| U FOKUSU | SRPSKA ZAJEDNICA | INTERVJU | HOROSKOP | ZDRAVLJE | KUVAR | SLAVE |

| NASLOVNA | ARHIVA | KONTAKT / REDAKCIJA |

 
 

   

  

ADVOKAT MIKETIC

 

EAGLE_KARATE

Stari Grad
NIKOLA TODOROVIC
 
 

  

  

 
    

Novine Toronto

 

Google        Novine Toronto
      
Linkovi

   
Kamera Borisa Spremo
  
SAIGON-VIETNAM
 

 
   
 
 
 
 
 
 
Aerodrom/Airport Toronto
Dolazak-Arrivals

Odlazak-Departures
Video klipovi
Info Toronto
FIND A JOB
ЋИРИЛИЦА - Latinica
 
 
Beograd - Ada Ciganlija
           - Trg Nikole Pašića
           - Novi Beograd
 
 
 
Stanje na putevima
Toronto - Don Valley
             - Gardiner/QEW

             - 401/400
Burlington/Mississauga (QEW)
Niagara (QEW/405/58)
Sarnia (402)
London (401)
Windsor (401)
Kingston (401)
Thousand Islands (401)
Ottawa - City Streets
 
  
 
Rekli su...
   
  
 
 
Inauguration of The Embassy of Universal Law
 
The Inauguration of The Embassy of Universal Law took place on Tuesday
24th of April 2017.
The Embassy of Universal law
(or The Embassy of Almightiness) has been established on the planet Earth for the
first time ever.
 

Ovde može da bude
i Vaš oglas!

 
OGLASITE VAŠU FIRMU, USLUGE, PROIZVODE I SERVISE
 
Ako nemate web sajt,
mi ćemo vam napraviti.
 
POZOVITE NAS !
1 416 892-9882
  

redakcija1@novine.ca
  
NOVINE Marketing
 

Drasko Pekovic
      
 Intervju s povodom

 

 

DR. DRAŠKO PEKOVIĆ
 
Zaštiti zdravlja stanovništva rođene zemlje je plemenita dužnost i obaveza
 
 

Novine broj 1285 - Toronto, 6. maj 2011.

DrDraskoPekovic

 
  

Razgovaramo sa g. Draškom Pekovićem predsednikom firme BioMedco Services Inc. sa sedištem
u Montrealu, a ono što je jako interesantno, od prošle godine i jednim od direktora firme The Institute of Biomedical Research, sa sedištem u Podgorici.

Dr Drasko PekovicKako ste se odlučili da krenete sa ovom vrstom biznisa. Vaš motiv, ideja?!
Ja sam pasionantni naučni istraživač , a takođe i pragmatični poslovni ekspert na području kontrole kvaliteta i industrijsko reglementarnih normi vezanih za lijekove, kozmetičke, prehrambene proizvode, kao i za životnu sredinu.
Godine 1999. bio sam domaćin u Montrealu, jednoj grupi predstavnika Vlade Crne Gore, na čelu sa Mladenom Vukotićem- tadašnjim ministrom za životnu sredinu i dr Slobodanom Tomovićem .
Na njihov poziv posjetio sam Crnu Goru 2000 godine. Tom prilikom je doslo do diskusije između mene i tadašnjeg premijera Vlade CG, gospodina Mila Đukanovića o eventualnoj privatizaciji centra za eko-toksikološka ispitivanja Crne Gore od strane BioMedca. Međutim, taj centar je bio izuzetno šaržiran radnom snagom i funkcionisao na siromšnim fondovima dodjeljivanim od Vlade i kao takav nije imao poslovnu profitabilnu perspektivu.

D rDrasko Pekovic INSTITUTKako je došlo do toga da otvorite Insitut?
Crna Gora se nalazi pred neminovnim ulaskom u EU, u grčevitoj pripremi standardizaciji proizvodnje i industrijske djelatnosti kao ključnog uslova toga priključenja. Nakon diskusije sa autoritetima Crne Gore, dr Peković je predložio elaborat osnivanja Instituta koji bi pomogao da se taj proces što lakše i što konfornije odvija.
Poslije laboriozne evaluacije došlo je do potpisivanja ugovora sa Vladom pred kraj 2010. u Vili Gorici.
Toj svečanosti je prisustvovao Ambasador Kanade iz Beograda, g-din Jhon Morisson.
Osnovni cilj instituta ja zaštita i poboljšanje zdravlja stanovništva kroz reglementarne kontrole lijekova, kozmetičkih i prehrambenih proizvoda, agrikulture i životne sredine.
U ovim uslovima poslovni ljudi teško se odlučuju da investiraju na tim prostorima.
Prioritet Instituta je da pomogne Vladi u pripremama ulaska u EU u domenima njihove profesionalne djeltnosti. Nakon toga Institut će nuditi svoje poslovne djelatnosti zemljama regiona kao i Evropskom i svjetskom tržištu.
Dakle institut koristi pravo mjesto u regionu kao veoma povoljan " timing " za komercijalizaciju svojih usluga i proizvoda na internacionalnom planu. Njegova zavisnost od ekonomske i socijalne situacije CG je minimalna.

