Airbnb sve popularniji

Toronto, 
08. Septembar 2017.
Novine Toronto, broj 
1517

Airbnb je postao izuzetan izvor prihoda za mnoge vlasnike stanova i kuća. Studija istraživača sa Univerziteta Mekgil procenjuje da je prošle godine samo u Torontu, Montrealu i Vankuveru ostvarena zarada od 430 miliona dolara.
Mnogi to prepoznaju, pa ima i onih koji u ponudi imaju i izuzetno veliki broj stanova.
Brojke su najbolji pokazatelj da je sve više zainteresovanih za kratkotrajno rentiranje svojih slobodnih stanova. 
Tako je prošle godine broj stanova za ovaj vid iznajmljivanja u ova tri grada bio oko pedeset hiljada, da bi ove godine skočio čak na 81 hiljadu.