INTERVJU S POVODOM: PROTA VASILIJE TOMIĆ

Crkva svetog Arhangela Gavrila u Ričmond Hilu

Povodom ustanovljavanja nove parohije Srpske pravoslavne crkve, pod imenom Svetog Arhangela Gavrila, za prostore severnog Toronta, i kupovine imanja za novu crkvu, razgovaramo sa njenim začetnikom, protojerejem stavroforom Vasilijem Tomićem. 

SVETI ARHANGEL GAVRILODokle se stiglo u poslovima? 
Parohija Svetog Arhangela Gavrila za sjever od Toronta, sa sjedištem u Ričmond Hilu, Bogu dragom i Svetom Arhangelu Gavrilu slava i hvala, uspješno se vaspostavlja i čini svoje prve korake. Do sada je puno urađeno, ali mnogo poslova još čeka. Dok ovo čitate, biće učinjeno još nekoliko krupnih koraka, o čemu ćemo vas, ako Bog da, upoznati. 
Za sada, radosni smo da objavimo da smo, krajem marta, ušli u posjed lijepog imanja koje se nalazi u najekskluzivnijem kraju, inače prestižnog, Ričmond Hila - Oak Ridges. To najnovije parče srpske zemlje dostupno je, sa sviju strana, uobičajenim načinima javnog prevoza. Nalazi se blizu raskrsnice Yonge & King Side Rd i vidljivo je sa Yonge ulice, jedne od najčuvenijih ulica na svijetu. 
Na imanju smo zatekli zgradu, veličine oko 6.000 stopa - 600 kvadratnih metara. U zgradi se, između ostalog, nalaze dva stana, ukupne površine oko 2.000 stopa i restoran, veličine 4.000 stopa. Jedan stan smo preuredili u parohijske kancelarije, a za drugi stan i restoran preuzeli zakupninu, što nam, u velikoj mjeri, pomaže otplatu kredita - morgidža. 

Znači li to da sada može da otpočne pun rad parohijana na zaživljavanju nove Parohije? 
Aktivnosti parohijana Svetoarhangelske parohije otpočele su i prije preuzimanja ovog imanja. Sredinom februara mjeseca upriličen je, u restoranu, na imanju, dobrotvorni ručak. Restoran je bio ispunjen do zadnjeg mjesta. Bilo je vedro i poletno, a ni finansijski rezultati nisu izostali. 

Može li se reći da ste zadovoljni kako pristižu prilozi?
Iako razumjevamo opštu ekonomsku situaciju, uvjek treba i može bolje, ali Bogu dragom hvala, otkako je Parohija oformljena, parohijani i mnogi vjerni Eparhije kanadske iskazuju svoju bezrezervnu podršku i to je najvažnije. Evo, i vaša medijska podrška jako je važna i ja vam, kao i svima koji doprinose, od srca zahvaljujem.Na jednom od zadnjih sastanaka Inicijativnog odbora za formiranje parohije utvrdili smo listu od preko 100 pregalaca koji su, na razne načine, radom i trudom, doprinijeli i nastavljaju da doprinose, vaspostavljanju Parohije. 

Lista pregalaca je postavljena na veb-sajtu Parohije:www.svarhangelgavrilo.eparhijakanadska.org i svjedoči da ova Parohija ima solidnu osnovu za uspješan početak i trajanje. Zato, ovom prilikom, ne ističemo nikoga ponaosob - mada ima puno trudbenika koji zaslužuju posebno isticanje - jer vjerujemo da će Gospod i Sveti Arhangel Gavrilo trud ovih pregalaca ščedro blagosloviti i nagraditi. Lista priložnika Parohije, što se, takođe, da viđeti na parohijskom veb-sajtu, zaista je impozantna - na stotine imena - i skoro svakodnevno se proširuje.

