Mali oglasi ClassifiedsInfo kalendar- Calendar InfoPoslovni imenik - Business Directory

  | NASLOVNA | ARHIVA | KONTAKT / REDAKCIJA |
  
  
Novine Toronto

 
 


Google
     
 ALOE VERA

 POVRATAK PRIRODI - FOREVER LIVING PRODUCTS

 

Med
 

Med kao ljudska hrana sa najdužom tradicijom. Koristio se u svim starim kulturama kao hrana i kao lek. Dr.D.C. Jarvis M.D., poznati nutricionista piše" Ljudsko telo radi na minimumu potreba, a prirodni med sadrži taj minimum". Prirodni med stiže iz košnice do potrošača u originalnom sastavu i obliku. Nutricionisti smatraju med super hranom ćelija, tkiva i organa. U prirodnom medu-nefiltriranom i nepasterizovanom identifikovano je preko 180 hranljivih sastojaka. Filtriranjem i pasterizacijom med gubi esencijalne sastojke.

Med dugoročno zadržava hranljivost. Američki istraživač Dr. T.M.Davis, otkrivajući Egipatsku grobnicu roditelja kraljice Taj, našao je hermetički zatvorenu posudu meda, koji je i nakon 3.300 godina imao karakterističnu aromu meda. Analitički je dokazano da je taj med zadržao hranjive vrednosti. Stari kinezi su mesili od meda i polena, neku vrstu rezanaca, koje su godinama čuvali kao neprikosnovene rezerve hrane u vreme suša ili poplava.

Osnovni sastojak meda su šećeri: fruktoza, maltoza, levuloza i cukroza. Lako se asimiliraju u organizmu, zahvaljujući prisutnim enzimima iz meda.

U medu se nalazi mnoštvo vitamina, koji zadržavaju svoju potentnost mnogo bolje od onih u voću i povrću. Nutricionisti smatraju da med sadrži sve neophodne vitamine za normalan razvoj i zdravlje.

Med sadrži veliki broj minerala i mikroelemenata neophodnih za biohemijske procese organizma.

Med je hrana najbogatija enzimima, katalizatorima metabolizma, bez kojih je metabolizam nemoguć.

I na kraju, med sadrži i veliki broj amino kiselina, uključujući esencijalne, koje organizam ne stvara već moraju biti unete hranom.

Vitamini, minerali, enzimi, amino kiseline hormoni i geni koje med sadrži u minimalnim količinama ulaze u biohemijske reakcije od kojih život zavisi. Njihovi međusobni odnosi su veoma komplikovani i još uvek nerazjašnjeni. Jedino što se pouzdano zna jeste da dejstvuju sinergetski. Tablete i pilule sintetskih vitamina i minerala su izolovane supstance bez mikroelemenata u prirodnoj strukturi, neophodnih za apsorpiciju u organizmu. Uloga i aktivnost mikroelemenata još uvek nisu u potpunosti razjašnjeni. Zna se jedino da nema života bez mikroelemenata.

Dobrobit koju obezbeđuje med, kao prirodna hrana, ne daje ni jedan proizvod savremene industrije hrane i lekova. Kvalitet meda zavisi od broja i vrste biljaka, ekološke čistoće terena i hemiskog sastava zemljišta. Pored toga, med se od davnina u narodnoj medicini koristi kao lek za mnoge bolesti: infekcije, bolesti disajnih organa, anemije, opekotine, rane, bolesti jetre i bubrega, kardiovaskularne, reumatične, tumorske, kožne…

Hipokrat je smatrao da je način ishrane ekstremno važan za dobro zdravlje. Preporučivao je med kao lekovitu hranu. Sam ga je jeo nekoliko puta dnevno. Živeo je 109 godina. Zna se da su pčelari po pravilu zdravi i dugovečni ljudi, i da skoro nikada ne obolevaju od malignih oboljenja.

 

 


Copyright © 1996-2016 "NOVINE Toronto"

Promena izvrsena: 20 Apr 2012