| U FOKUSU | SRPSKA ZAJEDNICA | INTERVJU | HOROSKOP | ZDRAVLJE | KUVAR | SLAVE |

| NASLOVNA | ARHIVA | KONTAKT / REDAKCIJA |

 
 

   

  

ADVOKAT MIKETIC

 

EAGLE_KARATE

Stari Grad
NIKOLA TODOROVIC
 
 

  

  

 
    

Novine Toronto

 

Google        Novine Toronto
      
Linkovi

   
Kamera Borisa Spremo
  
SAIGON-VIETNAM
 

 
   
 
 
 
 
 
 
Aerodrom/Airport Toronto
Dolazak-Arrivals

Odlazak-Departures
Video klipovi
Info Toronto
FIND A JOB
ЋИРИЛИЦА - Latinica
 
 
Beograd - Ada Ciganlija
           - Trg Nikole Pašića
           - Novi Beograd
 
 
 
Stanje na putevima
Toronto - Don Valley
             - Gardiner/QEW

             - 401/400
Burlington/Mississauga (QEW)
Niagara (QEW/405/58)
Sarnia (402)
London (401)
Windsor (401)
Kingston (401)
Thousand Islands (401)
Ottawa - City Streets
 
  
 
Rekli su...
   
  
 
 
Inauguration of The Embassy of Universal Law
 
The Inauguration of The Embassy of Universal Law took place on Tuesday
24th of April 2017.
The Embassy of Universal law
(or The Embassy of Almightiness) has been established on the planet Earth for the
first time ever.
 

Ovde može da bude
i Vaš oglas!

 
OGLASITE VAŠU FIRMU, USLUGE, PROIZVODE I SERVISE
 
Ako nemate web sajt,
mi ćemo vam napraviti.
 
POZOVITE NAS !
1 416 892-9882
  

redakcija1@novine.ca
  
NOVINE Marketing
 

Drama blaženstva ženstenosti - Radovan Gajić
 u fokusu

 

 

Dan žena
 
Drama blaženstva ženstenosti
  
Ženstvenost će odigrati i još uvek igra, važnu a možda i ključnu ulogu kako u ustanovljavanju emotivnih kategorija civilizacije tako i u pokretanju muške agresivnosti bilo, ratničke bilo poslovne...


Novine Toronto, br. 1466 - Toronto, 4. mart 2016.

rodina-mat-volgograd


"Ja sam ona koja je prirodna majka svih stvari, ljubavnica i gospodarica svih elemenata, začetni potomak sveta, poglavar sila božanskog, kraljica neba, osnovno načelo božanskih nebesa, svetlost boginjama: planete u vazduhu, korisni vetrovi mora, tišine pakla pokoravaju se mojoj volji; moje ime, moje božanstvo obožava se po svem svetu na različite načine, kroz promenjive običaje i pod mnogim imenima, (…) Neki me zovu Juno, drugi Belona Bitki, a neki, ipak, Hekata. U osnovi Etiopljani koji obitavaju na Istoku i Egipćani, koji su izuzetni u mnoštvu drevnih veština i u svojim doličnim obredima me obožavaju, zovu me Kraljica Iziz…"
Lucije Apulej (125.- 180. st. ere) "Zlatni magarac"

Ovde je, pre par hiljada godina pisac dao opis siline ženskog principa čija tajna i danas pomera kosmos, kako našeg unutrašnjeg bivanja, tako to može biti atribuirano i na onaj univerzum zbivanja uokolo nas i njegove delove među kojima smo i sami, ali da pokušamo da osvetlimo vizije ove sile na tren.Kako je 2003. godine, objavljeno u časopisu New Scientist, na osnovu nalaza radiologa, posle katastrofe u černobilskoj nuklearnoj elektrani, naučnici koji su pomno i do detalja pratili (i prate) sve promene u okolini, zahvaćenoj užasom visoke radijacije, uočili su novu biološku pojavu.

Određena vrsta crva koja se razmnožavala aseksualno, dakle kao bespolni organizmi, doživela je neverovatnu promenu i otpočela svoj dalji opstanak kroz seksualno razmnožavanje, dakle kao dvopolni organizmi. Došlo je do jasne polne podele na mužjake i ženke ovih crva. Da bi sačuvao genetski materijal kosmos je, priroda je, pod teretom ogromne radijacije, izvršila podelu na polove i opredelila ih za seksualno razmnožavanje. Bio je ovo prvi i zaista važan, možda u našoj kosmičkoj eri jedini i jasan, vidljiv, mogući dokaz ispravnosti Darvinove teorije.

