Rusija je nužni neprijatelj samo da bi NATO opstao

Direktor francuskog instituta za spoljnu politiku Ifri Tjeri de Monbrijal je ocenio da je "Rusija nužni neprijatelj da bi se opravdao opstanak NATO, a da bi se održao Atlantski savez, ulazi se u rizik malog hladnog rata".

"Smatram da smo jako loše postupali u prilazu ruskom pitanju i neverovatno je da nikad nije bilo istinskih pregovora s Rusijom", izjavio je De Monbrijal pariskom listu Opinion.

On je rekao da treba otvoreno staviti na sto razlike unutar Evropske unije i podvukao da "naše nacije ne vide opasnosti na isti način, na primer kad je reč o ruskom pitanju".

I, kako je primetio, "ako mogu razumeti Poljsku i baltske zemlje, zašto Francuska nema uravnoteženiju politiku prema Moskvi, kakvu je vodio general De Gol, mada je istina da je golizam nestao i zamenjen je neokonzervativizmom".

De Monbrijal, jedan od najuglednijih francuskih spoljnopolitičkih stručnjaka, je rekao i da je "u Evropi neophodna jedna operacija istina da bi se smanjile razlike među nacijama".

On je primetio da je "perspektiva prijema novih članica (u EU) omogućila da se štete smanje uz stabilizovanje prilika u srednjoj i istočnoj Evropi, izuzev ipak u bivšoj Jugoslaviji, ali su odložene posledice, koje danas osećamo, i dalje značajne".

Direktor Ifrija je naveo da je takođe "Evropska unija sumanuto i prebrzo u svoje redove primila i zemlje koje nisu bile spremne da se ugrade u zajednički identitet", dok je EU "platila jako skupo što je Grčku ishitreno primila u evro".

I, kako je dodao, "da bi jedna politička Celina imala jedinstvenu i legitimnu spoljnu politiku, potreban je jasan identitet", a krize kroz koje prolazi EU odslikavaju i zabašurene različite vizije u raznim zemljama, što sad izbija na videlo u Italiji, Mađarskoj, Poljskoj.

"Otud je prvo što treba učiniti da se suočimo s našim razlikama", predočio je De Monbrijal, "jer ako to ne učinimo, preti opasnost da potpalimo bure baruta kao što smo 1991. videli u slučaju rata u bivšoj Jugoslaviji kad je Nemačka, nasuprot mišljenju Francuske i Velike Britanije, izvan opšteg okvira i jednostrano priznala nezavisnost Hrvatske i Slovenije".

De Monbrijal je upozorio da se "u suprotnom izlažemo opštoj opasnosti da Evropska unija nastavi da se rastače, uz jedinstvo samo kao fasadu".

.N.T.
Novine Toronto, broj 
1574
Toronto 
11. April 2019.