Koka-Kola pod istragom u Nemačkoj

Postoje naznake da Koka-Kola možda ograničava mogućnosti drugih kompanija za konkurenciju strukturiranjem uslova za nemačke trgovce hranom, posebno strukturiranjem popusta", rekao je predsednik ureda kartela Bundeskartellamt Andreas Mundt u saopštenju.

Regulator je zato  otvorio istragu protiv "Coca-Cola Europacific Partners Deutschlanda".

Šta će istraživati?

Prvo će ispitati dominira li Koka-Kola tržištem napitaka i gaziranih bezalkoholnih pića jer dominantne kompanije podležu posebnim propisima o tržišnom takmičenju.

Istražit će i nudi li Koca-Kolina struktura popusta potsticaje trgovcima hranom da kupuju, plasiraju na istaknutom mestu ili oglašavaju čitavu paletu njenih proizvoda, uključujući Fantu i Sprite, a ne samo kola napitke.

Ti uslovi možda u konačnici suzbijaju konkurenciju, ograničavajući mogućnosti drugih proizvođača da se takmiče s Koka-Kolom i na susednim tržištima, stoji u saopštenju.

 

.N.T.
Novine Toronto, broj 
1870
Toronto 
17. November 2023.