PASIONIRANI NAUČNIK - DRAŠKO PEKOVIĆ

Pasionirani naučnik - Draško Peković
Dr. Draško Peković, naš sagovornik, vlasnik je kompanije BioMedco Services Inc., koja je osnovana 1989. a koja se bavi istraživanjem i razvojem novih biomedicinskih proizvoda i tehnologija. Ono što je posebno značajno je moto kompanije - zaštiti prirodu i zdravlje. Šta je to što Vaša kompanija sve radi?
"Moraš voljeti prirodu da bi se o njoj brinuo. Verovatno zato, već godinama uporno i istrajno istražujem i radujem se svakom novom pronalasku našeg tima, vezano za zaštitu prirode.. Sve te naše mnogobrojne i dugogodišnje istraživačke aktivnosti, kao i veliko iskustvo, doprinele su ovakvom našem razvoju i dale nam mogućnost da pronalazimo nove dijagnostičke i analitičke metode, kao i da unapređujemo mnogobrojne biomedicinske proizvode za potrebe naših klijenata a ujedno plasiramo i sopstvene proizvode na tržište. 

BioMedko se takođe bavi i kontrolom kvaliteta lijekova, kozmetičkih proizvoda, hrane, vode i životne sredine kao i ostalim specijalizovanim servisima za potrebe modernog tržišta..
Moja profesionalna sudbina me svrstala u kategoriju pasioniranih naučnih istraživača, tako da sam zbog velike posvećenosti nauci i nehotice postao ekspert u selekciji i razvoju novih proizvoda za osnovne ljudske potrebe. 
Istraživačke i razvojne aktivnosti BioMedka su takođe osnažene programom postdiplomskih studija u saradnji sa Univerzitetom u Montrealu.
Iz tog konstantnog stvaralačkog elana, nastao je i naš najnoviji proizvod OralNet koji predstavlja potpuno novu generaciju tečnosti za ispiranje usta, po svom sastavu od isključivo prirodnih sastojaka, zbog čega se postiže efikasnost u zaštiti zdravlja usta, kao i opšteg zdravlja. 

DRASKO-PEKOVIC-ORLANET

Opčinjeni ste mikrobiologijom. Za svakodnevnog čoveka čini se pomalo čudno, da neko posveti ceo svoj život proučavajući neka sićušna bića, pa pri tom još nevidljiva. Kako se rodila ljubav prema ovoj oblasti medicine?
(...smeje se...) "Život se ne može zamisliti bez mikroba, niti se može opstati u životu bez njihove kontrole, imunološkom odbranom! Mikroorganizmi su veoma sofisticirana bića tokom više stotina miliona godina. Oni igraju vitalnu ulogu u zaštiti tijela, fermentaciji hrane, fizijologiji organa, obuci i treniranju našeg odbrambenog imunološkog sistema. Mikroorganizmi su takođe neophodni u agrikulturi, proizvodnji hrane kao i u mnogim drugim oblastima. 
Određeni mikrobi takođe mogu narušiti naše zdravlje čak i do fatalnog ishoda. Mikrobiologija i imunologija su pasionirane biološke nauke koje nas uče kako da koristimo mikrobe a i kako da se branimo od njih u slučaju potrebe. Ta interakcija je bila i ostala opsesivna egzistencijalna enigma života. 
Zdravlje počinje i odražava se u ustima, koja su najbogatija, posle probavnog sistema, mikrobiološkom florom u našem tijelu. Kako zaštiti zdravlje usta je bio cilj svih mojih postdiplomskih studija i većine mojih naučno istraživačkih radova. Zaštititi zube, desni, prenos zaraznih bolesti kašljanjem, poljupcem, pljuvačkom, su teme koje su me podsticale u razvoju novih biomedicinskih analitičkih testova, kao dijagnostiku SIDE, i rezultirale u razvoj OralNeta".

