ZDRAVSTVENO-MEDICINSKI TURIZAM

Afeja - pacijenti u pravim rukama!

U Srbiji, Afeja ( www.afeja.com ) je firma koja se kao glavnom aktivnošću bavi organizovanjem zdravstvenog - medicinskog turizma u Srbiji. 

Imajuæi sve ovo u vidu, kreiran je sajt www.zdravstveniturizam.comwww.medicaltourism-serbia.com i www.healthtourisminserbia.com.

Afeja je okupila trideset ovdašnjih privatnih bolnica, klinika i ordinacija, klijenata, koji pružaju medicinske usluge u 47 specijalnosti. Cilj je da ove medicinske usluge pruže prvenstveno našoj dijaspori, a i ljudima iz celog sveta kojima je zdravstvena zaštita u njihovim zemljma ili preskupa, ili nekvalitetna, neadekvatna, nedovoljna ili iz bilo kog drugog razloga ne mogu ili ne žele medicinske intervencije u zemlji U kojoj žive. 

AFEJA - U Srbiji stručnost i profesionalizam zdravstvenih radnika, kvalitet zdravstvenih usluga i opremljenost zdravstvenih ustanova ne zaostaje za razvijenim zemljama u svetu, pa čak i pretiče zbog gostoljubivosti našeg mentaliteta. 
Najnovija i najkvalitetnija oprema i medicinska sredstva se nabavljaju u inostranstvu, ide se u korak sa naužnim i tehničkim dostignućima, a lekari se obrazuju ili redovno usavršavaju u vodećim zemljma iz oblasti medicine. 

Bez obzira na vrhunsku uslugu, zdrvstvena nega i lečenje u Srbiji je među najjeftinijima u svetu i dostupna svima! Pacijenti imaju tretman kao u najrazvijenijim zemljama sveta, mogu da obavljaju većinu intervencija kao u tim zemljama, a plaćaju i do deset puta manje. Uz to, oni imaju obezbeđen smeštaj, hranu po njihovim potrebama, prevoz od smeštaja do bolnice ili ordinacije i nazad rečeno nam je u Afeji. 

Takođe, kao što samo ime zdravstveni turizam kaže, pacijentima dok su na medicinskom tretmanu u Srbiji Afeja organizuje turističke obilaske zemlje, odmor, zabavu i rehabilitaciju, sve po željama klijenata i zdravstvenim mogućnostima, uz konsultaciju sa lekarima koji se brinu o tim pacijentima.

Projekat zdravstveni turizam je u potpunosti pravno pokriven rekli su nam u Afeji. O njegovoj legalnosti, poštovanju propisa u obavljanju ove delatnosti i obavljanju zdravstvene delatnosti svih ustanova koje su u njega uključene se stara advokatska kancelarija koja je u Srbiji najstručnija u medicinskom pravu. Rad svih privatnih bolnica i ordinacija u ovoj organizaciji je do detalja usklađen sa aktuelnim propisima naše zemlje i evropskim pravnim standardima iz oblasti zdravstva. Svi Afejini pacijenti imaju potpunu pravnu sigurnost, jer su pravno poptuno obezbeđeni i kao pacijenti i kao građani. Isto tako, i lekari poštuju svoje stroge obaveze i prema njima i prema zakonu.

Uz zdravstveni turizam osnovali su i turistički klub "Afeja", koji svim putnicima pruža pravne i medicinske savete vezane za putovanja, kao i savete kako postupiti kada njihova putnička prava nisu ispoštovana, kako sačuvati i poboljšati zdravlje na putu. Želja im je da privuku opštine koje bi bili partneri da se oglašavaju na sajtu." Verujemo da bi putnici iz inostranstva - dijaspore, najrađe u Srbiji otišli "kod svog" i "na domaće" jer bi se tako osećali najsigurnije i najkomfornije. S toga, treba im pokazati koga imaju ovde"- kažu iz Afeje.

Klub Afeja sa svojim članicama otvorena je za saradnju i sa drugim zdravstvenim ustanovama u zemlji i inostranstvu, sa jednim ciljem da se zadovolje potrebe korisnika usluga pacijenata iz svih specijalnosti - oblasti medicine i da se pored tako pruženih zdravstvenih, pruže i turističke usluge, ne samo na teritoriji Beograda već cele Srbije. 

Gorica Nikolić
Novine Toronto, broj 
1275
Toronto 
04. Februar 2011.

your brand recognized