U Švajcarskim bankama 46 milijardi evra ruskih gradjana ili kompanija

Švajcarska, koja nije članica Evropske unije ali ima bliske odnose sa njom, uvela je sankcije EU Rusiji nakon što je Moskva počela invaziju na Ukrajinu u februaru.

Sankcijama je, izmedju ostalog, zabranjeno primanje depozita većeg od od 100.000 franaka od ruskih gradjana i pravnih lica, kompanija ili organizacija.

Postojeći depoziti veći od te sume morali su biti prijavljeni švajcarskom Državnom sekretarijatu za ekonomske poslove do početka juna.

Sekretarijat je saopštio da je 123 gradjana i pavnih lica sa bankama u Švajcarskoj ostvarilo 7.548 "poslovnih odnosa" ukupne vrednosti od 46,1 milijarde franaka (46,7 milijardi evra).

Još 294 "poslovna odnosa" u iznosu od 400 miliona franaka (405,6 miliona evra) ostvareno je sa Belorusijom, bliskom saveznicom Rusije.

Državljani Švajcarske, ili države u Evropskom ekonomskom prostoru, ili oni koji imaju privremenu ili stalnu boravišnu dozvolu neke od tih država, nisu pogodjeni sankcijama i zabranom prenosa novca drugoj strani na čuvanje, dok se depoziti ispod 100.000 franaka ne prijavljuju.

Sekretarijat je naglasio da se "nivo prijavljenih depozita zbog toga ne može izjednačiti sa ukupnim iznosom sredstava ruskog porekla koja se čuvaju u Švajcarskoj".

Oko 7,5 milijardi franaka finansijske imovine zamrznuto je u Švajcarskoj zbog sankcija zaključno sa 25. novembrom. To su sredstva u vlasništvu, ili pod direktnom kontrolom osoba, kompanija i organizacija koje su pod EU sankcijama.

.N.T.
Novine Toronto, broj 
1796
Toronto 
02. Decembar 2022.