| U FOKUSU | SRPSKA ZAJEDNICA | INTERVJU | HOROSKOP | ZDRAVLJE | KUVAR | SLAVE |

| NASLOVNA | ARHIVA | KONTAKT / REDAKCIJA |

 
 

   

  

ADVOKAT MIKETIC

 

EAGLE_KARATE

Stari Grad
NIKOLA TODOROVIC
 
 

  

  

 
    

Novine Toronto

 

Google        Novine Toronto
      
Linkovi

   
Kamera Borisa Spremo
  
SAIGON-VIETNAM
 

 
   
 
 
 
 
 
 
Aerodrom/Airport Toronto
Dolazak-Arrivals

Odlazak-Departures
Video klipovi
Info Toronto
FIND A JOB
ЋИРИЛИЦА - Latinica
 
 
Beograd - Ada Ciganlija
           - Trg Nikole Pašića
           - Novi Beograd
 
 
 
Stanje na putevima
Toronto - Don Valley
             - Gardiner/QEW

             - 401/400
Burlington/Mississauga (QEW)
Niagara (QEW/405/58)
Sarnia (402)
London (401)
Windsor (401)
Kingston (401)
Thousand Islands (401)
Ottawa - City Streets
 
  
 
Rekli su...
   
  
 
 
Inauguration of The Embassy of Universal Law
 
The Inauguration of The Embassy of Universal Law took place on Tuesday
24th of April 2017.
The Embassy of Universal law
(or The Embassy of Almightiness) has been established on the planet Earth for the
first time ever.
 

Ovde može da bude
i Vaš oglas!

 
OGLASITE VAŠU FIRMU, USLUGE, PROIZVODE I SERVISE
 
Ako nemate web sajt,
mi ćemo vam napraviti.
 
POZOVITE NAS !
1 416 892-9882
  

redakcija1@novine.ca
  
NOVINE Marketing
 

Sveti Jovan zlatousti
      
 SVETI Jovan Zlatousti

                                                               SLAVE

 
26. novembar (3. novembar po starom)

Jovan Zlatousti rodio se u Antiohiji sirijskoj oko 347. godine posle Hrista. Otac mu je bio vojvoda. Bilo je to u vreme kada je vec bila proklamovana sloboda hrišćanske veroispovesti. Otac Sekud i majka Antusa prešli su u hrišćanstvo kad se Jovan rodio, a Melentije, antiohijski patrijarh, krstio je najpre dete, pa onda roditelje. UKao dete Jovan je bio smeran, krotak i stidljiv. Otac mu je rano umro, ali se njegova majka starala o njegovom školovanju i zato ga je poslala u Atinu, gde su, u to doba, bile najviše škole.
Sveti Jovan Zlatousti
Tu se sva mudrost svetska ucila. Jovan je u Atini proveo više godina, učio je filosofiju i dostigao najviši stepen krasnorečivosti - lepog besedenja. Po završetku školovanja Jovan se vratio u Antiohiju i postao advokat, gde je nekoliko godina radio, zastupajući i braneći besplatno siromahe. Imao je želju da stupi u monaški red, ali mu majka, da ne bi ostala samohrana, nije dozvoljavala da to učini za njenog života.

No, čim mu je majka umrla, Jovan ode u manastir i primi monaški čin. Nakon četiri godine, uzme ga patrijarh k sebi i proizvede za sveštenika i propovednika u antiohijskoj crkvi, i od tada počinje Jovanova delatnost u Hristovom vinogradu. Svake nedelje i praznika Jovan je držao poucne govore u crkvi i brzo se pročuo, te su mnogi ljudi dolazili da ga slušaju. Jovan je kao sveštenik antiohijske crkve proveo dvanaest godina.

U to vreme umro je carigradski patrijarh Nektarije i Arhijerejski sabor izabere za patrijarha prestonog grada Jovana. Znajući da se Jovan neće primiti tog visokog položaja, niti će ga antiohijski građani pustiti, car Arkadije pribegne lukavstu: carev poslanik dođe u Antiohiju i zamoli da mu Jovan pokaže sve grobove mučenika koji su izginuli za vreme proganjanja. Kad su seli u kola, poslanik naredi da se u najbržem kasu vozi za Carigrad i na taj način je Jovan silom doveden u Carigrad i proizveden u vaseljenskog patrijarha.

Jovan je kao patrijarh na prestolu proveo 13 godina, propovedajući svojim krasnorečivim besedama i učeći hrišćane bogougodnom životu. Slušaoci su njegove reči pažljivo slušali, a mnogi su ih i beležili, i to ne samo hrišćani već i mnogobošći. Zbog tih govora Jovan je i dobio nadimak Zlatousti. Sastavio je oko 800 beseda i protumačio mnoge knjige Svetog pisma.

Jovan je slao svoje propovednike u udaljene pokrajine, da mnogobošće preobraćaju u hrišćanstvo, među njima i Slovene. Napisao je mnogo crkvenih knjiga, a sastavio je i liturgiju koja se i danas služi, sa malim izuzecima, svim nedeljama i praznicima, i koja se zove "Liturgija Zlatoustova". Poznato mu je delo Šest knjiga o sveštenstvu.

