Kurti objavio predlog - redosled koraka u primeni sporazuma iz Brisela i Ohrida

Kurti je na društvenoj mreži X predstavio kompletan predlog koji počinje primenom člana 7. sporazuma iz Brisela koji podrazumeva prezentaciju nacrta Statuta od strane rukovodnog tima (popunjen od strane Kosova).

U drugom članu predloga Kurti predlaže "Visoki predstavnik EU predstavlja sporazum o putu normalizacije između Kosova i Srbije i aneks implementacije sa generalnim sekretarom UN i obaveštava Savet bezbednosti UN i obaveštava Generalnu skupštinu UN da su se obe strane složile sa principima postavljenim u Povelji UN, da se poštuje teritorijalni integritet i da se druga strana tretira kao ravnopravan član međunarodne zajednice, što zamenjuje potrebu za korišćenjem fusnote i predstavljanja UNMIK-a na regionalnim forumima".

"Obe strane se ponašaju, ophode i javno izjavljuju da međusobno razvijaju međunarodne odnose na osnovu principa predviđenih Poveljom UN i tretiraju drugu stranu kao ravnopravnog člana međunarodne zajednice", dodaje se u tekstu.

Posle toga Kurti predlaže da se kao sledeća tačka, odnosno konkretan korak bude "prepoznavanje odgovarajućih dokumenata i nacionalnih simbola. Interni pravni postupak za sprovođenje priznavanja odgovarajućih dokumenata i nacionalnih simbola, uključujući pasoše, diplome, tablice vozila i carinske pečate, izdate u okviru priznate nadležnosti".

Kao sledeće kosovski premijer predlaže da se pokrene pregovarački proces o Statutu instrumenta samoupravljanja kosovskih Srba i nastavlja da će se strane uzdržati od bilo kakve pretnje ili upotrebe sile ili će se uključiti u bilo kakvu praksu upotrebe sile jedna protiv druge, u skladu sa Poveljom UN.

"Strane se uzdržavaju od mešanja u unutrašnja pitanja i priznaju međusobnu jurisdikciju na svojim teritorijama. Sporazumom je formalizovano odricanje Srbije od svih teritorijalnih pretenzija na teritoriju i granice Kosova, a strane su saglasne da se obeležavanje granica izvrši u roku od dve godine", predložio je Kurti.

Prema njegovim rečima,  sledeći potez bi bio da se preduzimaju  suštinski koraci u pogledu članstva i statusa zemlje kandidata Kosova u EU, za članstvo u Savetu Evrope, za potpisivanje programa Partnerstvo za mir sa NATO-om i ka preostalim priznanjima.

"U zvaničnoj komunikaciji sa svim međunarodnim organizacijama, Srbija neće postavljati prepreke za članstvo Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji, usključujući glasanje protiv, kao i javno, direktno, indirektno ili poverljivo lobiranje, uključujući i preko trećih strana u ovom pravcu".

"Šef EU (Žozep) Borel potpisao bi pismo svedočenja kojim se potvrđuje da Kosovo i Srbija nemaju smetnje njihovim procesima za prijem u EU. Države članice EU biće obaveštene o takvim pravno obavezujućim dokumentima", dodaje se u predlogu.

Sledeći korak je završetak pregovora o Statutu Instrumenta za samoupravu za kosovske Srbe.

Kao sledeće Kosovo i Srbija sprovode "normalnu i dobrosusedsku saradnju i angažuju se u redovnoj komunikaciji između vlada kako bi ostvarili prijateljske bilateralne odnose".

"Obe strane su saglasne sa odgovarajućim međudržavnim ponašanjem i rečnik javnih zvaničnika treba da odražava slovo i duh Osnovnog sporazuma, uključujući amandman koji se odnosi na Kosovo i Srbiju i prestane da se pominje Priština i Beograd ili pod bilo kojim drugim nazivom", naveo je Kurti.

Obe strane "zauzimaju prijateljski stav i prekidaju sve remetilačke ili štetne napore druge strane na svim poljima, uključujući bojkot međunarodnih događaja. Kraj upotrebe asimetrije na bilateralnom i multilateralnom nivou – kraj upotrebe fusnote", dodaje je kosovski premijer.

U međuvremenu će se osigurati obezbeđivanje pravne stabilnosti Statuta i prihvatanje usvajanjem relevantnih uredbi i drugih dokumenata koje će razmatrati Ustavni sud Kosova.

"Ukinuti sve nelegalne strukture koje finansira Srbija i koje deluju na teritoriji Kosova. Usluge koje predstavljaju opštinsku odgovornost biće prenete na kosovske opštine u skladu sa kosovskim zakonom, ako je to prikladno i zakonito. Opštine tada mogu početi da sarađuju kroz partnerstvo u zajedničkom pružanju onih usluga koje smatraju relevantnim u skladu sa zakonom Kosova i konvencijama Saveta Evrope", dodaje se u predlogu.

U skladu sa članom 10. osnovnog sporazuma iz Brisela redosled sprovođenja relevantnih obaveza koje proizilaze iz ranijih sporazuma Dijaloga ostaju važeći i obavezujući.

Posle toga stvaraju se praktični aranžmani za razmenu stalnih dipomatskih misija i uspostavljanja misija.

Dalje se predlaže formalizacija statusa Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i obezbeđivanje snažnog nivoa zaštite objekata srpske verske i kulturne baštine, u skladu sa postojećim evropskim modelima.

Predlaže se uspostavljanje posebnih radnih grupa predvođenih EU i zaključivanje pregovaračkih okvira za bilateralne sporazume iz člana 6 (b) Sporazuma i zaključivanje prioritetnih sporazuma za bilateralnu saradnju o (a) uklanjanju ekonomskih barijera, (b) obnavljanje železničkog saobraćaja između Kosova i Srbije i (c) direktnu saradnju između agencija za sprovođenje zakona i nastavak zaključivanja sporazuma u ​​svim drugim oblastima predviđenim njima.

Sledeći korak je organizacija donatorske konferencije, priprema zajedničkog projekta od obe strane, iza kojeg kako Kurti predlaže, sledi usvajanje okvira i principa i pokretanje procesa formalnog dijaloga ka pravno obavezujućem sveobuhvatnom sporazumu za punu normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije.

.N.T.
Novine Toronto, broj 
1856
Toronto 
15. Septembar 2023.