U najnovijem paketu sankcija Rusiji, EU predviđa izuzeće za Zapadni Balkan

"Da bi se zaštitila energetska sigurnost Zapadnog Balkana, potrebno je predvideti derogaciju kojom bi se omogućio tranzit ruske sirove nafte naftovodom preko Hrvatske, pod uslovom da takav tranzit ostane u granicama prosečnih nivoa tranzita iz prethodnih godina kako bi se izbeglo zaobilaženje (sankcija)", stoji u tekstu predloga novih mera u koji je Radio slobodna Evropa (RSE) imala uvid.

Ova odredba se odnosi na one zemlje regiona, koje nemaju izlaz na more i koje preko Hrvatske uvoze sirovu naftu.

O merama i novom paketu sankcija ministri energetike raspravljaju i odlučuju , na vanrednom sastanku koji će biti održan 30. septembra.

Mere se tiču uglavnom određivanja ograničenja cena nafte i odlučiće se zabrana transporta nafte čija cena prelazi dogovorenu ograničenu cenu koju bi trebalo Unija da postavi.

Prilikom usvajanja petog paketa sankcija protiv Rusije, u aprilu ove godine, EU je na sličan način izuzela Srbiju čime je omogućeno da se nastavi neometano snabdevanje domaćeg tržišta naftom preko Jadranskog naftovoda (JANAF), piše RSE.

Ministri energetike EU će odlučivati i o varnednim merama koje se odnose na neočekivanu dobit energetskih kompanija i raspravljati i o ograničenju cene plina.

.N.T.
Novine Toronto, broj 
1783
Toronto 
30. Septembar 2022.