BILJANA GUTIĆ-BJELICA, AMBASADOR BIH U KANADI

Regionalna saradnja je prioritet

Nakon pune četiri godine provedene na dužnosti ambasadora Bosne i Hercegovine u Kanadi (i, istovremeno, nerezidentnog ambasadora BiH za Kubu), Njenoj ekselenciji Biljani Gutić-Bjelici je istekao mandat. Krajem ovog meseca, sa svojom porodicom se iz Otave vraća kući, u Istočno Sarajevo.

Ambasadorka BiH u Kanadi - Biljana Gutic-BjelicaAmbasadorka Biljana Gutić-Bjelica je, inače, poreklom iz Mostara, gde je 1991. završila Gimnaziju "Aleksa Šantić", te Srednju muzičku školu- odsek za violinu, koju, kako kaže, svira u krugu svoje porodice, sa željom da naklonost prema muzici prenese i na svoju kćerkicu.
Po stručnom obrazovanju, gospođa Gutić-Bjelica je diplomirani filolog za engleski jezik i književnost, (Katedra za anglistiku Filozofskog fakulteta, Univerzitet u Nišu, 1997.). 

U njenoj bogatoj profesionalnoj biografiji stoji, između ostalog, da je i stalni predstavnik BiH pri ICAO (Međunarodna organizacija za civilnu avijaciju), te da je od 2007. do 2009. godine bila generalni sekretar Državne komisije BiH za UNESCO.
Na manifestaciji održanoj prošlog meseca u Gradskoj većnici u Otavi, kojom je obeležena "Internacionalna trka mira" u diplomatskoj zajednici kanadskog glavnog grada, ambasadorki Bosne i Hercegovine uručena je prestižna nagrada "Nosilac baklje trke mira". (Bakilja mira - Manifestacija Ambasade Bih u Kanadi

Oni koji je bliže poznaju, ističu da je ona osoba koja okuplja ljude zajedno, pokazujući brigu i razumevanje za njihove probleme, nastojeći da uvek gradi i neguje prijateljstvo među ljudima.
Svojim prirodnim šarmom, stalnim angažmanom, neposrednošću, otvorenošću, komunikativnošću, duhovitošću, elokventnošću i srdačnošću, Ambasadorka Biljana Gutić-Bjelica je stekla simpatije i uvažavanje među diplomatskim korom u Otavi, kao i meću
Ambasadorka BiH u Kanadi - Biljana Gutic-Bjelica i David Johnstonbrojnim iseljenicima.
Njena ekselencija se ljubazno odazvala našem pozivu da, pred sam završetak mandata, da ekskluzivni intervju za "Novine Toronto".

U protekle četiri godine Vi ste vrlo aktivno bili uključeni u aktivnosti diplomatskog kora u Otavi. Kako Vi lično doživljavate dužnost Ambasadora?
"Posao i dužnost ambasadora su da na afirmativan način predstavlja svoju zemlju u zemlji prijema, ali i obratno. Da uspostavlja sve moguće vidove saradnje, na svim nivoima i u svim oblastima u kojima postoji obostrani interes za promociju, ne samo u poslovima koji će zemljama donijeti materijalnu korist, već i u poslovima međusobnog upoznavanja, kulturne i obrazovne razmjene. Pri tome mislim i na zastupljenost ambasade u svim dešavanjima i dinamici diplomatske zajednice. 

(Slika iznad: Biljana Gutic-Bjelica i Generalni Guvener Kanade David Johnston)

Kao član Izvršnog odbora Otavskog diplomatskog udruženja (ODA Executive Committee), u mandatnom periodu 2010-2011, te kao član udruženja Women Ambassadors of Ottawa, i učestvujući aktivno u projektima čija ciljna grupa su najčešće bile diplomate i njihove porodice, pokušala sam dodatno promovisati zemlju i ambasadu, pa i sebe, jer u diplomatskoj zajednici mnogo toga se zasniva na ličnom kontaktu, na činjenici da vas kolege prepoznaju i cijene.
Za mene lično izazov je bio Kanadi i Kanađanima predstaviti Bosnu i Hercegovinu u jednom novom svjetlu, drugačijem od imidža i balasta 1990-tih. Na drugima je da ocjenjuju moj rad. Ja lično sam zadovoljna, jer kada se podvuče crta, nije dovoljno gledati samo šta je ostvareno, već i u kojim uslovima su se postigli određeni rezultati i ostvarili zacrtani ciljevi. Uvijek ima prostora za unapređenje, ali čovjek uči dok je živ i primjenjuje iznova stečena znanja i iskustva, tako da smo, u tom smislu, u vječitom procesu usavršavanja i rada na sebi".

