Završetak projekta uvodjenja primarne selekcije otpada

Kazao je da "projekat podrazumeva odvajanje smeća na mestu nastanka i reciklažno dvorište".

"Smeće odvozimo na regionalnu deponiju Duboko, koja je već dugo u problemu i shvatamo da ćemo u kratkom vremenskom roku doći u problem sa čvrstim otpadom. Zato radimo selekciju otpada na mestu nastanka", rekao je on.

Prema njegovim rečima, kante za odvajanje otpada podeljene su domaćinstvima.

Istakao je da će gradjani manje plaćati naknadu za odnošenje smeća nego što je do sada i moći ujedno da recikliraju i zarade.

"Pre godinu dana usvojen je lokalni plan o upravljanju otpadom kojim je predvidjeno da se na teritoriji opštine krene sa selekcijom otpada. S tom aktivnošću smo počeli pre mesec i po dana. Nadamo se da ćemo do proleća sledeće godine uvesti sve korisnike na teritoriji Čajetine i Zlatibora u sistem primarne selekcije", rekao je direktor JKP "Čajetina" Srdjan Pantović novinarima koji su posetili Čajetinu.

Kako je istakao, u okviru projekta odlaganja otpada izgradjena su i reciklažna dvorišta, a gradjanima su podeljene kante od 120 i 240 litara koje služe za odlaganje sirovog i reciklažnog otpada.

"Kante su čipovane, imaju GPS za praćenje i znaće se kog dana i u koliko sati su pražnjene. Mokri otpad je organski otpad koji ne ide na reciklažu, a suvi otpad jesu plastika, karton, metal i sve ono što može da se reciklira", kazao je Pantović.

Prema njegovim rečima, veliki hoteli na Zlatiboru takodje su zainteresovani za ovaj projekat i primarnu selekciju otpada.

"Na prostoru centra Zlatibora se nalaze četiri reciklažna ostrva. Godišnje preduzeće preda 10.000 tona komunalnog otpada u reciklažni centar 'Duboko', a iz godine u godinu se količina povećava. Shodno tome se nabavljaju novi kamioni i oprema", rekao je Pantović.

On je najavio i nove ugovore sa ovlašćenim reciklerima koji će biti u obavezi da odredjenu količinu otpada prevezu do svojih reciklažnih centara i uklone ga.

Pantović je rekao da opština ima u planu da se za odredjene količine smeća koje gardjani budu donosili na reciklažu isplaćuje novac kao podsticaj da to i dalje čine.

Kompletan završetak radova na projektu reciklažnog dvorišta planiran je za maj naredne godine.

JKP "Čajetina" dobilo je donacije i stručnu pomoć od Vlade Švedske za projekat upravljanja otpadom.

.N.T.
Novine Toronto, broj 
1780
Toronto 
09. Septembar 2022.