Mali oglasi ClassifiedsInfo kalendar- Calendar InfoPoslovni imenik - Business Directory

  | NASLOVNA | ARHIVA | KONTAKT / REDAKCIJA |
  
  
Novine Toronto

 
 


Google
     

Novine broj 1006

ANDREJ GRUBAČIĆ
srpski alter-globalista na usavršavanju kod Noama Čomskog

Širenje mreže antikapitalizma

Hipoteza je da demokratija ne nastaje u Atini već u "istorijskim pukotinama", poput graničnih zajednica, piratskih brodova, i svih onih prostora kulturne improvizacije koji se nalaze van država.

Andrej Grubačić
Andrej Grubačić


Andrej Grubačić je po vokaciji istoričar, a po opredeljenju aktivista. Jedan je od retkih (mladih) intelektualaca koji je u ovu našu učmalu sredinu uvodio ideje bujajućeg alter-globalističkog pokreta. Objavio je prvi "aktivistički manifest" kod nas ("Globalizacija nepristajanja"), prevodio je radove "utemeljivača alter-globalizma" Noama Čomskog i istoričara Hauarda Zina ("Istorijski eseji o američkoj demokratiji"), učestvovao u brojnim tribinama i, za razliku od kabinetskih sveznalaca, nije zazirao ni od konkretnog aktivizma, tj. od "globalizacije odozdo".

Od prošle jeseni Grubačić je na doktorskim studijama u Bigamtonu, u državi Njujork, u čuvenom Fernan Brodel Centru.

U razgovoru sa dopisnikom lista "Novine Toronto" govori o svojim trenutnim preokupacijama i prilagođavanju drugačijoj (intelektualnoj) mikroklimi.

- Dobro sam raspoložen, ali sam bukvalno pretrpan obavezama. Fernan Brodel Centar je veoma neobično mesto. Zapravo, onoliko koliko mi moje skromno iskustvo dopušta bilo kakav zaključak, FBC je akademsko iskustvo najbliže modelu i principima direktne demokratije: odnos između profesora i phd studenata, ili istraživača je neobično prisan, potpuno transparentan i veoma produktivan.

Bigamton je tu veoma usamljen među američkim univerzitetima. Moj drugar, Dejvid Greber, verovatno najuspešniji i najostvareniji mlađi antropolog u Americi, upravo je otpušten sa Jela gde je imao profesuru…

Mada kaže kako se u početku držao pravila "politika u Njujorku, nauka u Bigamtonu", brzo je "revidirao" stav.

- Lokalni aktivizam u Bigamtonu je suviše zanimljiv da bih odoleo. Trenutno sam uključen u akciju formiranja "autonomnog univerziteta", jedne vrste mreže studenata, postdiplomaca i profesora koji, zajedno, u horizontalno/participativnoj atmosferi, organizuju radikalne kurseve i programe, besplatno i nezavisno od zvaničnog univerziteta.

Andrej GrubačićFernan Brodel Centar je takođe veoma dobar prostor za (akademski) aktivizam: nedavno sam inicirao "radnu grupu" koja će se, od iduće godine, baviti proučavanjem novih formi politike, uključujući nove strategije i forme orgaznizovanja, analizom antikapitalističkih mreža, socijalnih foruma i novih globalnih pokreta, kao i novim formama istraživanja akcije i kreiranja znanja.

Posle izleta u sociologiju, Grubačić se, kaže, vratio istoriji (istorijskoj sociologiji). - Težište istraživanja sam pomerio ka istoriji demokratije, odnosno pokušaju da dokažem staru anarhističku tezu prema kojoj demokratija i država ne mogu koegzistirati (ili država ili demokratija!), kroz istorijsko proučavanje genealogije demokratije koja, prema radnoj hipotezi, ne nastaje u Atini već u "istorijskim pukotinama", poput graničnih zajednica, piratskih brodova, i svih onih prostora kulturne improvizacije koji se nalaze van država.

Doktorska komisija koja će ocenjivati Grubačićev rad je pravi pravcati intelektualni "drim-tim": Noam Čomski, Imanuel Volerstin, Dejvid Greber, Dejl Tomić (najveći američki stručnjak za robovlasničko doba) i Yan Moulier Boutong (uz Antonija Negrija najpoznatiji teoretičar autonomističkog marksizma).

- Intelektualni naboj i intelektualna scena su neviđeni.

Preko nedelje sam u Bigamtonu - dva i po sata od Njujorka, a vikende provodim u gradu. Njujork je veličanstven. Upravo sam pročitao Mahmuda Mamdanija, novu njujoršku inteletkualnu zvezdu, naslednika Edvarda Saida. Za sebe kaže "Bitišem u toj čudnoj, liminalnoj eks-otadžbinskoj zoni, i kao mnogi takvi ljudi, završio sam u Njujorku, ali je moj odnos sa Amerikom duboko problematičan." To je, verovatno, najbolji opis i mog vlastitog doživljaja Njujorka. Uključen sam u tri različita politička projekta, učestvovao sam u organizaciji dve velike mobilizacije - protiv republikanske konvencije i rata u Iraku - i mnoštvu direktnih akcija. Rege i punk/retro nju vejv koncerte neću ni da spominjem… Ionako je nemoguće sve to "overiti"….

Predrag Dragosavac


Copyright © 1996-2017 "NOVINE Toronto"