(Slika iznad: Biljana Gutic-Bjelica i bivša Generalna Guvenerka Kanade Michaelle Jean)Ambasadorka BiH u Kanadi - Biljana Gutic-Bjelica - Michaelle Jean

Shodno podeli nasledstva bivše SFRJ, Ambasada BiH se nedavno preselila u zgradu koja je dosad pripadala Ambasadi Srbije. Ambasade BiH i Srbije se sada nalaze jedna pored druge, a samo nekoliko blokova dalje je i Ambasada Hrvatske. Kakva je vaša saradnja sa ambasadama zemalja iz regiona bivše Jugoslavije?
"Sa svim bivšim republikama, a sada samostalnim državama, regionalna saradnja je u samom vrhu prioriteta. Ta strategija je dio poslovanja, ne samo u institucijama u zemlji, već i u DKP mreži. Sa zadovoljstvom mogu reći da je saradnja sa ambasadorima i ostalim osobljem ambasada iz okruženja na izuzetnom nivou. Vrlo često smo dio regionalnih inicijativa i projekata i nikada nisam od kolega doživjela nikakvu neprijatnost, po bilo kojem osnovu". 

Vi ste inicirali aktivnosti koje su rezultirale obrazovanjem "Parlamentarne grupe prijateljstva između Kanade i Bosne i Hercegovine", izgrađujući time most saradnje i prijateljstva između dve zemlje. U kojim sferama se odvija saradnja sa kanadskom stranom?
"Bilateralni odnosi Bosne i Hercegovine sa Kanadom su značajno spušteni na niži nivo nakon odluke kanadske vlade da u avgustu 2009. godine zatvori svoju ambasadu u Sarajevu. Od tada nas Kanada, zajedno sa Slovenijom, nerezidentno "pokriva" iz Budimpešte. U pokušaju da se u odnose vrati određena dinamika, te da BiH opet, ali u pozitivnom smislu, bude interesantna Kanadi, dugo se radilo na formiranju Parlamentarne grupe prijateljstva.
Nakon njenog uspostavljanja, razmijenjene su posjete na najvišem parlamentarnom nivou, nivou predsjedavajućih oba gornja doma Parlamenta. Preko ove Grupe je izvršen uticaj da Kanada pokrene pregovore za potpisivanje Sporazuma o socijalnom osiguranju. Parlamentarna diplomatija je važan segment rada, često i jedini, za ambasade zemalja koje su, statistički gledano, premalene za Kanadu, i vrlo često, upravo preko Parlamenta, uspijemo plasirati određene inicijative, koje drugačije ne bismo ni mogli".
Ambasadorka BiH u Kanadi - Biljana Gutic-Bjelica
(Na slici iznad s leva na desno: Mithat Pasić, savejtnik u Ambasadi BiH, Bernard Trottier, MP iz Etobika, sada predsjednik Parlamentarne grupe prijateljstva Kanada-BiH, Biljani Gutić-Bjelica, Davorin Jurovicki, Mississauga, saradnik Ambasade u organizaciji sastanka i Corneliu Chisu, MP, trenutno potpredsjednik Parlamentarne grupe prijateljstva Kanada-BiH).

U Kanadi ima veliki broj imigranata iz BiH. Kako je organizovana "raja" u dijaspori? Kojim povodom najčešće kontaktiraju Ambasadu?
"Dijaspora iz BiH je uglavnom organizovana u kulturno-umjetničkim društvima, mada ni tu nismo ostali imuni na nacionalnu podijeljenost. Jedno od rijetkih udruženja u kojem su okupljeni članovi sa skoro svih prostora bivše Jugoslavije je Asocijacija seniora BiH i njihovih prijatelja, sa sjedištem u Torontu. Ambasada ima izuzetnu saradnju sa AKUD "Sevdah" iz Otave, koji za razliku od ostalih udruženja ovog tipa, njeguje kulturnu i folklornu baštinu sva tri većinska naroda u BiH. 

