| U FOKUSU | SRPSKA ZAJEDNICA | INTERVJU | HOROSKOP | ZDRAVLJE | KUVAR | SLAVE |

| NASLOVNA | ARHIVA | KONTAKT / REDAKCIJA |

 
 

   

  

ADVOKAT MIKETIC

 

EAGLE_KARATE

Stari Grad
NIKOLA TODOROVIC
 
 

  

  

 
    

Novine Toronto

 

Google        Novine Toronto
      
Linkovi

   
Kamera Borisa Spremo
  
SAIGON-VIETNAM
 

 
   
 
 
 
 
 
 
Aerodrom/Airport Toronto
Dolazak-Arrivals

Odlazak-Departures
Video klipovi
Info Toronto
FIND A JOB
ЋИРИЛИЦА - Latinica
 
 
Beograd - Ada Ciganlija
           - Trg Nikole Pašića
           - Novi Beograd
 
 
 
Stanje na putevima
Toronto - Don Valley
             - Gardiner/QEW

             - 401/400
Burlington/Mississauga (QEW)
Niagara (QEW/405/58)
Sarnia (402)
London (401)
Windsor (401)
Kingston (401)
Thousand Islands (401)
Ottawa - City Streets
 
  
 
Rekli su...
   
  
 
 
Inauguration of The Embassy of Universal Law
 
The Inauguration of The Embassy of Universal Law took place on Tuesday
24th of April 2017.
The Embassy of Universal law
(or The Embassy of Almightiness) has been established on the planet Earth for the
first time ever.
 

Ovde može da bude
i Vaš oglas!

 
OGLASITE VAŠU FIRMU, USLUGE, PROIZVODE I SERVISE
 
Ako nemate web sajt,
mi ćemo vam napraviti.
 
POZOVITE NAS !
1 416 892-9882
  

redakcija1@novine.ca
  
NOVINE Marketing
 

Mala biblioteka na Internetu
      
Intervju s povodom

 

  

INTERVJU S POVODOM: Veljko ŽIŽIć
 
“Mala” biblioteka na Internetu

Ideja je da knjige za decu, postanu dostupne svim našim ljudima u svetu i da se, koliko je to moguće, srpski jezik održi kod mladog naraštaja koji živi van naše zemlje
...


Novine broj 1261 - Toronto, 8. oktobar 2010.

Mala Biblioteka

 
  
Razgovaramo sa Veljkom Žižićem, koji živi i radi u Londonu (Engleska), inače jednim od osnivača Male biblioteke na Internetu.

Veljko recite mi nešto o projektu “Mala biblioteka”. Kojim ciljevima i motivima ste se rukovodili kada ste krenuli sa ovom idejom?
Interplov je nastao 2007. godine. Njegovi osnivači su nekolicina naših iseljenika koji žive u Londonu, u Velikoj Britaniji. Interplov je nezavisno i samofinansirajuće preduzeće njegovih osnivača.
MALA BIBLIOTEKAInterplov razvija dva poduhvata: Malu biblioteku koja se sastoji od sadržaja namenjenih deci (www.malabiblioteka.net) a koja je otvorena za javnost maja 2010. godine, i Biblioteku, koja je stranica za odrasle, a koju ćemo otvoriti početkom 2011. godine.

Kada smo razmišljali o našim ciljevima, pokušavali smo da iz ugla nas, iseljenika, pokušamo da rešimo sledeće važne prepreke sa kojima se kao narod, i u rasejanju i u matici suočavamo:
-Učenje jezika: Otežan postupak učenja jezika u rasejanju svoj deci i porodicama.
-Cena knjige: Ograničena mogućnost za roditelje u matičnim zemljama, i posebno u rasejanju da pristupe knjigama i sadržajima koja su odgovarajuća deci i njihovom uzrastu, između ostalog i zbog njihove izuzetno visoke cene.
- Siromašna izdanja: Tržišni problemi u izdavaštvu, vidljivi u malim i skupim izdanjima, lošoj štampi i lošim prevodima, potpunom odumiranju određenih izdavačkih grana poput zvučne knjige, i uopšte nemogućnošću takmičenja sa stranim izdanjima.
- Nedostatak podsticaja za pisce: Povezan nedostatak ekonomskog podsticaja za visoko stručne pisce, prevodioce i stvaraoce koji deluju na srpskom jeziku, što je poslednjih 20 godina dovelo do srozavanja tih struka i znatnog slabljenja samog jezika.