Na jednoj prirodnoj vrsti manifestovala se biološka promena u cilju njenog prilagođavanja novonastalim uslovima. Ne znamo u kolikoj će meri ova, zaista bitna promena, uticati na socijalne odnose u ovoj vrsti crva, da li će, možda, mužjaci, da bi se parili početi da beru cveća ženkama ili će početi da uvežbavaju neke neobične plesačke pokrete ili će početi da pišu samo svoju ljubavnu poeziju, kao što ne znamo ni kosmičke razloge podele na polove kod ostalih vrsta, a posebno ne kod čovek, ali znamo, pouzdano, da je ova podela kod ljudske vrste postala osnova za nametanje čitavog niza osećanja, koja kroz generacije prihvatamo kao nešto urođeno, a od kojih mnoga to nisu.

Niti je u Černobilu stvoren/a prva "žena-crv", niti je ovakvom, sličnom, kosmičkom podelom jedinki vrsta stvorena žena među ljudima. Navedeni zaključak bio bi nakaznost militantnosti muške pameti koja bi da princip bespolnosti prisvoji i proglasi muškim. Kako je, očito, nemoguće ustanoviti psihološku odrednicu bespolnog bića - koje svoju vrstu produžava samo, ne određujući se, pri tom, prema onom pored sebe kao prema suprotnom - tako je isto nemoguće tvrditi da je to biće bilo "muško"; navodni budući začetnik ženskog pola, kakvom nas pričom uveseljavaju mnogi mitovi patrijahalnih zajednica, pa i Biblija.

Ono, što je polnim razdvajanjem stvoreno to je ženstvenost u oba pola. U jednom kao objava, koliko zavodljiva toliko i zaštitnička; u drugom kao žudnja, koliko dodiriva jednostavnošću predaje ljubavnom činu, toliko i nedoseziva, čak i svim sveukupnim tvorevinama duha na bilo kom polju ljudskih stvaralačkih napora - religije, filozofije, umetnosti - a gde je žuđena bila pokretačka sila.Taj novonastali fenomen ženstvenosti biće bitan element, ako ne i pokretač igre, a igra se, u ljudskom svetu, uzdiže na kategorijama emotivnog. Ženstvenost će odigrati i još uvek igra, važnu a možda i ključnu ulogu kako u ustanovljavanju emotivnih kategorija civilizacije tako i u pokretanju muške agresivnosti bilo, ratničke bilo poslovne. U tom smislu, društvena igra manipulacije civilizacijskih dimenzija, oslonjena na bitan detalj ženstvenosti, na ženski seksepil, utvrdila se kao instrument formulacija muškog.

Kakve god da utvrdimo teorije o razlozima stvaranja svih preistorijskih Venera: Vilendorfske, Lespuške ili… nikada zaista nećemo znati prave motive i pravi smisao njihovog umetničkog razloga, ali ipak ćemo im teško dati drugu dimenziju, u zajednici u kojoj su nastale, sem čiste siline seksualne draži u svom vremenu.

Sa utvrđivanjem istorije na krvi prolivenoj krvlju, srednjevekovni germanski junaci će, u Valhali, noć pred bitku, provoditi sa valkirama, u bahanalijama; srpski junaci, u svojim jahanjima kroz epsku poeziju, često će susretati vile - sve su ovo arhitipalne predstave namenjene činu ostavljanja semena, pre odsudne bitke, da bi se obezbedili novi čitaoci, slušaoci istih starih mitova, kao i nove ruke za zarđalo gvožđe mačeva i pušaka, oružja koje još uvek ubija.

Ono što će kasnije, istorijske civilizacijske grupe, pak, uspeti da razviju jeste korišćenje ženstvenosti u svrhu nametanja i svake druge, podmukle ideje ili kategorije, koja nastoji da potčini psihu sebi, kroz urođenu, kosmičku naklonost seksepilu žene. U tom smislu i sa takvim ciljem Francuska buržoaska revolucija će pred narod isturiti golosisu slobodu, na slici Delakoaa, "Sloboda na barikadama", da bi se nametnula apstrakcija slobode kao izazovna zavodljivost privlačne ženstvenosti. Američko slobodno zidarstvo uzdići će na freske svojih hramova prethodnicu čuvene junakinje stripova, Vondrvumen, u vidu nove boginje, "Kolumbije koja razgoni tirane" ili verzije koja poziva građane svojim ciljevima, čitaj: njihovim ciljevima.

Industrijsko-poslovna revolucija i Evrope i Amerike će, sa ništa manjim žarom, poleteti da sretne svoje mušterije ističući na svojim novčanicama i obveznicama privlačnost ženstvenosti, u vidu raznih boginja, vila i sličnih pod čijim je obličjem seksepil bio politički korektan i prihvatljiv u svom vremenu.
U svakom slučaju, u poremećenom svetu dominantno muških emocija kojima treba služiti, kako u krimićima tako i u romantičnim pričama, kao pokretačka sila emotivnog sveta postavlja se žena, odnosno upravo, u ovom ili onom vidu - ženstvenost. Jer svaki naš izbor, bezmalo uvek, uslovljen je našim emotivnim predodređenjem. Zaista, gore od toga je samo kada smo ogoljeni do potpune fizičke snage i nemamo nikakav društveni izbor osim da budemo gola radna snaga na tržištu rada; u tome i jeste surova moć tržišta rada da u potpunosti obezemotivi, kako jedinku tako i čitave društvene slojeve. Sa takvima se lako izvode socijalne promene, prevrati, revolucije jer ženstvenost je urođeni izbor ka kome muško stremi.