DRASKO-PEKOVIC-ORLANET

OralNet je Vaš najnoviji proizvod, na koji ste veoma ponosni. Prirodna tečnost za ispiranje usta. Zašto ste se odlučili za ovu vrstu proizvoda?
"Tržište tečnosti za ispiranje usta je ogromno. Prema Svjetskoj Zdravstvenoj Organizaciji 50% globalne populacije svijeta (7.4 milijarde) upotrebljava tečnost za ispiranje usta. Prema toj statistici 3,7 milijardi flaša (od 500 ml) se potroši nedeljno. Globalno tržište je snabdjeveno sa 7 dominantnih maraka tečnosti, koje predstavljaju mješavinu hemijskih proizvoda . Naučne studije pokazuju da su ti proizvodi manje-više efikasni ali isto mogu biti štetni po zdravlje jer sadrže alkohol, jake i mnogobrojne hemikalije, ostavljju mrlje na zubima pa čak i kancerogene.
Sve te hemikalije, posle upotrebe, konstantno zagađuju životnu sredinu. 

OralNet pripada potpuno novoj generaciji tečnosti za ispiranje usta, ne sadrži alkohol i ono što je najvažnije, sastoji se isključivo od prirodnih sastojaka. Komparativna naučna studija, dominantnih tečnosti za ispiranje usta i OralNet-a je pokazala da je OralNet najefikasniji u ubijanju mikroba koji prouzrokuju zubna i usna oboljenja a nije toksičan - njegov aciditet (pH) odgovara fiziologiji usta i ne sadrži hemikalije koje mogu biti štetne po zdravlje (Peković. D.D. et al., EC Microbiology, 2015).
OralNet je proizvod mojih dugogodišnjih postdiplomskih studija i naučno-istraživačkih radova koji je specifično koncipiran za borbu protiv neprijatnog zadaha, zubnih i bolesti desni, zubnih bolova , kao i drugih stomatoloških problema. OralNet takođe održva desne u maksimalnom fiziološkom stanju, boji i konfiguraciji.
OralNet je proizvod koji potpuno odgovara potrebama svake osobe tokom cijelog života kao i preventivnim i ljekovitim potrebama savremene stomatologije.
 

Dr. Draško Peković
Rođen u Kolašinu - Crna Gora. Završio gimnaziju u Podgorici, studije u Ljubljani. Otišao iz bivše Jugoslavije 1972. Radio u zapadnoj Nemačkoj do 1975. nakon čega dolazi u Montreal. Magistrirao na Medicinskom fakultetu u Montrealu 1977, gde je i doktorirao 1981, u oblasti mikrobiologije i imunologije. Nastavio post-doktorske studije na stomatološkom Univerzitetu u Torontu do 1982, na području stomatološke mikrobijologije i imunologije, koje je završio na Institutu Armand Frapie u Montrealu 1985, gde se bavio naučno-istraživačkim radovima na SIDI u saradnji sa dr Luc Montagnier, laureat Nobelove Nagrade u medicini 2008.
Sve post-diplomske studije dr Pekovića su bile subvencionirane od strane "Medical Research Council of Canada", kao priznanje i uvažavanje kvaliteta i važnosti njegove naučno-istraživačkog rada.
Dr Peković je počeo svoju profesionalnu karijeru kao direktor naučnog tima za istraživanja u jevrejskoj Generalnoj bolnici u Montrealu. Istovremeno dr Peković je predavao i na McGill univerzitetu kao i Montrealskom univerzitetu.
Naučno istraživački radovi dr Pekovića su objavljeni u mnogobrojnim naučnim publikacijama.
Dr Peković je takođe bio predsedavajući "Prvog internacionalnog simpozijuma o usnoj SIDI", održanom u Konggresnoj Palati u Montrealu 1989, na kome je bio počasni predsednik dr Armand Frapier. 
Dr Peković je takođe bio kopredsedavajući mnogobrojnih naučnih konferencija na intrnacionalnom nivou.
Dr Peković 1989. osniva svoju privatnu bio-medicinsku kompaniju Biomedco Services Inc. u kojoj je predsednik.
Godinu dana kasnije, 1990. osniva “Asocijaciju privatnih biomedicinskih laboratorija” provincije Kvebeka i gde je bio predsednik tokom dva četvorogodišnja mandata.
Poslovna karijera dr Pekovića se nastavlja razvijanjem Instituta za Biomedicinska istraživanja, javne naučno-istraživačke kompanije koja se sada nalazi na berzi u Nenj York-u. Dr Peković je ključni ekspert i CEO Instituta.
Glavni urednik je internacionalnih naučnih žurnala: "Vaccine and Vaccination" MedGrove, i Cronicon "EC Microbiology"
Plan Vam je da proizvod plasirate širom Kanade, Amerike kao i u ostale delove Sveta. Koja Vam je strategija?
"Kao što sam predhodno naveo, tržište za ispiranje usta je ogromno i prema ekspertima domena predstavlja najveći i najunosniji proizvod moderne svjetske industrije. Tržište je prepuno posrednika i barijera snabdjevača apoteka i prehrambenih prodavnica velikih površina.
Naša strategija se svodi, u prvom redu, na otkrivanju i predstavljanju informacija medicinskim i stomatološkim profesionalcima putem naučnih publikacija i naučnih konferencija. Takođe, globalno stanovništvo će biti konstantno informisano putem javnih medija (novine, radijo, televizija) kao i preko društvenih mreža. 
OralNet je sada na prodaji u odeljenju za komercijalizaciju Laboratorije BioMedco Services Inc., u prestižnim prehrambenim prodavnicama Grupe Adonis u Kvebeku i Ontariju, kao i u dobrim farmacijama u Montrealu. OralNet se takođe može kupiti preko interneta. 
Za uspješno plasiranje OralNeta na svjetskom tržištu biće takođe uključeni strani specijalizovani distributori kao i eventualni investitori koji mogu doprinijeti komercijalnom uspjehu proizvoda".