Kakva su Vaša iskustva sa decom koja žive van zemlje (vezano za njihovo učenje i negovanje srpskog jezika)?
Zamisao o osnivanju Male biblioteke je nastajala tokom mog rada sa decom u rasejanju, pri srpskoj crkvenoj zajednici u Londonu (Engleska). Nedostatak zanimljivih sadržaja odgovarajućih dečjem uzrastu tada se pokazao kao jedna od osnovnih prepreka pri učenju jezika (što nas je podstaklo da osnujemo prvu našu dečiju biblioteku u Britaniji pri crkvi Sveti Sava u Londonu 2000. godine).
Deci je lako da uče jezik, posebno kada ga vole, uživaju u njegovom korišćenju i razmeni sa porodicom. Međutim, dugoročno je potrebno da sama sadržina jezika bude široka, odgovarajuća uzrastu, raznovrsna, promišljena ali i u duhu vremena, kako bi deca, posebno u rasejanju, bila ponosna na svoj jezik i njegove sadržaje, i sa uživanjem nastavila da ga koriste i kada prerastu rane dečje godine.

Učenje jezika, posebno u rasejanju je u velikoj meri pitanje izbora roditelja.
Mnoštvo porodica se nalazi u stanju gde se prirodno posvećuju obrazovanju dece na domaćem jeziku zemlje u kojoj žive. Srpski jezik predstavlja dodatnu porodičnu nastavu koja se vrši pre svega u predškolskom dobu. Kasnije, znanje deteta zavisi sve manje od roditelja a sve više od kulturnih veza deteta i jezika, koje mogu biti jače ili slabije, a zavise pre svega od praktičnih problema, poput ovih koje smo naveli prethodno: oblika sadržaja, njihovog duha, dostupnosti, cene.
Za sada su sadržaji na srpskom jeziku koji mogu da se takmiče sa stranim sadržajima u nedostatku, ili su izuzetno skupi, i mi upravo pokušavamo da to promenimo razvojem elektronskih i interaktivnih izdanja.
Opšte gledano, smatramo da je znanje jezika pre svege ljudsko i kulturno blago, i da je naša odgovornost kao predstavnika tog jezika da ga na pravi, odgovarajuć način prikažemo mladim naraštajima i time svakom detetu pružimo što bolju mogućnost da ga bolje upozna, nauči i u njemu uži-va. Drugim rečima, deca ne smeju biti uskraćena mogućnosti da dobiju pristup jeziku, a mi odrasli imamo odgovornost da to na najbolji mogući način podržimo omogućimo.

Šta sve obuhvata “Mala biblioteka”?
Mala biblioteka se bavi svim interaktivnim i elektronskim radovima koji mogu biti dostupni putem interneta. Sadržaji Male biblioteke su pre svega obrazovni i odnose se na jezik, korišćenje jezika, i umetnost i književnost za decu uopste. Radovi uključeni u Malu biblioteku su interaktivne slikovnice, zvučne priče i knjige, elektronske i "igrane" knjige, jezičke i elektronske igre, pozorišne predstave, filmovi i dokumentarni video radovi. Mala biblioteka sadrži mnoštvo besplatnih radova (knjige, zvuci, igre), ali i radova koji se kupuju putem klikera (novac Male biblioteke). Sadržaji u Maloj biblioteci su odgovarajući za decu od 2. godine do ranog mladalačkog doba.
Elektronski oblik izdanja pruža znatne mogućnosti u pogledu razvoja zvučne knjige i drugih vrednosnih dodataka, i mi to upravo radimo: razvijamo zvučne snimke knjiga u saradnji sa piscima, prevodiocima, ili često i glumcima. Time želimo da knjigu načinimo novijom, damo joj dodatnu vrednost, a u slučaju dece u rasejanju, povećamo broj dece koja bi tako mogla da koriste i uživaju u jeziku (deca u rasejanju prirodno nalaze da im je lakše da u početku slušaju, nego da čitaju knjige na srpskom).
Uopšte, želimo da sadr-žaji koje pružamo mogu da se takmiče u pogledu upotrebe, dostupnosti i cene sa svim elektronskim sadržajima kojima deca danas imaju pristup širom sveta - a težimo da budu i bolji.

Na koji načini zainteresovani čitaoci mogu koristiti Vaše usluge?
Učlanjenje u Malu biblioteku je besplatno, a potrebni su samo osnovni lični podaci. Prijava se obavlja na samoj internet stranici. Članovi Male biblioteke mogu da koriste sve besplatne radove, i da kupuju elektronske radove putem svojih "klikera". "Klikeri" su novac male biblioteke, koji se kupuje pretplatom (kreditnom karticom), koji potom mogu da na sajtu troše i deca i roditelji.
Kupljene knjige i svi drugi radovi članovima ostaju trajno dostupni u njihovom nalogu u Maloj biblioteci, dok je plaćanje uvek jednokratno.
Cena knjige u Maloj bibliteci je povoljna, čak i kada knjiga sadrži celokupnu zvučnu knjigu ("Igrana knjiga" u rečniku Male biblioteke), knjiga najčešće košta 1 kliker (tj. 1 Evro).
Celokupna Mala biblioteka je prilagođena za decu, i ne sadrži reklame, niti veze na druge strane. Samim tim sasvim je siguran za samostalno dečje korišćenje i jednostavan čak i maloj deci.

