Telekom Srbija izgubio višemilionski spor protiv United Media

U 2020. godini, Telekom Srbija je, kako se podseća, najavio podnošenje tužbi vezano za pregovore o distribuciji kanala Sport Klub, N1 i drugih TV kanala u okviru grupacije United Media, kao i povodom navodne „negativne kampanje“ nezavisnih medija koji su kritički izveštavali o njegovom poslovanju. Telekom Srbija je i podneo tužbe vrednosti od oko 2,7 miliona evra u Švajcarskoj i čak 80 miliona evra u Srbiji.

„U međuvremenu, u postupku pred sudovima Republike Srbije, Telekom Srbija kontinuirano pokušava da odloži donošenje odluke, insistirajući na svedočenju sopstvenog generalnog direktora, g. Vladimira Lučića kao ključnom dokazu, koji se potom tri puta nije pojavio na zakazanom ročištu zbog neodložnih poslovnih obaveza, a početkom aprila 2024. godine, nakon četiri godine trajanja spora, menja svoj celokupni pravni tim, te zahteva dodatno odlaganje radi upoznavanja novih advokata sa predmetom“, ukazuje United Media.

Telekom Srbija i gospodin Lučić su 2020. godine bili veoma aktivni u nastupu pred javnosti, te insistirali da će svoje tvrdnje dokazati pred nezavisnim institucijama, podseća se u saopštenju. Nakon četiri godine, to se nije desilo. Telekom Srbija je neosnovano vodio (i izgubio) sporove suprotno osnovnim principima srpskog prava, u pokušaju da uguši legitimne kritike nezavisnih medija, zaključuje United Media u saopštenju.

.N.T.
Novine Toronto, broj 
1920
Toronto 
21. Maj 2024.