Dr Drasko PekovicInsitut (Biomedical Research) u CG otvoren je prošle godine. Koji su ciljevi i planovi Instituta?
Tokom i poslije rata zdravstvena situacija stanovništva CG se pogoršala do vrlo značajne mjere. Velika incidencija raka, srčanih i moždanih udara, šećerne bolesti, alergije i druga mnogobrojna oboljenja nažalost prouzrokuju sve češće smrtnost i kod mlađih osoba.
Sa druge strane nekvalitetni lijekovi i prehrambeni proizvodi, kao i sve veće zagađenje životne sredine nisu od pomoći.

Cilj Instituta je da poboljša tu situaciju organizujući i sprovodeći reglementarnu kontrolu kvaliteta lijekova, kozmetike, hrane i pragmatičnu zaštitu životne sredine.
Lijekovi i kozmetički proizvodi trebaju biti ispitani na adekvatan način prije odobrenja kupovine od strane Vlade i privatnog sektora, poput postupaka i politike Kanade i svih razvijenih zemalja.
Genetski modifikovana hrana treba biti identifikovana , a takođe i njen mikrobioloski i fizičko-hemijski kvalitet ispitan prije no što dođe do potrošača.
Crna Gora treba, takođe dobro osmišljenu politiku da bi zaštitila svoje prirodne ljepote.
Takođe, većina zgrada u Crnoj Gori je ubuđala, neadekvatno grijanja i ventilirana, jednom riječju nezdrava.
Visoka incidencija astme i alergija , a moguće i drugih oboljenja su uslovljene ta-kvim smještajnim uslovima. Sva ta problematika daje institutovoj kompetentnosti valorizantan izazov-pune ruke posla.

Dr Drasko PekovicČime ste se rukovodili kada ste odlučivali da se bavite delatnošću koja obuhvata zdrav život, zdrave proizvode i zdravu ishranu.
Doprineti zaštiti zdravlja stanovništva rođene zemlje je plemenita dužnost i obaveza nosioca projekta. Ekipa Biomedca je stekla takvo iskustvo u Kanadi tokom više od dvije decenije svoga poslovanja. Svo to iskustvo će biti implementirano u djelatnostima Instituta koji će ih prilagoditi i poboljšati prema specifičnim potrebama i prioritetima Crne Gore.
Ekipa Biomedca, kao i izabrani stručnjaci iz Kanade i širom svijeta će biti poželjna i solidna garancija za efikasnost primjene svih poslovnih aktivnosti Instituta.
Imati garanciju da lijekovi koje upotrbljavamo su kvalitetni, da je hrana zdrava, da se živi u stanovima i kućama koje nisu kontaminirane buđima, grinjama, alergenima, to su važni motivi od dugoročnog značaja za zdravlje stanovništva CG.

Da li ste zadovoljni dosadašnjim poslovanjem i koje su poteškoć sa kojima se susrećete?
Administracija CG je kompleksna i zahtjeva puno vremena i truda. Sve napreduje ali sporo ako uporedimo sa našim kanadskim poslovanjem.
Prezadovoljan sam privilegijom u izboru visoko-kvalifikovanih stručnjaka koji sačinjavaju Odbor direktora i Naučni savjet. Među tim saradnicima stekao sam veoma plemenite i drage prijatelje. Naše druženje je postala milina naše saradnje.
Kažu da je CG vazda smatrana za kolijevku čojstava. Ono i sada postoji i razvija se na vrlo delikatan i ubjedljiv način. Takvi prisni prijateljski odnosi se porijetko sreću kod nas u Kanadi.
 
