Eksproprijacije se ocenjuju po zakonitosti a ne prema etničkoj pripadnosti

U saopštenju ambasada Nemačke, Italije, Francuske, Ujedinjenog kraljevstva, SAD, Kancelarije EU na Kosovu i misije OEBS-a konstatuje se da je vlada "prekršila sopstvene zakone i propise zbog proceduralnih i tehničkih nedostataka tokom procesa eksproprijacije".

Vlada Kosova smatra da se u tom saopštenju "pogrešno navodi činjenično stanje i iznosi pravna ocena koja nije zasnovana na argumentima" i izrazila zabrinutost što se to saopštenje odnosi na "eksproprijaciju u nekim opštinama Kosova kao 'opštinama sa srpskom većinom'".

"Opštine na Kosovu imaju posebne i relevantne nazive i vlada ih ne naziva opštinama sa albanskom, srpskom, turskom, itd. jer to nije u skladu sa multietničkim karakterom kosovskog ustava.

Eksproprijacije treba vrednovati u pogledu zakonitosti, ljudskih prava i javnog interesa, a ne u pogledu nacionalne pripadnosti građana", navodi se u odgovoru vlade.

Dodali su da je poznato da je na predlog ministarstva životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture počeo proces eksproprijacije nepokretne imovine u nekoliko opština na Kosovu prema važećem Zakonu o eksproprijaciji, sa ciljem javnih infrastrukturnih projekata.

"Ova svrha sledi definiciju 'legitimne svrhe' definisanu kao takvu Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i jurisprudencijom Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu.

Tako nešto je prezentovano i na sastancima i razgovorima sa međunarodnim partnerima, koji su od vlade Kosova zahtevali da poštuje započete sudske procedure, pre donošenja konačne odluke o eksproprijaciji u vladi", navodi se u odgovoru.

U zajedničkom saopštenju zemalja velike petorke, EU i OEBS-a se navodi da je vlada "prekršila sopstvene zakone i propise zbog proceduralnih i tehničkih nedostataka tokom procesa eksproprijacije".

"Napominjemo da je pravosudni sistem Kosova identifikovao slične pravne nedoumice sa preliminarnom odlukom o eksproprijaciji, kojim se vlada još nije pozabavila", navodi se u reagovanju Kvinte, EU i OEBS-a.

Vlada Kosova usvojila je 31. maja konačnu odluku o eksproprijaciji zemljišta u opštinama Leposavić i Zubin Potok za izgradnju policijskih baza.

Na elektronskoj sednici, vlada je, kako je tada saopšteno, ocenila da je pravosnažno rešenje za eksproprijaciju u cilju izgradnje "infrastrukturnih projekata od javnog interesa" u skladu sa pravosnažnim presudama kosovskih sudova.

.N.T.
Novine Toronto, broj 
1924
Toronto 
07. Jun 2024.