Inače, kada god su sredstva i obaveze omogućavale, odazivali smo se na pozive svih naših društava, ne samo iz BiH, već i regiona, uvijek se obraćali prigodnim govorima, podižući na taj način ne samo nivo događaja, već i vizibilitet Ambasade u regionalnoj zajednici, i u tom smislu smo, sigurna sam, jedna od najaktivnijih ambasada.
(Na slici iznad: Biljana Gutić-Bjelica i njena ćerka Una okruženi članovima KUD Djerdan iz Otave)

Od pojedinaca sa kojima Ambasada ima odličnu komunikaciju i pomoć u organizaciji raznih aktivnosti, posebno onih u vezi sa Sprazumom o socijalnom osiguranju, istakla bih saradnju sa gospodinom Davorinom Jurovickim iz Toronta, te sa Anđelkom Milošević-Vidović, sa kojom je Ambasada u dva navrata aktivno sarađivala na njenom izuzetno uspješnom i u diplomatskoj zajednici Otave, Montreala, Toronta i Vankuvera odlično prihvaćenom, projektu, izradi priručnika/vodiča za novopridošle diplomate i njihove porodice, Welcome to Canada, i Canada for the Diplomatic Community.
Što se tiče povoda kojim se najčešće kontaktira Ambasada, to su, naravno, konzularna pitanja".

Kako je Ambasada uključena u promociju kulture BiH u Kanadi. Da li Ambasada podržava gostovanje umetnika i grupa iz BiH?Ambasadorka BiH u Kanadi - Biljana Gutic-Bjelica i KUD Djerdan
"Podržavamo sve umjetnike, pojedince i grupe, na načine koji su nam na raspolaganju. Ako me pitate da li Ambasada može o svom trošku dovesti umjetnike iz BiH u Kanadu, i organizovati neku promociju, koncert, pozorišnu predstavu, odgovor je ne. Međutim, dovijamo se na razne načine. Tako smo povodom Međunarodnog dana žena u Gradskoj vijećnici u martu ove godine organizovali odličnu i dobro posjećenu izložbu likovnih radova Marine Gavanski-Zizis, sarajevske slikarke koja živi i stvara u Montrealu. Tom prilikom smo promovisali i časopis "Ljudi govore", koji se štampa u Torontu, na srpskom i engleskom jeziku.

Promovišemo i podržavamo nastupe naših KUD-ova u Kanadi, na našoj veb-stranici gotovo svakodnevno ažuriramo sadržaje, ne samo iz domena rada ambasade, već i iz domena saradnje sa dijasporom, i distribucije informacija koje su od opšteg značaja. Najbolja i najaktivnija saradnja je sa KUD-ovima iz Otave i okoline, ali smo prisustvovali i nastupima naših društava iz Toronta i okoline, pa čak i Vankuvera".

Da li službenici Ambasade pružaju konzularne usluge i izvan Otave? Da li možda dolaze u Toronto ili Vankuver?Ako ne, da li imate u planu da to radite?
"Bosna i Hercegovina ima mrežu od preko 50 diplomatsko-konzularnih predstavništava u svijetu. Otkad izdajemo biometrijske pasoše, to je značilo nabaviti novu opremu i obučiti ljude za rad na njoj. To je veliki projekat i Ministarstvo ima plan i dinamiku opremanja pojedinačnih konzulata u mreži.
Ambasada u Otavi posjeduje statičnu opremu za izdavanje biometrijskih pasoša, što dolazak u Otavu i lično prisustvo pri davanju biometrijskih podataka, kao što je fotografisanje i otisak prsta, čini obavezujućim za svakog ko podnese zahtjev za izdavanje BH pasoša.
S obzirom na veličinu Kanade i troškove koje, recimo, četvročlana porodica mora da podnese kako bi iz udaljenijih gradova, kao što je Vankuver, došla u Otavu, Ambasada je u nekoliko navrata, posebno među zainteresovanima za dobijanje BH pasoša, predlagala organizovanje akcije prikupljanja sredstava za nabavku mobilne opreme koja bi omogućila konzularnim radnicima da obiđu veće gradove u Kanadi i tako uštede značajna sredstva i pojedincima i porodicama. Međutim, naši pozivi nisu našli odjeka u zajednici".

