Život u Srbiji bolji zbog saradnje sa EU

"Mi ulažemo dosta energije, finansijskih sredstava i političkog kapitala. Radimo to zato što nam je stalo do Srbije. Reč je o prosperitetu i životnom standardu naroda dok je Srbija na putu ka EU", rekao je Žofre u svojoj rezidenciji na prijemu za ambasadore država članica EU.

Žofre je na predstavljanju svih tekućih projekata koje taj blok 27 država sprovodi u Srbiji, nabrojao sektore u kojima se EU svakodnevno radi da obezbedi finansijska sredstva, među kojima su poljoprivreda, trasport, zdravstvo i kultura.

"Radimo na unapređenju vladavine prava i sprovođenju reformi. Jedna od njih je reforma pravosuđa, a pomogli smo i rekonstrukciju palata pravde u Beogradu i u Novom Sadu", rekao je šef Delegacije EU.

Ministarka Srbije za evropske integracije Tanja Miščević izjavila je da je na dan kada EU u kampanji "Nama je stalo - bolje zajedno" predstavlja sve važne projekte koje sporvodi u Srbiji, moguće izmeriti sve što su za nju uradile države članice.

"Ali ima i mnogo stvari koje ne možemo kvantifikovati. Partnerstvom i saradnjom sa EU Srbija dobija finansijsku i ekonopsku pomoć, ali i uči pre svega evropske vrednosti i evropske standarde", izjavila je Miščević.

Zamenik šefa švedske diplomatske misije u Srbiji, Aleksander Peir Dutri, izjavio je da su toj državi tokom sadašnjeg predsedavanja EU prioriteti "zelena agenda", "cirkularna ekonomija" i "pokušaj da ispravimo greške iz prošlosti".

"U tom kontekstu naš prioritet će biti i 'zelena tranzicija' Srbije i radićemo na tome korak po korak i sa javnim i sa privatnim sektorima kako bi Srbija usvojila najviše evropske standarde u oblasti zaštite životne sredine", rekao je on.

Na prijemu u rezidenciji šefa Delegacije EU je prikazana serija video-spotova kojima ambasadori predstavljaju uspešne projekte širom Srbije koje je Evropska unija finansijski podržala.

Ambasadori država članica EU su u spotovima istakli da im je stalo do uspešne poljoprivrede, jakih preduzeća, zdrave životne sredine, putne infrastrukture, energetske efikasnosti, kulturnog nasleđa i vladavine prava u Srbiji.

.N.T.
Novine Toronto, broj 
1827
Toronto 
04. April 2023.