DR. DRAŠKO PEKOVIĆ

Zaštiti zdravlja stanovništva rođene zemlje je plemenita dužnost i obaveza

Razgovaramo sa g. Draškom Pekovićem predsednikom firme BioMedco Services Inc. sa sedištem u Montrealu, a ono što je jako interesantno, od prošle godine i jednim od direktora firme The Institute of Biomedical Research, sa sedištem u Podgorici.
Dr Drasko Pekovic
Kako ste se odlučili da krenete sa ovom vrstom biznisa. Vaš motiv, ideja?! 
Ja sam pasionantni naučni istraživač , a takođe i pragmatični poslovni ekspert na području kontrole kvaliteta i industrijsko reglementarnih normi vezanih za lijekove, kozmetičke, prehrambene proizvode, kao i za životnu sredinu.
Godine 1999. bio sam domaćin u Montrealu, jednoj grupi predstavnika Vlade Crne Gore, na čelu sa Mladenom Vukotićem- tadašnjim ministrom za životnu sredinu i dr Slobodanom Tomovićem .
Na njihov poziv posjetio sam Crnu Goru 2000 godine. Tom prilikom je doslo do diskusije između mene i tadašnjeg premijera Vlade CG, gospodina Mila Đukanovića o eventualnoj privatizaciji centra za eko-toksikološka ispitivanja Crne Gore od strane BioMedca. Međutim, taj centar je bio izuzetno šaržiran radnom snagom i funkcionisao na siromšnim fondovima dodjeljivanim od Vlade i kao takav nije imao poslovnu profitabilnu perspektivu.

Kako je došlo do toga da otvorite Insitut?
Crna Gora se nalazi pred neminovnim ulaskom u EU, u grčevitoj pripremi standardizaciji proizvodnje i industrijske djelatnosti kao ključnog uslova toga priključenja. Nakon diskusije sa autoritetima Crne Gore, dr Peković je predložio elaborat osnivanja Instituta koji bi pomogao da se taj proces što lakše i što konfornije odvija.
Poslije laboriozne evaluacije došlo je do potpisivanja ugovora sa Vladom pred kraj 2010. u Vili Gorici.
Toj svečanosti je prisustvovao Ambasador Kanade iz Beograda, g-din Jhon Morisson.
Osnovni cilj instituta ja zaštita i poboljšanje zdravlja stanovništva kroz reglementarne kontrole lijekova, kozmetičkih i prehrambenih proizvoda, agrikulture i životne sredine.
D rDrasko Pekovic INSTITUT
U ovim uslovima poslovni ljudi teško se odlučuju da investiraju na tim prostorima. 
Prioritet Instituta je da pomogne Vladi u pripremama ulaska u EU u domenima njihove profesionalne djeltnosti. Nakon toga Institut će nuditi svoje poslovne djelatnosti zemljama regiona kao i Evropskom i svjetskom tržištu. 
Dakle institut koristi pravo mjesto u regionu kao veoma povoljan " timing " za komercijalizaciju svojih usluga i proizvoda na internacionalnom planu. Njegova zavisnost od ekonomske i socijalne situacije CG je minimalna.

Insitut (Biomedical Research) u CG otvoren je prošle godine. Koji su ciljevi i planovi Instituta?
Tokom i poslije rata zdravstvena situacija stanovništva CG se pogoršala do vrlo značajne mjere. Velika incidencija raka, srčanih i moždanih udara, šećerne bolesti, alergije i druga mnogobrojna oboljenja nažalost prouzrokuju sve češće smrtnost i kod mlađih osoba.
Sa druge strane nekvalitetni lijekovi i prehrambeni proizvodi, kao i sve veće zagađenje životne sredine nisu od pomoći.

Cilj Instituta je da poboljša tu situaciju organizujući i sprovodeći reglementarnu kontrolu kvaliteta lijekova, kozmetike, hrane i pragmatičnu zaštitu životne sredine.
Lijekovi i kozmetički proizvodi trebaju biti ispitani na adekvatan način prije odobrenja kupovine od strane Vlade i privatnog sektora, poput postupaka i politike Kanade i svih razvijenih zemalja.
Genetski modifikovana hrana treba biti identifikovana , a takođe i njen mikrobioloski i fizičko-hemijski kvalitet ispitan prije no što dođe do potrošača.
Crna Gora treba, takođe dobro osmišljenu politiku da bi zaštitila svoje prirodne ljepote.
Takođe, većina zgrada u Crnoj Gori je ubuđala, neadekvatno grijanja i ventilirana, jednom riječju nezdrava.
Visoka incidencija astme i alergija , a moguće i drugih oboljenja su uslovljene ta-kvim smještajnim uslovima. Sva ta problematika daje institutovoj kompetentnosti valorizantan izazov-pune ruke posla.Dr Drasko Pekovic

Čime ste se rukovodili kada ste odlučivali da se bavite delatnošću koja obuhvata zdrav život, zdrave proizvode i zdravu ishranu.
Doprineti zaštiti zdravlja stanovništva rođene zemlje je plemenita dužnost i obaveza nosioca projekta. Ekipa Biomedca je stekla takvo iskustvo u Kanadi tokom više od dvije decenije svoga poslovanja. Svo to iskustvo će biti implementirano u djelatnostima Instituta koji će ih prilagoditi i poboljšati prema specifičnim potrebama i prioritetima Crne Gore.
Ekipa Biomedca, kao i izabrani stručnjaci iz Kanade i širom svijeta će biti poželjna i solidna garancija za efikasnost primjene svih poslovnih aktivnosti Instituta.
Imati garanciju da lijekovi koje upotrbljavamo su kvalitetni, da je hrana zdrava, da se živi u stanovima i kućama koje nisu kontaminirane buđima, grinjama, alergenima, to su važni motivi od dugoročnog značaja za zdravlje stanovništva CG.

