Patrijarh Porfirije: Nećemo govoriti rodno osetljivim jezikom, nego srpskim

"Mi ne govorimo i nećemo govoriti rodno osetljivim jezikom, nego srpskim jezikom. Ne pristajemo da bilo kome zbog toga što govori srpskim jezikom budu uskraćena ljudska prava, a pogotovu da zbog toga bude kažnjavan", rekao je patrijarh Porfirije na naučnom skupu "Pravni aspekti i posledice Zakona o rodnoj ravnopravnosti", u Narodnoj biblioteci Srbije.

On je naglasio da srpski narod "posebno izražava negodovanje zbog činjenice da se od vrtića, preko osnovnih i srednjih škola i univerziteta, nameće promena svesti i načina života pojedinca i društva u celini promovisanjem rodne, tačnije LGBTQIA+ politike i prakse".

"Protivno svakom demokratskom načelu je da lične sklonosti manjine koju niko ne ugrožava ni na koji način, niti sme da ugrožava, postanu opšte obavezujuće za većinu", konstatovao je patrijarh Porfirije.

Patrijarh Porfirije je pozvao profesore prava, naučnike, advokate i druge učesnike skupa da i narednih dana predlože koje pravne mere je potrebno da se preduzmu, kako bi u bliskoj budućnosti mogli da prestanu da se bave ovim Zakonom.

Taj Zakon, dodao je, pokušava da menjajući način međusobne komunikacije, zapravo potpuno izmeni način našeg života, naš etos.

On je zahvalio Maragariti Pietes, predstavljenoj kao verovatno vodećem evropskom stručnjaku za probleme rodne ideologije, što je doputovala iz Brisela da učesnicima skupa pruži podršku.

"Mnogo je u Evropi i svetu intelektualaca poput nje, što svedoči da mi nismo protiv demokatskih načela i ljudskih prava i slobode, nego upravo suprotno. Crkva, Matica, stručna javnost, čitav narod, brane ljudska prava i slobode", istakao je patrijarh Porfirije, na skupu koji su organizovali SPC i Matica srpska.

.N.T.
Novine Toronto, broj 
1901
Toronto 
15. Mart 2024.