Koju vrstu saradnje ste uspostavili sa piscima i izdavačima?
Prihodi od prodaje knjiga se preusmeravaju samim piscima, stvaraocima ili izdavačima. Najveći deo prihoda od prodaje knjiga je namenjen stvaraocima, često i do 80% od cene svake knjige. Time tražimo način da pomognemo rad na jeziku i u okviru jezika - stvarajući zdrav i ekonomski prihvatljiv pristup koji dugoročno može da pomogne stvaraocima, i samom jeziku.
Sa druge strane, smatramo da su knjiga (i znanje) potreba a ne luksuz, i tako pristupamo razmišljanju o ceni knjige. U maloj biblioteci je cena knjige i drugih značajnijih sadržaja povoljna (1 kliker = 1 Evro). Cenom želimo da pomognemo kupcu knjige, kome je knjiga ekonomski pristupačnija, ali i piscu, kome povećavamo broj mogućih čitalaca.

Primetila sam da je u Srbiji srpski jezik dosta "modifikovan". Sve više se koriste u govoru strane reči, najviše engleskog porekla. Koje je Vaše mišljenje o tome?
Sasvim smo svesni loših promena u srpkom jeziku, poput opšteg i neumerenog korišćenja stranih, često pogrešno shvaćenih reči, na uštrb reči iz sopstvenog jezika. Naš stav je da smo u obavezi da pažljivo koristimo i primenjujemo srpski jezik, razvijamo njegove dugoročne, suštinske vrednosti.
U Maloj biblioteci i u Interplovu smo izuzetno strogi po pitanju korišćenja stranih reči. U slučaju Male biblioteke to je sasvim lako i razumeti, jer prirodno nam je da dete treba da uči srpsku ili slovenski reč, koja ima koren koji je prepoznatljiv, kao i odgovarajuć zvuk, i stoga se prirodno uklapa u prethodno naučeno, kao i u buduće znanje, poput savršene slagalice.
Iz iskustva jasno nam je da je naš narod u rasejanju mnogo svesniji loših promena u srpskom jeziku. Razlozi su dobro poznavanje stranih jezika, ali i dobro znanje sopstvenog jezika i opšte visoko obrazovanje koje je doneto sa sobom. Znanje naroda u rasejanju u pogledu jezika je veoma važno, i treba da bude iskorišćeno u pogledu daljeg razvoja jezika.

Planovi za budućnost...
Početkom 2011. ćemo otvoriti i “Biblioteku” koja je uporedan elektronska stranica namenjena odraslima, a sadržaće književna, naučna, zvučna i druga izdanja.
Naši dalji ciljevi su nam da nastavimo razvoj Male biblioteke i Biblioteke, proširujemo njihova izdanja i načinimo ih dugoročno uspešnim.
Želimo da povećamo broj izdanja, pisaca i izdavača sa kojima sarađujemo, da dalje povećavamo broj članova, posebno u rasejanju, i da u saradnji sa članovima, piscima i izdavačima razvijamo elektronske radove koji će biti u stanju da ispune naše jezičke, kulturne i obrazovne potrebe u rasejanju i u matičnim zemljama.
Na osnovu dosadašnjeg odgovora čitalaštva i javnosti smatramo da smo na dobrom putu, iako je jasno da je u pitanju znatan i dugoročan posao.
Mala biblioteka posle nekoliko prvih meseci rada već ima članove u skoro 50 zemalja na svetu. Želimo da postojimo u svim zemljama gde žive naši ljudi.

                                                     -----------------
Smatram da je jako važno da naša deca znaju svoj jezik, bez obzira gde žive. To je ono što čini našu kulturnu baštinu. Tužno je kada vidim bake i deke koji se sa mukom sporazumevaju sa svojim unucima ili decu koja se osećaju kao stranci u Srbiji jer ne razumeju jezik svojih roditelja.
Ivana Đorđević.


Kontakt:
www.malabiblioteka.net
rec@malabiblioteka.net
442-07-405-4484
 
 
  

 

 
  

 
Oglasavanje Marketing
Novine Toronto
 

Free Downloads
 
Google - Chrome
MOZILA Firefox
MSN Messanger
Apple iTunes
Apple Quick Time Player
Adobe Flash Player

 
Java
Bit Torrent
Skype
Real Player
Win Media Player


Antivirus
AVG Antivirus FREE

  

 
Spyware

Spybot FREE
AD-Aware FREE
 
File Compress & Encrypt
Win Zip
Win Rar
 

Britic
Glas dijaspore

EURO Market
  
The Lord Byron Fundation for Balkan Studies

 
Serbia Tourist Guide
Zavicaj


Plaćanje kred. karticom
Credit Card Payment


Copyright © 1996-2017 "NOVINE Toronto"