Apsurdno je da RGZ zaključa podatke u strahu od hakera

"Sa stanovišta normalnog funkcionisanja društva apsurdno je da se makar i na jedan dan onemoguće praktično svi poslovi koji se tiču tržišta nepokretnosti.

 Blokirano je sve, od overavanja kupoprodajnih ugovora preko izdavanja lista nepokretnosti do dobijanja gradjevinske dozvole, ništa trenutno nije moguće", rekao je Šabić i dodao da to čini ogromnu štetu interesima gradjana.

Šabić je rekao da je i informacioni sistem RGZ po Zakonu o informacionoj bezbednosti spada u komunikacione sisteme od posebnog značaja i da to podrazumeva posebne mere zaštite kako bi se onemogućili hakerski napadi, te je besmisleno da preventivna mera zaštite bude potpuno stavljanje sistema van funkcije.

"Informacioni sistem RGZ je vrlo skupo plaćen i vlast ga je je ne tako davno predstavljala kao 'jedanod najboljih na svetu' a ova situacija neizbežno govori o njegovoj zabrinjavajućoj inferiornosti", rekao je nekadašnji Poverenik za zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić.

On je istakao da je obaveza nadležnih da umesto još jedne priče o napadu na Srbiju, bez odlaganja omoguće gradjanima ostvarivanje prava, a bankama, notarima i advokatima normalno poslovanje.

.N.T.
Novine Toronto, broj 
1769
Toronto 
17. Jun 2022.