezicima nije dalo rezultat, a pročitan je u celosti od strane Svetislava Bilbije, uz tumačenje drevnog srbskog jezika i pisma iz Lidije i Likije. Bilbija je najpre protumačio i objavio svoje dešifrovanje teksta sa severne strane spomenika, prema prepisu Ernsta Kalinke (str. 44 navedene Kalinkine knjige, sa 34 iskaza koje je Bilbija glasovno protumačio kao zapis fonetskim pismom, a protumačio ga je pomoću sličnosti sa srbskim jezikom.

Svetislav Bilbija je tekst sa severne strane spomenika u Sirbinu nazvao "Poruka Srbima urezana u obelisk u prestonici Like - Likije pre 2600 - 2800 godina", a kasnije je protumačio čitljive delove zapisa i sa drugih strana. Taj radni materijal je objavljen u zborniku "Catena Mundi", pod naslovom "Obelisk iz Ksantosa - Kamena knjiga zakona i običaja starih Srba", gde su iskazi prikazani u obliku odredbi zakonika, koje su grupisane prema temama koje obrađuju, uz oznaku strane spomenika i broja reda za svaku od odredbi.

Kompletan tekst ovog spomenika serbo-raške pismenosti azijske Likije i drevnog serbo-raškog zakonika, koji sadrži 232 odredbe, uobličio je i dopunio komentarima prof. Radomir Đorđević.

Odredbe su svrstane u 16 grupa, prema svome sadržaju, a svaka od njih nosi oznaku strane sveta i reda na obelisku.

Te grupe (glave Zakonika) su:

(1) O upravljanju državom - zadatak države;
(2) Humanitarne dužnosti države;
(3) Sloboda zanimanja i rada;
(4) Običaji i zakoni;
(5) Izbor i osobine vođe;
(6) Dužnosti boraca;
(7) O neprijatelju i njegovom činjenju;
(8) Mudre izreke i saveti;
(9) Saveti predaka poljodelcima;
(10) Saveti kopačima zlatne rude;
(11) Lekarski saveti;
(12) Krivična dela, postupak i kazne;
(13) Vaspitanje dece;
(14) O hrani i njenoj pripremi;
(15) O hrani i kako se hraniti;
(16) Uklesano treba čitati, pamtiti, vršiti.

OBELISK- PORUKA SRBIMA 2800 GODINA PRE HRISTARadi sticanja utiska o sadržaju zakonika sa obeliska u Sirbinu, navešćemo ovde pojedinačno samo neke od odredbi (one nose Bilbijine oznake strane i reda).

Tako u delu nazvanom "O upravljanju državom; zadatak države" stoji:

Z-10 o upravljanju ovdje medjama - granicama države zavjet tu stvoriti, oslanjati se na stotine boraca, ovi se nužno hoće - trebaju…

S-7 država ima zadatak pozivati na oružanu uzbunu kroz cijeli život, zla koja kebaju vrebaju), ona ukeba taka zla

J-55 narodu treba reći da ovdje stavljeni čuvari štite tvrdjavu i koji joj ovđe pripadaju

I-56 ko ovđe dirne u narod, ko obara običaje, blati, koje šibajte u zatvoru

S-51 sve je dato toj loži, ima družinu kada treba tornjevima, znaju odmah da nadju čuvare koji znaju štititi, braniti je

I-57 takve koji ruše imovinu, spriječiti, čega radi ih goniti, te ako se dokaže, toga objesiti, da odjekne da se sazna

J-53 krv nasutu zazidaše, ko ovdje govori u rugalicama, ovima tu sudjenje da se ima

C-52 tu hoće se određena snaga da je održi, ako potrošena bude, žera da izije tu koju kupuju Medjani

S-60 mi imamo veliko oružje i način da slomimo koji se stavio da se dovati ovog mjesta, žrtve oplakivaće poslije narodne pjevanije

U delu, nazvanom "Dužnosti boraca i njihove osobine", stoji:

S-44 Srbi da se krve (da ratuju) ovdje za cime (vrhove tvrđave), da spriječe ikome oni da odu, da nadžiru potomke, neka silno žežu te koji gledaju da ih uzmu

S-45 primjerno treba paziti kao što su običaji, zakon, imati ognjište, ko oca i mater, stari grobovi da se poštuju

I-1 u boju izdaja, ona jede potomke, kroz cijeli život prošlost strši…

I-12 da (neka) ljudi kopljanici, kada su u boju, zaštite one zarobljene tuđince koje nađu pokorene…

U delu, nazvanom "Osobine vođe i njegov izbor", stoji:

I-53 predanje je predaka, u kući koje muškarac, on gospodari, i tako da ostane

Z-15 da jest domaćin koga godinama poznaju, vale i traže da on pravdu primjenjuje

S-45 primjerno treba paziti kao što su običaji, zakon, imati ognjište, ko oca i mater, stari grobovi da se poštuju

U delu, nazvanom "Krivična dela, postupak i kazne" stoji:

I-17 uhapšeni treba da se koristi običajem da učinjenu krivicu ublaži zakon…

Z-32 narodu istinit glas da ode, da se oglasi pošteni, a da su uhvaćeni silom zakona strpani u zatvor

U delu, nazvanom "Uklesano treba čitati, pamtiti, vršiti" stoji:

I-63 neka uče čitati tablice otaca, od vrha do dna, da vide njihovu suštinu, da zapamte kao takvu.

Srbin.info
 

 
  

 

 
 
 
Oglasavanje Marketing
Novine Toronto
 

Free Downloads
 
Google - Chrome
MOZILA Firefox
MSN Messanger
Apple iTunes
Apple Quick Time Player
Adobe Flash Player

 
Java
Bit Torrent
Skype
Real Player
Win Media Player


Antivirus
AVG Antivirus FREE

  

 
Spyware

Spybot FREE
AD-Aware FREE
 
File Compress & Encrypt
Win Zip
Win Rar
 

Britic
Glas dijaspore

EURO Market
  
The Lord Byron Fundation for Balkan Studies

 
Serbia Tourist Guide
Zavicaj


Plaćanje kred. karticom
Credit Card Payment


Copyright © 1996-2017 "NOVINE Toronto"