IZLOŽBA - BORIS ŠAKIĆ

 

 

Prva kanadska izložba konceptualne fotografije 

naučnika Borisa Šakića
 

 "SLIKE KOJE PRIČAJU I SVIRAJU"

Svečano otvaranje petak 26. maj 2023. u 19.30

SNA  2381. Dundas St .W.
 

Izložba traje do 11. juna 2023.
 

 ------------------
 

Posle izložbe 2021. u Beogradu, 

ovo će biti prva izložba Borisa Šakića u Kanadi. 

Radovi su uglavnom konceptualni jer iza njih stoji neka poruka ili 

koncept.  Mnoge su inspirasane muzičkim delom ili nekom 

istorijskom ličnošću. 

 

Sav prihod od prodaje slika ide 

Humanitarnoj organizaciji “Mali svet Kanada”