DRASKO-PEKOVIC-ORLANET

DRASKO-PEKOVICSvedoci smo vremena kada je Zemlja došla do kritične tačke opstanka i kada je priroda veoma ugrožena. Da li Vam je to dodatna motivacija da još više istražujete, jer se čini kao da ste sebi postavili zadatak da živite u skladu sa prirodom i da joj "pomažete"? 
"Da, životna sredina postaje sve više zagađena mnogobrojnim hemikalijama, (uključujući tečnosti za ispiranje usta) i modernom industrijom. Doprinijeti zaštiti zdravlja je plemenita dužnost nauke. Tendencija modernih bio medicinskih nauka je u prirodnom tretiranju života. Svi naši proizvodi su u saglasnosti i poštovanju prirode i njenih vitalnih sistema. 
Pozitivni efekat morske vode na zdravlje je bio poznat od vremena antičke Grčke a vino i voda su se vremenima čuvale u srebrenim posudama za što duže održavanje njihove svježine. To pragmatično iskustvo čovječanstva nam je dobro poslužilo pri razvoju OralNet-a uz pomoć našeg razumijevnja oralne biologije i finoće balansiranja sastojaka.
Biti sam sa sobom u poštovanoj prirodi je "biti na pravom mjestu i u pravom društvu".

Često nalazimo razne izgovore, opravdavajući sebe zbog stvari koje smo želeli a nismo ostvarili. Delujete kao neko ko sanja na javi. Koje su to spoznaje u Vama, da možete da živite život punim plućima?
DRASKO-PEKOVIC"Akademsko obrazovanje i razvoj naučno istraživačke karijere na internacionalnom planu je svakako imalo veliki značaj za sve što mi se dešavalo u životu a istovremeno je hranilo moje pasionirano biće u neizmernoj, skoro nezadrživoj, želji prema proučavanju i eksperimentalnom uslovljavanju bioloških sistema na celularnom i molekularnom nivou. To je nadalje podiglo moju naučnu konkurentnost kod najčuvenijih naučnih institucija, što je postala efikasna "biznis kartica" moje akademske stručnosti. 
Spoznaja?! Spoznao sam nedokučivost dna ljudske sposobnosti i kreativnosti i neizmjerne vrijednosti svakog trenutka kreativne profesionalne aktivnosti. 