Nedavno je završen popis stanovništva u BiH. Da li je bio organizovan popis ljudi iz BiH i u Kanadi?
"Obavještenje o popisu, formulari za popis sa detaljnim uputstvima su odmah po javnom objavljivanju, dakle početkom septembra, bili postavljeni na veb-stranicu Ambasade. Na našu molbu, pet radio-emisija koje se emituju na jezicima BiH, tri u Torontu, i po jedna u Otavi i Vankuveru, su objavili informaciju o popisu.
Popis lica koja borave u inostranstvu trebalo je obaviti lično na objavljenim formularima, a onda lično poslati na adresu Agencije za statistiku BiH, koja je data u uputstvu. Ambasade i konzulati nisu ni imali obavezu prikupljanja i prosljeđivanja formulara, i po mom ličnom mišljenju, to je više nego ispravan metod. Svrha toga je bila izbjeći bilo kakve potencijalne nepravilnosti, izbjeći optužbe da je namjerno počinjena zloupotreba od strane osoblja DKP, i naravno, uštediti na troškovima poštarine".

Šta poručujete čitaocima "Novina Toronto", među kojima je i veliki broj iseljenika iz Bosne i Hercegovine?
"Prije svega, dozvolite da čestitam uređivačkom odboru "Novina Toronto" na upornosti, ljubavi i viziji, bez kojih u vremena opšte krize, ne bi bilo moguće štampati i distribuirati novine na maternjem jeziku i pismu.
S obzirom da sa krajem mjeseca novembra završava moj mandat i boravak u Kanadi, pozdravljam sve čitaoce vašeg lista, i savjetujem da za sva konzularna pitanja, jer to je najčešće razlog obraćanja Ambasadi, prvo konsultuju sadržaj na veb-stranici i prikupe potrebnu dokumentaciju, a zatim se obrate Ambasadi sa konkretnim pitanjima.
Osoblje Ambasade nije došlo ovdje da bi nekoga nečim, po bilo kom osnovu, "zakinulo" ili maltretiralo. Mi smo ljudi koji radimo svoj posao, i ako se nešto od vas kao stranaka traži, to nije naš lični hir, već propisi kojih se moramo pridržavati. Prosto pokušajte da se u komunikaciji sa našim konzularnim radnicima ophodite isto kako se ophodite prema kanadskim šalterskim radnicima".

Vaša Ekselencijo, Hvala Vam na razgovoru i želimo Vam još puno uspeha u daljoj diplomatskoj karijeri!

Ambasada Bosne i Hercegovine u Kanadi:
17 Blackburn Avenue, Ottawa, ON, K1N 8A2
Telefon: 613 236-0028
Faks: 613 236-1139

Bojan Ž. Bosiljčić
Novine Toronto, broj 
1376
Toronto 
08. November 2013.
Oglasite se na našem sajtu, preko naše e-liste, u štampanom izdanju Novina kao i u internet Srpskom poslovnom imeniku.  Povoljni paketi za promociju vaše kompanije. 416.892.9882

Oglasite se na našem sajtu, preko naše e-liste, u štampanom izdanju Novina kao i u internet...

POSLOVNI IMENIK

Srpski poslovni imenik, koji izdaju Novine Toronto, jedinstveno je izdanje u kojem se...

RECEPTI

Ishrana zauzima važno mesto u životu ljudi. Živimo u eri nedostatka vremena koje se...

FINANSIRANJE

Praktičnim znanjem, iskustvom i kao Lender i kao Broker, Dragana Jovanović, serijom...

Krsna slava je prastari običaj u kome se, uz posebne obrede i gozbu, proslavlja hrišćanski...

Znate li šta se dogodilo na današnji dan u istoriji? Novine vam donose najzanimljivije...