Modular Home Additions Ltd.

Kuća za tru dana, bez ikakvih mana

Modular Home Additions Ltd. je osnovan 2000. godine i bavi se adaptacijama, dogradnjom i izgradnjom kuća na širem području Toronta. Kompanija je nastala kao rešenje problema sa kojim su bili suočene i suočavaju se mnoge mlade familije sa decom - kako na najbrži mogući način obezbediti više prostora za rastuću familiju.

U početku je ideja bila da se omogući klijentima da na jednostavniji način dođu do stambenog prostora koji im je potreban. Modular je prva, a moguće i jedina kompanija u Kanadi, koja dogradnju na postojeće jednospratne kuće (bungalonjs) izvodi sa prefabrikovanim zidnim panelima, na taj način značajno ubrzavajući proces izgradnje. Ideja je bila prihvaćena od strane klijenata i tako je sve počelo!

 

"U početku smo imali nekih tridesetak "modela" koji su bili na raspolaganju našim klijentima. Tokom vremena, pošto smo izazvali interes našim načinom gradnje, javljalo se sve više klijenata koji su zahtevali promene u dizajnu, tako da smo, hteli ne hteli prešli na izradu planova za svakog klijenta posebno. Projekti su postali estetski mnogo privlačniji i praktično nemamo nikakvih ograničenja što se tiče dizajna - iako se često pogrešno povezuje modularna gradnja sa limitiranim estetskim kvalitetom projekata" , kažu vlasnici Modulara Vladeta Jeričević i Duško Lazić. "Mada sada radimo uglavnom "custom" kuće, i dalje proizvodimo panele u Modularu."

Reklamni slogan firme je da se dodatak na postojeću kuću koju gradi Modular podigne za tri dana ("Groq Your Home in 3 Days!"). Reč je o podizanju konstrukcije kuće i svih spoljnih radova. Naime, gradnja "kuće za tri dana" izgleda ovako: prvi dan je skidanje postojećeg krova, drugi dan podizanje kranom i instaliranje prefabrikovanih modula za konstrukciju kuće (zidovi, podovi, krov); i treći dan završni radovi na krovu i zaštita spoljnih zidova.

 

"I dalje se držimo pravila "tri dana", čak i kada je kuća teško dostupna i ne možemo da koristimo kran za instalaciju. Tada šaljemo veći broj ljudi na gradilište i uglavnom uspevamo da uradimo nadogradnju sprata i dodatnih prostora za nekoliko dana", kaže Duško Lazić.

"Modular je počeo da radi u istočnom delu Toronta pre više od 16 godina, ali sada ima sve više projekata na zapadu. Samo na Leaside-u smo dogradili ili podigli preko 100 kuća, a sada je bum nadogradnje podjednako i u Etobiku. Sa druge strane, market je danas takav da je velika potražnja za gradnjom novih kuća, tako da smo dosta angažovani i na tim poslovima", kaže Jeričević.

U Modularu kažu da rade sve bolje i da za njih kriza ne postoji, te da u poslednjih godina u građevinarstvu nije bilo problema kao u drugim industrijama.

 

"Naša je poslovna logika je da će firma uvek da posluje uspešno ako radimo posao koji ljudi traže. Kada dođu krizna vremena, ljudi ne kupuju nove kuće, nego sređuju ili prošuruju postojeće, ne sele se - nego renoviraju stare kuće u kojima žive", kažu u Modularu.

Prednost gradnje po Modularovom principu zasniva se na činjenici da mnogo ljudi danas želi da ostane u istom kraju, da im deca ne menjaju školu. Tu je reč i o uštedi na provizijama Real Estate agenata, ne plaća se Land Transfer Tadž i najčešće za vreme adaptacije klijenti mogu da ostanu u kući. Procenjuje se da je samo na ovim elementima ušteda preko 50 hiljada dolara. Sa druge strane, i kada se kupi druga kuća, najčešće je potrebna dodatna renovacija ili preuređenje prostora.

 

Modular ima oko 15 redovno zaposlenih i koristi veliki broj spoljnih saradnika za razne segmente gradnje i završnih radova. Kažu da su, pošto su preuzeli firmu 2007. godine spustili cene za 16 odsto i dosta dugo ih ih nisu menjali. Ne vide da imaju konkurenciju na nivou na kome sada posluju jer su po mnogima jedna od najvećih kompanija za renovacije u Torontu. Problema u procesu gradnje kuće ima kao i svakom kompleksnom poslu, ali u Modularu ističu da je za klijente svakako najveći problem u poslednje vreme iskomplikovana i usporena procedura dobijanja dozvola.

Modular ima konstantan porast novih poslova, i uz dobar marketing izgradio je sopstveni prepoznatljiv brend. Komunikacija sa klijentima je na dnevnoj bazi, svaki projekat ima svoju veb stranicu i sva korespodencija preko te stranice ostaje zabeležena. 

Prosečna ocena od preko 9 na "HomeStars", najbolje govori o velikom broju zadovoljnih klijenata.

 

Novi vlasnici kompanije od 2007. godine su Duško Lazić i Vladeta Vađa Jeričević. 
Jeričević, nekadašnji Beograđanin, u Kanadu je došao 1988. godine, završio je Akademiju primenjenih umetnosti, unutrašnju arhitekturu. 
Duško Lazić je u Kanadu došao 1984. godine kao pevač, ali je završio u građevinarstvu zahvaljujući dobrim delom i svom ranijem tehničkom obrazovanju. 
Jeričević i Lazić čine uspešan tim koji se dobro nadopunjuje u kompleksnom biznisu kakav je gradnja kuća.

Ivana Đorđević
Novine Toronto, broj 
1495
Toronto 
27. January 2017.