DRAŠKO PEKOVIĆ - Rođen u Kolašinu-Crna Gora. Završio gimnaziju u Podgorici, a studije u Ljubljani. Napustio bivšu Jugoslaviju 1972. Radio u zapadnoj Nemačkoj do 1975. Preselio se u Montreal 1975. Magistrirao na Medicinskom fakultetu Montrealskog univerziteta 1977. gde je i doktorirao 1981. u oblasti mikrobiologije i imunologije. Završio post-doktorske studije na univerzitetu Toronto, takođe u domenima mikrobiologije i imunologije 1982., a kasnije na Institutu Armand Frapije 1985. sa bavio naučno istraživačkim radovima na SIDI u saradnji sa dr Luc Montagnier, dobitnikom Nobelove nagrade u medicini 2008. Sve postdiplomske studije dr Pekovića su bile finansirane od strane "Medical Research Council of Canada".
Dr Peković je počeo svoju profesionalnu karijeru kao direktor naučnog istraživanja u jevrejskoj Generalnoj bolnici u Montrealu gde je takođe radio kao asistent profesor na McGill univerzitetu u Montrealu. Autor je i ko-autor mnogobrojnih naučnih publikacija kao i novinarskih članaka. Dr. Peković je takođe bio chairman od "Prvog Internacionalnog simpozijuma o usnoj SIDI". Kojem je bio počasni predsednik Dr. Armand Frapier. Simpozijum je održan u kongresnoj palati u Montrealu 1989. U 1989. osniva svoju privatnu biomedicinsku kompaniju BioMedco Services Inc. u kojoj je do sada predsednik.
Dr Peković je takođe osnovao 1990. Asocijaciju privatnih biomedicinskih laboratorija Kvebeka i bio predsednik te asocijacije tokom dva četverogodišnja mandata.

Nedavno ste oglasili da tražite stručan kadar. Recite nam nešto više o tome.
Institut se nalazi u početnoj fazi svoga razvoja koji će slijediti prioritetne potrebe Vlade crne Gore, kao i zahtjeve i potrebe tržišta regiona.
U svom početku funkcionisanja , Institute će zapošljavati eksperte iz montrealske kompanije Biomedco. Oni će takođe učestvovati u izboru i osposobljavanju članova lokalne ekipe.
Institute ima takođe ambiciju da izabere direktore svojih laboratorija (mikrobiologije, biohemije, hemije…) staro-jugoslovenskog porijekla koji su obrazovani u Kanadi ili u drugim zemljama, a posjeduju znanje engleskog, francuskog ili ostalih svjetskih jezika, na akademskom nivou.
Ti strucnjaci će doprinjeti razvoju Instituta svojim radnim mentalitetom, kao i svojim naučno-tehničkim i naučno-istraživačkim kapacitetima. Evaluacija njihovih prijava je u toku. Tako ako ste zainteresovani slobodno nas kontaktirajte - +382 20 663 075 +069 100 765
infoŽInstituteBMR.com

Zašto baš Crna Gora?
Crna Gora je jedna od najljepših zemalja svijeta proglašena za " Ekološku državu " od strane svog parlamenta, prve takve vrste u svijetu.
Crna Gora ima takođe vrlo prijatnu klimu i atraktivne turističke i rezidencijalne destinacije, kako na moru tako i u svojim prelijepim planinskim predjelima.
Socijalni i kulturni život je vrlo razvijen. Zasnivanje prijateljskih odnosa je jednostavan i brz proces. Crna Gora se nalazi u finalnoj fazi priprema mega projekata : nove magistrale, izgradnje sistema hidrocentrala na Morači, vodovodne mreže i značajnih turističkih projekata i sl..
Takva industrijska dinamika će sigurno usloviti ekonomski " bum " koji se već počeo uočavati i koji će se amplificirati skorim predviđenim ulaskom u EU.
Već sada plate stručnjaka mnogobrojnih kompanija prevazilaze visinu plata zemalja regiona.
Raditi u jednoj novoj ustanovi, tipa Instituta je san svih mladih sposobnih i ambicioznih stručnjaka. Institut će značajno beneficirati njihovu stručnost i lojalnost.

Koji bi bio Vaš savet ljudima, da poboljšaju uslove života?
Koristiti maksimalno sve što nam život pruža, u harmoniji i poštovanju socijalne i životne sredine. Biti kreativan i produktivan, valorizirajući svoju ličnost pred samim sobom i svojim bližnjima. Biti u ljubavi, ne tražiti već stvoriti svoj svijet i svojom kompetentnošću i lojalnošću garantovati svoju dobrobit. Raditi sve što pričinjava zadovoljstvo. Održavati pasionantni ritam života u kome bolest neće imati mjesta.
Ivana Đorđević

 
 
  

 

 
  

 
Oglasavanje Marketing
Novine Toronto
 

Free Downloads
 
Google - Chrome
MOZILA Firefox
MSN Messanger
Apple iTunes
Apple Quick Time Player
Adobe Flash Player

 
Java
Bit Torrent
Skype
Real Player
Win Media Player


Antivirus
AVG Antivirus FREE

  

 
Spyware

Spybot FREE
AD-Aware FREE
 
File Compress & Encrypt
Win Zip
Win Rar
 

Britic
Glas dijaspore

EURO Market
  
The Lord Byron Fundation for Balkan Studies

 
Serbia Tourist Guide
Zavicaj


Plaćanje kred. karticom
Credit Card Payment


Copyright © 1996-2017 "NOVINE Toronto"