Jovan je, međutim, došao u sukob sa caricom Jevdosijom, ponosnom Grkinjom i taj mu je sukob doneo mnoge neprijatnosti, progonstvo, a na kraju i smrt.
Onog dana kad je Jovan umro, na Krstovdan, 14. septembra 407. godine, u 62. godini njegova života. u Carigradu pade jaka kiša s gradom, a posle četiri dana umre i carica Jevdokija.
Od dana caričine sahrane, često su se dešavali zemljotresi, što su mnogi smatrali za Božju kaznu. Zato, posle 35 godina, car Teodosije mlađi, sin Arkadijev i Jevdoksijin, naredi da se telo svetog Jovana prenese iz Komana u Carigrad. Ovaj prenos bio je izvršen s takvom svečanošću kakvu Carigrad do tada nije video. No, desi se čudnovat događaj: kada je lađa sa moštima bila u Bosforskom moreuzu, dune jak vetar i zanese lađu ka obali, gde je u blizini bio vinograd one udovice, zbog koje je svetitelj i počeo stradati. Tu su njegove mošti iskrcali s lađe i uneli u crkvu, pred kojom je car klekao i pomolio se da oprosti njegovoj grešnoj majci. Od tog vremena, kažu, prestao je zemljotres.
******Pomen svetom Jovanu Zlatoustom drži se 26. novembra (13. novembra), a spomen prenosa moštiju, 9. februara (27. januara). Međutim, na dan Tri Jerarha, 12. februara (30. januara) svečano se proslavlja sa Vasilijem Velikim i Grigorijem Bogoslovom.

Na ikoni se sveti Jovan Zlatousti predstavlja u potpunom arhijerejskom ornatu. Ko ovog dana prekine nit (Žicu) prekinuo je i svoj život - zato se ne upotrebljavaju igle za šivenje i pletenje i razboj za tkanje.

******

Sukob sa caricom

Carica otme od jedne sirote žene vinograd, i ta se žena obrati patrijarhu da se zauzme za njenu stvar. Patrijarh ode u dvor da se objasni sa caricom, ali se ona uvredi zbog onog što joj je Jovan kazao pa naredi da se patrijarh istera iz dvora. Uskoro dođe Krstovdan, i kad je carica htela da uđe u crkvu da se moli Bogu, vratar je, po patrijarhovom naređenju, ne htede pustiti u crkvu. Carica se naljuti i smisli da se osveti patrijarhu.

I tada je, kao i svagda, bilo sveštenika i vladika koji su zavideli Jovanovoj slavi, pa ih carica lako pobuni, i oni se sastanu i optuže patrijarha da strogo kažnjava neispravne sveštenike, da je jedno dete krstio posle podne, da se kod kuće ne moli Bogu, da caricu Jevdoksiju naziva Jezaveljom, ženom porocnog cara Ahava i slično. Patrijarh se četiri puta nije odazvao pozivu ovog odbora da se opravda, zato što je smatrao da je odgovoran samo Vaseljenskom Saboru, te ga ovaj odbor osudi na lišenje arhijerejskog čina i da ga car kazni zato što je vređao caricu. Kad je Jovan čuo za ovu osudu, rekao je: "Crkva Hristova niti je samnom započeta, niti će samnom završiti". Po carevoj naredbi, Jovana pošalju u zatočenje.

Kada građani Carigrada saznaše da je Jovan poslat u zatočenje, podigoše veliku bunu, a utom se u Carigradu desi i zemljotres koji mnogi smatraše kaznom za takvo postupanje sa svetiteljem, pa sama carica bi prinuđena pisati patrijarhu i moliti ga da se vrati.

Doček Jovanov u Carigradu bio je veličanstven: mnoštvo sveta izašlo je lađama da ga dočeka, i klicanjem ga dopratiše do crkve Svetih Apostola.
 
No, nije prošlo ni dva meseca, a Jovan se ponovo sukobi sa caricom. Jovan je u crkvi prekorevao one koji su držali pozorišne predstave pred caričinom statuom i ometali bogosluženje u obližnjoj crkvi. Kada je Jovan, na Usekovanje, držao u crkvi govor, više puta je ponavljao reči: "Opet Irodijada besni!" i "Opet ište Jovanovu glavu", a carica držeci da nju pod Irodijadom podrazumeva, sakupi opet onaj isti crkveni odbor, koji Jovana, kao i pre, osudi na zatočenje.

U največoj tišini i pod stražom, Jovana pošalju u gradić Kukus u Armeniji, gde je proveo tri godine. Jovan, međutim, ne beše prekinuo veze sa Carigradom i vrlo često se dopisivao s prijateljima, zbog čega car naredi da se Jovan odvede u zatočenje na samu granicu carstva, u gradić Pitijunt, nedaleko od Crnog mora. Dva vojnika, koji su ga sprovodili, dobili su zadatak da ga usput muče i zlostavljaju, ne bi li na putu i skončao. Po najvećoj pripeči, gladan i žedan, morao je stari patrijarh ići pešice i gologlav, te stiže do mesta Komana, gde svrati u jednu crkvicu da se pomoli Bogu i tu se od umora i napora razboli. Vojnici ga međutim počeše goniti i dalje, ali kad su videli da više ne može ići, ostave ga na miru.

Jovan se obuče u arhijerejsko odelo, pričesti se i umre. Ovo se dogodilo na Krstovdan, 14. septembra 407. godine, u 62. godini njegova života.

       Promena izvrsena: 19 Oct 2013

 

 

 
Oglasavanje Marketing
Novine Toronto
 

Free Downloads
 
Google - Chrome
MOZILA Firefox
MSN Messanger
Apple iTunes
Apple Quick Time Player
Adobe Flash Player

 
Java
Bit Torrent
Skype
Real Player
Win Media Player


Antivirus
AVG Antivirus FREE

  

 
Spyware

Spybot FREE
AD-Aware FREE
 
File Compress & Encrypt
Win Zip
Win Rar
 

Britic
Glas dijaspore

EURO Market
  
The Lord Byron Fundation for Balkan Studies

 
Serbia Tourist Guide
Zavicaj


Plaćanje kred. karticom
Credit Card Payment


Copyright © 1996-2017 "NOVINE Toronto"