<% Dim NaslovStrane, Title1 NaslovStrane = "KULTURA" Title1 = "Vesti iz kulture - Culture, Arts and Entertainment News" %> Novine broj <% =(intBroj) %> - <% =(Title1) %> - Novine Toronto
<% =(NaslovStrane) %>

Broj <% =(intBroj) %>, <% =(strDatum) %>

<% if kul = 1 then %>

<%else%> U ovom broju nema priloga iz kulture...

 Nazad na prvu stranu novog broja

 Prva strana sajta www.novine.ca <%Response.Redirect ("index.asp")%> <% end if %>