<% Dim NaslovStrane, Title1 NaslovStrane = "SA NASLOVNE STRANE" Title1 = "Vesti sa naslovne strane - Front Page News" %> Novine broj - Sport - Sports News - Novine Toronto
<% =(NaslovStrane) %>

 Broj <% =(intBroj) %>, <% =(strDatum) %>