Vlasti Srbije treba da pojačaju napore za prava nacionalnih manjina

Vlasti Srbije treba da pojačaju napore kako bi obezbedile da se pravilno promovišu i ostvaruju prava nacionalnih manjina, saopšteno je u Beogradu na seminaru Saveta Evrope.

"Evropska unija i Savet Evrope ostaju posvećeni partneri vlastima u obezbedjivanju pravilne zaštite prava svih ljudi u Srbiji", rečeno je na tom skupu o sprovodjenju Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Saveta Evrope u Srbiji.

Kao aspekt kojima Srbija i dalje treba da se bavi, navedeni su promocija multikulturalne i interkulturalne perspektive u obrazovanju i efikasno učešće pripadnika nacionalnih manjina.

Šef kancelarije Saveta Evrope u Srbiji Tobijas Flesenkemper (Tobias Flessenkemper) podvukao je da su u celoj Evropi društva bogata etničkom, jezičkom i kulturnom raznolikošću i dodao da je u kontekstu takve raznolikosti, zaštita nacionalnih manjina "trajni izazov".

"Unapredjenje zaštite nacionalnih manjina uvek je na dnevnom redu Saveta Evrope u Srbiji i ovaj sastanak o najnovijem mišljenju i rezoluciji Saveta Evrope o primeni Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina   omogućava predstavnicima svih nacionalnih manjina i Vlade da se osvrnu na dostignuća i izazove", rekao je Flesenkemper.

Ivana Antić, pomoćnica ministarke za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, ocenila je da je Srbija   postigla veliki napredak u stvaranju zakonodavnog i institucionalong okvira i istakla da je država  "odlučna da kroz punu primenu propisa, otvoren i iskren dijalog i sa Komitetom (SE) i s predstavnicima nacionalnih manjina, ...dodatno unapredi položaj manjinskih zajednica".

Šef Političkog sektora Delegacije Evropske unije u Srbiji Dirk Lorenc (Lorenz) ukazao je da su poštovanje i zaštita prava manjina medju osnovnim vrednostima Evropske unije i podvukao da, shodno tome, nijedna zemlja ne može da se pridruži EU bez garantovanja poštovanja ljudskih prava, uključujući prava pripadnika manjina.

Podsetio je da je EU uložila u Srbiji milion evra u tu oblast i izrazio nadu da će EU biti u stanju da još više podrži važne reforme u toj oblasti kroz partnerstvo sa Savetom Evrope.

Predsednica Savetodavnog komiteta za Okvirnu konvenciju za zaštitu nacionalnih manjina Mari B. Hagsgard (Marie) predstavila je preporuke koje je koje je Komitet ministara Saveta Evrope uputio Srbiji u vezi sa primenom Konvencije.

Naglasila da bi nastavni materijali koji se koriste širom Srbije trebalo da pruže znanje o istoriji i doprinosu nacionalnih manjina kulturnom nasleđu i društvu.

"Treba podsticati interakciju osoba iz različitih etničkih grupa, kako bi se unapredilo medjusobno razumevanje i tolerancija", naglasila je ona i dodala da treba unapredjivati dvojezično obrazovanje na srpskom i manjinskim jezicima.

Posebno je ukazala da Srbija treba da poboljša učešće romske manjine u ekonomskom i društvenom životu.

Seminar je bio zasnovan na evaluaciji i preporukama iz Četvrtog mišljenja o Srbiji Savetodavnog komiteta za Okvirnu konvenciju od 26. juna 2019. godine. Organizovan je u okviru projekta "Promocija različitosti i ravnopravnosti u Srbiji", koji je deo zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope "Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022".

Beta
Novine Toronto, broj 
1690
Toronto 
18. Jun 2021.