Mali oglasi ClassifiedsInfo kalendar- Calendar InfoPoslovni imenik - Business Directory

  | NASLOVNA | ARHIVA | KONTAKT / REDAKCIJA |
  
  
Novine Toronto

 
 


Google
     
 ALOE VERA

 POVRATAK PRIRODI - FOREVER LIVING PRODUCTS

 

Aloe vera - produkt za mladost, zdravlje i lepotu
 

Nebrojena iskustva pokazuju da Aloe vera gel uz istovremenu upotrebu ribljeg i maslinovpg ulja u obliku Arctica Sea iz FLP programa, uspešno smanjuje nivo holesterola i može ga držati pod kontrolom uz prateće pozitivne efekte o kojima smo više govorili u prošlom broju našeg lista.

Svojstva Aloe vere koja je čine čudotvornim prirodnim produktom za mladost, zdravlje i lepotu

Da bi iole razumeli delovanje Aloe vera moramo imati u vidu ogroman broj bioaktivnih supstanci koje ona nosi u svom sastavu, veoma važnih i preko potrebnih za normalan rad i funkcije ćelija. Mada u izrazito niskim koncentracijama njihova mnogobrojna zastupljenost i sinergetsko delovanje su osnova farmakološkog dejstva Aloe vere.

Sinergetsko dejstvo supstanci, znači da je njihov zajednički efekat delovanja veći od zbira pojedinačnog dejstva svake od njih. To je polazna osnova mnogostrukog lekovitog dejstva Aloje na ceo organizam, bez negativnih pratećih efekata. Mada Aloja vekovima deluje na isti način, nauka još uvek nije objasnila sve mehanizme delovanja.

Ovo je sasvim razumljivo ako se zna da Aloe vera gel sadrži preko stotine do sada izolovanih i identifikovanih hemijskih jedinjenja podeljenih u 16 grupa. Smatra se da ih najmanje još toliko ima neidentifikovanih. Radi ilustracije kompleksnosti delovanja Aloje na sve funkcije organizma, navešćemo samo nekoliko primera.

Polisaharidi deluju na antiinflamatorne procese, polifenoli preko imunog sistema na ćelije ubice malignih obolenja (najnoviji dokazi japanskih naučnika), fitohormoni i biljni enzimi na metabolizam ćelija itd. Dakle sve veoma komplikovano i nerazumljivo za prosečnog čoveka koji je iskusio blagodeti čudotvornog dejstva Aloe vere i kome u krajnjoj liniji i nisu potrebna ovakva objašnjenja.

Iz mnoštva Polisaharida, Antraljinona, Polifenola, Saponina, Estera, Enzima, Fitohormona, Fitosterola, Lignina, Lipida idr., hemijskih supstanci, koje se nalaze u Aloji, naučno je objašnjen mehanizam delovanja samo nekih od njih. I pored toga iskustva korisnika širom sveta pokazuju da Aloja može spasiti od mnogih zdravstvenih nevolja, učiniti život mnogo ugodnijim, podmladiti i prolepšati.

Ono u čemu se većina autora slaže je sledeće: Aloe vera u prirodnom obliku i sastavu deluje na uzroke poremećaja i tako otklanja simptome. Ovo se dalje objašnjava opštim stimulatornim uticajem Aloje na aktivnosti i funkcije ćelija, njihovo obnavljanje i uticaj na DNA i RNA.

Prirodni oblik i sastav znači da konzumni produkt sadrži sve sastojke u izvornom obliku i da aktivne komponente nisu pretrpele nikakve promene tokom procesa prerade, (FLP Aloe vera proizvodi). Samo takva Aloja rezultira suptilnim nizom bioloških aktivnosti. Svaki poremećaj sastava ili strukture pojedinih komponenti, znači poremećaj ukupne prirodne ravnoteže aktivnih supstanci i pada farmakoloških vrednosti.

 


Copyright © 1996-2016 "NOVINE Toronto"

Promena izvrsena: 20 Apr 2012