Grčka uvodi šestodnevnu radnu nedelju

Prema zakonu koji je usvojen u septembru 2023. godine, dodatni radni dan ne sme da traje duže osam sati i tog dana se ne dopušta prekovremeni rad.

Ovu odredbu, koja stupa na snagu 1. jula, ne moraju da poštuju kompanije i gazdinstva čiji posao nije kontinuiran, odnosno kji ni do sada nisu radili pet dana u nedelji.

Što se tiče ograničenja, radnik šestog radnog dana ne sme raditi duže od 8 sati i ne dopušta se prekovremeni rad. U slučaju da kompanije ili poljoprivredna gazdinstva imaju petodnevne noćne smene (00:00-06:00), tada šestog dana ne smeju raditi u noćnoj smeni.

Izmenjeni zakon o radu ne samo da je predvideo šestodnevnu radnu nedelju, već je omogućio radni dan koji traje maksimalno 13 sati, kako bi se legalizovalo kombinovanje stalnog i dodatnog posla, koji mnogi praktikuju.

Ova reforma zakona o radu navela je kritičare da podsete na evropsku Direktivu o radnom vremenu, prema kojoj zaposleni u sedmodnevnom periodu ne bi trebalo da rade duže od 48 sati, uključujući u to i prekovremene sate.

Novi zakon je donet čitavu deceniju kasnije pošto su međunarodni kreditori tražili od te zemlje da uvede šestodnevnu radnu nedelju, kako bi izašla iz ekonomske krize. Grci su na referendumu 2015. godine ubedljivo rekli „ne“ paketu mera koje su kreditori predložili.

.N.T.
Novine Toronto, broj 
1914
Toronto 
30. April 2024.