Da li ste zadovoljni dosadašnjim poslovanjem i koje su poteškoć sa kojima se susrećete?
Administracija CG je kompleksna i zahtjeva puno vremena i truda. Sve napreduje ali sporo ako uporedimo sa našim kanadskim poslovanjem.
Prezadovoljan sam privilegijom u izboru visoko-kvalifikovanih stručnjaka koji sačinjavaju Odbor direktora i Naučni savjet. Među tim saradnicima stekao sam veoma plemenite i drage prijatelje. Naše druženje je postala milina naše saradnje.
Kažu da je CG vazda smatrana za kolijevku čojstava. Ono i sada postoji i razvija se na vrlo delikatan i ubjedljiv način. Takvi prisni prijateljski odnosi se porijetko sreću kod nas u Kanadi.
 

DRAŠKO PEKOVIĆ - Rođen u Kolašinu-Crna Gora. Završio gimnaziju u Podgorici, a studije u Ljubljani. Napustio bivšu Jugoslaviju 1972. Radio u zapadnoj Nemačkoj do 1975. Preselio se u Montreal 1975. Magistrirao na Medicinskom fakultetu Montrealskog univerziteta 1977. gde je i doktorirao 1981. u oblasti mikrobiologije i imunologije. Završio post-doktorske studije na univerzitetu Toronto, takođe u domenima mikrobiologije i imunologije 1982., a kasnije na Institutu Armand Frapije 1985. sa bavio naučno istraživačkim radovima na SIDI u saradnji sa dr Luc Montagnier, dobitnikom Nobelove nagrade u medicini 2008. Sve postdiplomske studije dr Pekovića su bile finansirane od strane "Medical Research Council of Canada".
Dr Peković je počeo svoju profesionalnu karijeru kao direktor naučnog istraživanja u jevrejskoj Generalnoj bolnici u Montrealu gde je takođe radio kao asistent profesor na McGill univerzitetu u Montrealu. Autor je i ko-autor mnogobrojnih naučnih publikacija kao i novinarskih članaka. Dr. Peković je takođe bio chairman od "Prvog Internacionalnog simpozijuma o usnoj SIDI". Kojem je bio počasni predsednik Dr. Armand Frapier. Simpozijum je održan u kongresnoj palati u Montrealu 1989. U 1989. osniva svoju privatnu biomedicinsku kompaniju BioMedco Services Inc. u kojoj je do sada predsednik.
Dr Peković je takođe osnovao 1990. Asocijaciju privatnih biomedicinskih laboratorija Kvebeka i bio predsednik te asocijacije tokom dva četverogodišnja mandata.

Dr Drasko Pekovic

Nedavno ste oglasili da tražite stručan kadar. Recite nam nešto više o tome.
Institut se nalazi u početnoj fazi svoga razvoja koji će slijediti prioritetne potrebe Vlade crne Gore, kao i zahtjeve i potrebe tržišta regiona.
U svom početku funkcionisanja , Institute će zapošljavati eksperte iz montrealske kompanije Biomedco. Oni će takođe učestvovati u izboru i osposobljavanju članova lokalne ekipe.
Institute ima takođe ambiciju da izabere direktore svojih laboratorija (mikrobiologije, biohemije, hemije…) staro-jugoslovenskog porijekla koji su obrazovani u Kanadi ili u drugim zemljama, a posjeduju znanje engleskog, francuskog ili ostalih svjetskih jezika, na akademskom nivou.
Ti strucnjaci će doprinjeti razvoju Instituta svojim radnim mentalitetom, kao i svojim naučno-tehničkim i naučno-istraživačkim kapacitetima. Evaluacija njihovih prijava je u toku. Tako ako ste zainteresovani slobodno nas kontaktirajte - +382 20 663 075 +069 100 765
infoŽInstituteBMR.com

Zašto baš Crna Gora?
Crna Gora je jedna od najljepših zemalja svijeta proglašena za " Ekološku državu " od strane svog parlamenta, prve takve vrste u svijetu.
Crna Gora ima takođe vrlo prijatnu klimu i atraktivne turističke i rezidencijalne destinacije, kako na moru tako i u svojim prelijepim planinskim predjelima.
Socijalni i kulturni život je vrlo razvijen. Zasnivanje prijateljskih odnosa je jednostavan i brz proces. Crna Gora se nalazi u finalnoj fazi priprema mega projekata : nove magistrale, izgradnje sistema hidrocentrala na Morači, vodovodne mreže i značajnih turističkih projekata i sl..
Takva industrijska dinamika će sigurno usloviti ekonomski " bum " koji se već počeo uočavati i koji će se amplificirati skorim predviđenim ulaskom u EU.
Već sada plate stručnjaka mnogobrojnih kompanija prevazilaze visinu plata zemalja regiona.
Raditi u jednoj novoj ustanovi, tipa Instituta je san svih mladih sposobnih i ambicioznih stručnjaka. Institut će značajno beneficirati njihovu stručnost i lojalnost.

Koji bi bio Vaš savet ljudima, da poboljšaju uslove života?
Koristiti maksimalno sve što nam život pruža, u harmoniji i poštovanju socijalne i životne sredine. Biti kreativan i produktivan, valorizirajući svoju ličnost pred samim sobom i svojim bližnjima. Biti u ljubavi, ne tražiti već stvoriti svoj svijet i svojom kompetentnošću i lojalnošću garantovati svoju dobrobit. Raditi sve što pričinjava zadovoljstvo. Održavati pasionantni ritam života u kome bolest neće imati mjesta.

Ivana Đorđević
Novine Toronto, broj 
1285
Toronto 
06. Maj 2011.

your brand recognized