Skeptičan sam da će Srbija u Ohridu potpisati sporazum

Raci koji je bio u timu Edite Tahiri dok je vodila dijalog Prištine i Beograda, kaže da na sastanku 27. februara u Briselu Srbija nije potpisala sporazum, iako je Kosovo bilo spremno za potpisivanje.

"I dalje sam skeptičan da Srbija može u poslednjem trenutku da odbije da potpiše taj dokument, jer je u svoje geopolitičke igre uključila i pitanje Rusije i sankcija protiv nje zbog Ukrajine, a želi da od međunarodne zajednice dobije više kroz ovaj plan za Kosovo", rekao je Raci za "Gazetu Blic".

On smatra da bi trebalo da "međunarodna zajednica ovog puta bude veoma jasna sa Srbijom", jer ako Srbija nema interes da se vrati ka Zapadu, onda Kosovo ne može biti "talac" dok Srbija ne bude odlučila kuda će u spoljnoj politici.

"Važno je da je Kosovo u potpunom skladu sa američkim i evropskim stavovima, pa bi bilo dobro da plan bude usvojen 18. marta jer se kaže da će od 20. do 24. marta šefovi država EU odobriti taj dokument što je snažna garancija da će nedavne sporazume direktno nadgledati EU i da će biti glavna mera na putu Kosova i Srbije u EU", izjavio je Raci.

.N.T.
Novine Toronto, broj 
1821
Toronto 
14. Mart 2023.