Poziv političarima da se suzdrže od izjava mržnje

Političari i zvaničnici moraju da se suzdrže od opasnih javnih izjava mržnje i da stvore okruženje koje omogućava slobodu izražavanja, upozorili su danas stručnjaci za ljudska prava Ujedinjenih nacija i nekoliko regionalnih organizacija.

Stručnjaci UN, OEBS, Organizacije američkih država (OAS) i Afričke komisije za ljudska prava i prava naroda (AĆPR) osudili su u Zajedničkoj deklaraciji "rastuću plimu opasnih javnih izjava mržnje" koje dolaze od nekih političara i zvaničnika.

"Takva retorika je opasna jer širi netoleranciju i podele, negira utvrđene činjenice, narušava poverenje u demokratske institucije, podriva ljudska prava, ohrabruje napade na novinare i borce za ljudska prava i dovodi manjine u opasnost", navodi se u Deklaraciji.

Specijalna izvestiteljka UN za zaštitu i unapređenje slobode mišljenja i izražavanja Ajrin Kan (Irene Kan), predstavnica OEBS za slobodu medija Tereza Ribeiro, specijalni izvestilac OAS za slobodu izražavanja Pedro Vaka Viljareal i specijalna izvestiteljka AĆPR za slobodu izražavanja i pristup informacijama Džemsina (Jamesina) King naveli su da "političke izjave uživaju visok nivo zaštite prema međunarodnom pravu, zbog čega političari i zvaničnici imaju odgovornost da poštuju vladavinu prava, ljudska prava, slobodu medija, međukulturno razumevanje i poverenje javnosti u demokratske sisteme upravljanja".

"Sloboda izražavanja i pravo na informisanost zahtevaju, s jedne strane, snažnu zaštitu otvorene i inkluzivne rasprave o pitanjima od javnog interesa, a sa druge, da politički i zvaničnici prihvate da su njihovo službeno ponašanje i neki aspekti njihovih privatnih života legitimni objekti nadžora javnosti", piše u Deklaraciji.

Zajedničku deklaraciju o političarima i zvaničnicima i slobodi, stručnjaci za ljudska prava su inicirali pozivajući države da neguju nezavisnost, raznolikost i pluralizam u medijima, a kompanije koje stoje iza društvenih mreža da osiguraju da njihova pravila i sistemi uređivanja sadržaja ispunjavaju međunarodne standarde ljudskih prava, saopštio je OEBS.

Takve zajedničke deklaracije izvestilaca međunarodnih organizacija za slobodu govora donose se svake godine od 1999.

Beta
Novine Toronto, broj 
1708
Toronto 
22. Oktobar 2021.