Kakva je podrška lokalnih i uopšte kanadskih vlasti oko ovog našeg, srpskog poduhvata?
Veliki podstrijek uspješnom vaspostavljanju Parohije stigao je od nadležnih vlasti kada su nas obavjestili da je Parohija registrovana kao non-profit, dobrotvorna ustanova. To nam daje pravo da izdajemo potvrde za porez što će, vjerujemo, doprinijeti još boljem odzivu dobrotvora. 
Dalje, generalni urbanistički plan kraja Ričmond Hila, u kojem se parohijsko imanje nalazi, predviđa podizanje crkava. Međutim, za svaki pojedinačni slučaj mora da se prođe kroz dugotrajnu, i veoma skupu, administrativnu proceduru dopune urbanističkog plana. Na tome strpljivo radi parohijski arhitekta i nama, nestrpljivima, savjetuje dobro strpljenje. Ohrabruje nas u nadi da će posao biti uspješno obavljen; samo je vrijeme, kako kaže, u pitanju.

Može li se reći, na osnovu ovoga, da ćemo ubrzo udariti kamen temeljac i početi sa gradnjom samog crkvenog hrama?
Kao što rekoh, do sada je puno postignuto. Otkako smo imanje preuzeli, do ovog našeg razgovora, organizovane su, u nekoliko mahova, radne akcije. Čistili smo imanje, dovozili zemlju i šljunak, krečili kancelarije, renovirali kupatilo, prerađivali patos i druge poslove obavljali i sve što je do danas urađeno, učinjeno je dobrovoljno. 
Agenti za nekretnine, u traženju pogodnog prostora za crkvu, na stotine kilometara su gradske vožnje prevalili; advokat je besplatno vodio proces dobijanja dobrotvornog broja, za koju priliku je sredio parohijska Pravila, vodio korespodenciju i drugo; prevodioci su bez naknade prevodili; grafički dizajner je, kao svoj prilog, davao grafička rješenja; arhitekta svoj posao dobrovoljno obavlja, i tako redom. Do sada ni jedan dolar nikome za rad plaćen nije i nadamo se da ćemo tim načinom, ako Bog da, i crkvu, uglavnom, sagraditi. 
Za sve radove, koji su do sada obavljeni, majstori su čak i materijal poklanjali. Od prvog ručka, 13. februara, pripremljenog za više od sto osoba i svih obroka za učesnike radnih akcija, kad nas je bivalo preko trideset radnika, sve je bilo darivano. 
A Bogu hvala, kako nam naši lijepi običaji za mobe nalažu, jelo se i pilo, čestito. Čim dovršimo sve administrativne poslove neophodne za taj čin i dovoljno osnažimo kasu priložnika, da zaista ne oskudevamo u gradnji, položićemo i kamen temeljac. Uz Božiju pomoć, siguran sam, i prije nego što neki misle. 

Zaključak bi bio da se poslovi odvijaju bez zaostajanja, zar ne?
Svakako, ali nam i predstoje veliki poslovi. Organizujemo, sredinom jula, gala dobrotvornu večeru. Namjerni smo da nam naš Vladika, na sam dan posvećen Svetom Arhangelu Gavrilu, 26. jula, imanje osveti. Preosvećeni je najavio osamostaljenje Parohije i postavljanje parohijskog sveštenika za početak avgusta mjeseca. Sve ovo daje nam nadu da ćemo vam, ako Bog da, javiti još bolje vjesti.

Šta bi bila vaša poruka za kraj ovog razgora? 
Pa, ako smo ovim razgovorom bilo koga podstakli da pomogne i priloži za uspješan nastavak života novousta-novljene Parohije, učinili smo dobro djelo pred Gospodom i Arhangelom Njegovim i mi, i vi. Prilozi su potrebno da bi smo što prije počeli gradnju crkve. 
Svaki prilog je dobrodošao i nema malog priloga kad čovjek daje od srca za svoju crkvu. Uz Božiji blagoslov, zahvalni svesrdno, pomoć primamo na sledećoj adresi:

St. Archangel Gabriel 
Serbian Orthodox Parish
49 North Lake Rd.
Richmond Hill, On.
P.O. Box 2918
L4E 1A8 

I daće Bog, vidjećemo se svi pod svodom crkve svetog Arhangela Gavrila u Ričmond Hilu.

Radovan Gajić
Novine Toronto, broj 
1252
Toronto 
16. Jul 2010.

your brand recognized