Kabinet Željke Cvijanović hitno tražio podatke o osobama koje obezbeđuju Šmita

U tekstu se navodi da su takav zahtev 8. septembra dobili ministar bezbednosti BiH Nešić, ministar spoljnih poslova BiH Elmedin Konaković i direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tela BiH Enes Karić, ističući da Predsedništvo BiH, a ni njegovi članovi pojedinačno nemaju pravo tražiti operativne podatke o obezbeđenju visokog predstavnika.

U dopisu, koji je objavio sarajevski portal, navedeno je da je Kabinet srpskog člana Predsedništva BiH iz sredstava javnog informisanja upoznat sa informacijom da "nemačkog državljanina Kristijana Šmita u BiH obezbeđuju privatne bezbednosne agencije, tačnije pripadnici Specijalne jedinice Savezne Republike Nemačke".

"Reč je, navodno, o osiguranju koje broji više od deset pripadnika, posebno obučenih za zaštitu veoma važnih osoba (VIP osoba) i političara", piše u dopisu.

Od dva ministra i direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tela BiH zatražili su da ih "hitno obaveste o istinitosti ovih navoda".

"Ukoliko se ispostavi da su isti verodostojni, zahtevamo od vas da nam, jednako hitno, dostavite informacije o tačnom broju pripadnika privatnog obezbeđenja nemačkoj državljanina Kristijana Šmita, da li su pomenuta lica naoružana i kojim vrstama naoružanja, kao i od strane koga i po kom osnovu su ista angažovana, te kako, i u kom svojstvu, ona borave u BiH, ali i da li imaju neophodne dozvole za rad i boravak i na koji način je to regulisano", navedeno je u pismu.

Na kraju su od Nešića, Konakovića i Karića zatražili i informaciju o tome da li neka policijska agencija u BiH obezbeđuje Šmita i po kojem osnovu.

Četiri dana kasnije, 12. septembra, navodi Kliks, isti zahtev dostavlja ministar bezbednosti BiH Nenad Nešić (DNS), koji ga adresira šefu diplomatije BiH Elmedinu Konakoviću, kao i direktorima Agencije za istrage i zaštitu (SIPA) Darku Ćulumu, direktoru DKPT-a Enesu Kariću i direktoru Granične policije BiH Mirku Kuprešakoviću.

Nešić pod oznakom "vrlo hitno" navodi da je Ministarstvo bezbednosti BiH zaprimilo dopis od Predsedništva BiH i da ga dostavlja direktorima policijskih agencija i traži od njih da "hitno i bez odlaganja informišu o preduzetim aktivnostima".

Sve tri policijske agencije (SIPA, DKPT i GP BiH), kojima se dopisom obratio Nešić, upravne su organizacije u sistemu Ministarstva bezbednosti BiH na čijem čelu je upravo on.

Policijske agencije, međutim, imaju potpunu samostalnost kada je u pitanju operativni rad, što znači da, ukoliko direktor SIPA-e, DKPT-a ili GP odgovori na nezakonit zahtev, prekršiće zakon o policijskoj agenciji koju rukovodi.

.N.T.
Novine Toronto, broj 
1856
Toronto 
15. Septembar 2023.