Ugrožen opstanak Srba na Kosovu

 

"Na teritoriji naše južne Pokrajine ugrožen je opstanak jednog naroda na njegovim vekovnim ognjištima. Zbog toga nikoga ne treba da čudi činjenicu da je u ovakvim uslovima, povratak na KiM za više od 200.000 lica, koja su duže od 25 godina u internom raseljenju, nezamisliv, kao i da je više od 14 odsto preostalih Srba napustilo prostor KiM i to samo u proteklih godinu dana", izjavio je on.

Dačić je dodao da je Srbija duboko uverena u značaj multilateralizma i dijalog, kao najbolji način rešavanja brojnih izazova sa kojima se čovečanstvo suočava, i u sistem međunarodnog prava zasnovan na Povelji UN, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije.

"Srbija je u prethodnoj godini učinila dodatne korake kojim su unapređeni njeni kapaciteti za realizaciju nacionalnih ciljeva u pogledu jačanja vladavine prava u domenu ljudskih prava.

Ovo se posebno odnosi na pitanja položaja izbeglica, prava dece i prava osoba sa invaliditetom, kao i na iskorenjivanja rasne i verske diskriminacije i podsticanja na nasilje s tim u vezi", kazao je ministar spoljnih poslova.

On je dodao i da je započeta izrada Strategije za praćenje i unapređenje ljudskih prava, koja za polaznu osnovu ima preporuke UN mehanizama i da se uskoro očekuje usvajanje nove Strategije za rešavanje pitanja izbeglica i interno raseljenih lica, za period od 2024. do 2030. godine.

"Srbija je snažno posvećena zaštiti i promociji ljudskih prava, kao jednom od temelja našeg društva, opredeljenog da živi u atmosferi tolerancije i solidarnosti. Nažalost, svet obiluje primerima kršenja osnovnih ljudskih prava", kazao je Dačić.

 

.N.T.
Novine Toronto, broj 
1896
Toronto 
27. Februar 2024.