Danica Popović: Za presudu sam saznala iz medija

Profesorka Ekonomskog fakulteta u Beogradu Danica Popović rekla je danas da joj je suđeno da iz medija saznaje o presudama Univerziteta, Ekonomskog fakulteta i ostalih ozbiljnih institucija Srbije.

"Na internetu čitam kako je odbačena moja žalba Odboru za profesionalnu etiku, gde sam se žalila na odluku dekana da sam plagirala prevod udžbenika, a to nedelo čak i ne postoji kao prekršaj u Etičkom kodeksu nijednog fakulteta u Srbiji", rekla je Popović za Betu komentarušući izjavu dekana Ekonomskog fakulteta Branislava Boričića da ona u narednom semestru neće držati predavanja iz međunarodne ekonomije.

Boričić je juče izjavio da je Nastavno-naučno veće Ekonomskog fakulteta u Beogradu odlučilo da Popović u narednom semestru ne drži predavanja na predmetu međunarodna ekonomija, a da je odluka doneta jednoglasno, na predlog matične katedre i nastavne komisije, nakon što je Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu odbacio njenu žalbu.

Popović se žalila Odboru kao drugostepenom organu pošto joj je Fakultet izrekao meru javne opomene zbog utvrđenog neakademskog ponašanja prilikom prevođenja udžbenika iz međunarodne ekonomije, jer u novom izdanju nije navela pokojnog profesora Stojana Babića, sa kojim je prevodila ranije izdanje

Popović je rekla da je njena žalba, "da stvar bude još apsurdnija", odbačena, kako saznaje, bez obrazloženja.

"Dakle, bez ulaženja u bilo koji argument koji sam napisala. Kao u nekom lošem filmu, predsednik Odbora za profesionalu etiku odbacio je moju žalbu, jer sam pogrešila i žalila se na odluku dekana, a ne na odluku Nastavno-naučnog veća, čiji je on predsednik", rekla je Popović.

Dodala je da je u dekanovoj odluci pisalo da žalbu može da ponese "upravo ovom Odboru za profesionalnu etiku, koji sada tu žalbu nije ni hteo da razmatra".

Važno je, kako je rekla, da obavesti javnost "da predsednik Odbora za profesionalnu etiku, profesor Pravnog fakulteta Vuk Radović, radi honorarno na Ekonomskom fakultetu i da njegov status zavisi samo od dekana kome je trebalo da presudi".

"A dekan Ekonomskog fakulteta me je juče udaljio sa nastave iz predmeta međunarodna ekonomija, pozivajući se na odluku Univerziteta, koja mu još nije ni uručena. Ili je uručena samo njemu, a ne i meni, što je takođe veliki prekršaj i težak pravni prestup", rekla je Popović.

Istakla je da "će se uskoro videti čiji je to bio prestup i čiji su sve prsti tu umešani".

Beta
Novine Toronto, broj 
1656
Toronto 
05. Februar 2021.