Direktor Bete na predstavljanju medijskog izveštaja agencije Sinhua

 

"Mi se u Beti držimo jedne stare definicije agencijskog novinarstva da je vest svetinja, a da su komentari stvar izbora pojedinca", kazao je Diklić na medijskom i naučno-istraživačkom seminaru, na kojem su učestvovali predstavnici vlada, medija i akademske zajednice Kine i Srbije.

Jedan od osnivača Bete, koja ove godine obeležava 30 godina rada, kazao je da je za njen nastanak zaslužna odluka novinara da brane integritet i dostojanstvo novinarstva i da u tome opstaje, u ambijentu brzog protoka informacija, kada "izvori informacija" postaju i društvene mreže.

"U takvom ambijentu uloga novinskih agencija je često osporovana i minimizirana sve do ideje da je to prevaziđena forma novinarstva. Međutim cilj ostaje integritet To je najteže stečeni kapital jedne novinske agencije, gradi se godinama, a može se izgubiti u jednom danu, a kupci vesti Bete i Sinhue znaju da su vesti koje plaćaju tačne i proverene", naglasio je Diklić.

Dodao je da je Saradnja Sinhue i Bete počinje od decembra 2021. godine i da ta saradnja doprinosi prosečnom građaninu Srbije da ne doživljava Kinu kao neku daleku zemlju, već kao modernu i ekonomski jaku državu.

"Mala Beta i velika Sinhua daju kroz svoju svakodnevnu saradnju pravi primer promocije vrednosti koje odlikuju Srbiju i Kinu. Mi novinari smo učesnici stvaranja povoljne ili manje povoljne klime u društvu, za promovisanje novih ideja i otvaranje novih horizonata, a imamo i edukativnu ulogu kada je reč o saradnji geografski udaljenih i civilizacijski različitih naroda, kao što su građani Kine i Srbije", kazao je direktor Bete.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.N.T.
Novine Toronto, broj 
1915
Toronto 
03. Maj 2024.