Tako će se na ulazu u tamu vremena, ovoga u kome smo, pred njujorškom lukom, uzdići ogromna skulptura, zvana Gospa Sloboda, u stvari tipična boginja Hekata, gospodarica tame koja priziva svojom bakljom, slična brojnim predstavama Hekate u antičkom svetu, od trotelesne do jednotelne.

Na drugoj strani nad Kijevom će se uzdići azijatsko-budistički grandiozna razjarenost ženke, Majke Roditeljske, koja zove u pobedu, i u šta bi drugo, nego i ona u slobodu. (!) Po predanju tako je slično bila grandiozna drevna boginja Atina, kojoj se niko više ne obraća niti iko pamti njenu silu, niti iko pamti suze majki za sinovima palim nje radi, osim kada istoričari (često) prizovu mitsko u pomoć da bi rastumačili istorijsko. /!?/

Grandioznost, smirene ili razjarene, ženstvenosti i tu je i tamo je da inspiriše navodnom besmrtnošću za stvarno krvoproliće i stvarne, nasilne smrti. Geofizički, negde na pola puta između ovih dveju stoji i jedna mediteranska Bogomajka koja, kroz hiljade godina, uporno, ništeći svetačkom odeždom sopstvenu ženstvenost, oplakuje svoga sina, pokušavajući da tako stane na put i mraku strasti i krvoproliću, i mraku strasnog krvoprolića.

Ovome se jednako agresivno pridružuje savremena industrijska roba, koja traži svoje kupce uz pomoć čak i vizija neukusne ženstvenosti, posebno na tržištu tehnoloških predmeta, bela tehnika, automobili… "sve bolje radi praćeno seksepilom".

Sve ovo su samo muške vizije koje su imale nenadanu posledicu, a ta je bila da su se stvarne žene, sa imenom, patnjom i prezimenom, kroz vekove, posebno potonje, opirale ovakvom modelovanju žene u vidi stvarnih kreatorki politike, kulture, stvaralaštva… uzdižući se nad mušku mitomaniju, ka možda jednom modelu srećnijem za čovečanstvo jer zaista, moć ženine sile vezuje (nas) sa zvezdama. Dakle, od žuđene koja je inspirisala svojom ženstvenošću žena je postala i sama stvarna stvaralačka sila.

Neosporno je da je kosmički smisao života da vrste podnesu tragediju polnosti i seksualnosti, ali ništa manje nije sporno da samo čovekova vrsta ima tu snagu i moć duha da ulepša tu tragediju i da joj da univerzalnu estetsku dimenziju, dokazujući i tako Ničeovu tezu da je smisao postojanja u osnovi samo estetski, pa makar to bilo i malim, banalnim detaljem, u socijalnom rasporedu sveta, kakav je "međunarodni dan žena". A crvić, ako ga koja srcoradosnica nađe uz cvet, koji je možda dobila ovoga dana, samo je tu da podseti na uzvišenu lepotu veličanstvenosti tragedije u kojoj je, kao i naše, i to nesretno biće samo dramatični učesnik.

I, za kraj, da ovde ne idemo u ređanje imena velikih, znanih žena koje su sebe uspostavile kao vrednosnu odrednicu u ovoj ili onoj oblasti društvenog zalaganja u savremenom svetu, spomenimo se onih tu, među nama, u našoj maloj zajednici onog zajedničkog porekla sa juga, upornih i vrednih u svojim nakanama, koje naše dnevno postojanje očaravaju i sa malo više od samo ženstvenosti, i tako nam svu dramu postojanja čine podnošljivijom. I obavezno se setimo, sa zahvalnošću, da smo svi, ma kog pola bili, rođeni od neke mučene majke.

Radovan Gajić

 

 
  

 

 
 
 
Oglasavanje Marketing
Novine Toronto
 

Free Downloads
 
Google - Chrome
MOZILA Firefox
MSN Messanger
Apple iTunes
Apple Quick Time Player
Adobe Flash Player

 
Java
Bit Torrent
Skype
Real Player
Win Media Player


Antivirus
AVG Antivirus FREE

  

 
Spyware

Spybot FREE
AD-Aware FREE
 
File Compress & Encrypt
Win Zip
Win Rar
 

Britic
Glas dijaspore

EURO Market
  
The Lord Byron Fundation for Balkan Studies

 
Serbia Tourist Guide
Zavicaj


Plaćanje kred. karticom
Credit Card Payment


Copyright © 1996-2017 "NOVINE Toronto"