Naučio sam da pratim i doprinesem razvoju nauke. Naučio sam biti gospodar svoje današnjosti i pasionirani zaljubljenik mojih budućih profesionalnih izazova.
Moj "ovozemaljski" epitaf, koji će svakako morat sačekati svoju upotrebnu vrijednost, dosta dobro ilustruje prirodu moga bića u citatima:
‘ Svetom leče, svoj svet tražeć, 
ne nađe ga već ga stvori’.

‘Prijatelj mu svetac bješe,
nikoga se ne bojaše 
i svakome ravan bješe’.

Moj najveći ostvareni san je saznanje na JAVI sićušnost moje kompetentnosti u odnosu na nefamilijarnost i nedokučivost razumijevanja bioloških sistema koji nas održavaju kao taoca u nemogućnosti adekvatne kontrole života.
Moji snovi nikada nijesu bili hranjeni materijalizmom jer bi ostali beznadežno gladni.

DRASKO-PEKOVIC-ORLANET

DRASKO-PEKOVICO penziji ne razmišljate. Još uvek maštate. Životu se radujete. Šta je to što Vas ispunjava i daje snagu da istražujete i idete sve dalje i dalje?
(Hmm!) “Vrijednost ljudskog bića se sastoji u njegovoj kreativnosti, volji i zdravstvenoj mogućnosti za produktivni rad. Srećom, ja sam uvijek bio u mogućnosti da sam odaberem domen moje profesionalne aktivnosti i u ambiciji da detaljnije upoznam moje stvaralačke sposobnosti. 
Ta pasionirana dinamika mi najvjerovatnije nije dozvolila da uđem u zdravstvene probleme a za koje, pravo da ti rečem, nekako nemam ni vremena. Nastaviti kreativnost i produktivnost znači osvježiti valorizaciju samog sebe kao i ojačati moju ulogu čelnika među mojim bližnjima. Moj radni elan i stvaralački izazov me sve više uvodi u pasionirane kreativne projekte kao i određene umjetničke aktivnosti. 
Zbog toga živim u prirodi i trenutno uživam u sređivanju moje skoro-kupljene kuće, ‘kućice u cvijeću’, pored rijeke Ouareau, na sjeveru od Montrala. Ouareau protiče brzakom ispred moje kućice uz vječnu sinfoniju njenog žuborenja. Zaljubljen sam u hortikulturu i gajenje ultra - biološkog voća i povrća u mom eksperimentalnom vrtu, a takođe nađem vremena i za uređenje interiera, izrade mozaika i skulptura.
Umjetnički izraz moje životne sredine je neophodan za obnovu mog radnog elana i idejne raznolikosti. 

DRASKO-PEKOVIC-ORLANET

Planiram dovesti mog Vuka, (ujakovog Winetou-a, kako sam ga ja naimio) sina moga sestrića na ovdašnje obrazovanje i lično usavršavanje.
Kao i da nemam izbora - radim sve što mi pričinjava zadovoljstvo. Rasplamsavam pasionirani ritam života u kome jenjavanje ili bolest nijesu predviđeni a niti dobro-došli.

Ivana Đorđević
Novine Toronto, broj 
1484
Toronto 
30. Septembar 2016.
Oglasite se na našem sajtu, preko naše e-liste, u štampanom izdanju Novina kao i u internet Srpskom poslovnom imeniku.  Povoljni paketi za promociju vaše kompanije. 416.892.9882

Oglasite se na našem sajtu, preko naše e-liste, u štampanom izdanju Novina kao i u internet...

POSLOVNI IMENIK

Srpski poslovni imenik, koji izdaju Novine Toronto, jedinstveno je izdanje u kojem se...

RECEPTI

Ishrana zauzima važno mesto u životu ljudi. Živimo u eri nedostatka vremena koje se...

FINANSIRANJE

Praktičnim znanjem, iskustvom i kao Lender i kao Broker, Dragana Jovanović, serijom...

Krsna slava je prastari običaj u kome se, uz posebne obrede i gozbu, proslavlja hrišćanski...

Znate li šta se dogodilo na današnji dan u istoriji? Novine vam donose najzanimljivije...