Apelacioni sud preporučio izbore za manji broj većnika

Toronto, 
20. Septembar 2018.
Novine Toronto, broj 
1555

Ontarijski Apelacioni sud podržao je stav provincijske vlade o smanjenju broja većnika u Torontu, tako da će se već na predstojećim opštinskim izborima glasati po izmenjenom sistemu, sa redukovanom mapom izbornih jedinica.

Treba reći da odluka Apelacionog suda ne odbacuje u potpunosti odluku sudije Edvarda Belobabe, donetu pre desetak dana, već je zamrzava, do žalbenog postupka, moguće u novembru. U zavisnosti od ishoda tog postupka, može se dogoditi da rezultati izbora budu osporeni.

Za gradsko veće Toronta biraće se 25 članova, kao što je i insistirao premijer Dag Ford, a nakon ove sudske odluke neće biti potrebno da se upotrebi sporni ustavni član o izuzeću.

Prethodna odluka nižeg suda glasila je da smanjivanje broja većnika usred izborne kampanje narušava pravo na slobodu izražavanja kandidata, ali i birača. Premijer Ford je, potom, osporio odluku i najavio da će iskoristiti klauzulu o izuzeću, kako bi sproveo u delo svoj plan.

Tročlano veće Apelacionog suda smatra da je provincija, bez sumnje, poremetila kampanje koje su uveliko u toku, ali da ni u kom slučaju nije i neće ugroziti poruke saopštene biračima, već da samo umanjuje njihovu efikasnost.

Novi Zakon 5 bi trebalo da se usvoji najranije u četvrtak, ali posle ove odluke Apelacionog suda, u provinciji ističu da će se okrenuti drugim prioritetima.

Ministar za opštinske poslove Stiv Klark kaže da je vreme da se završi sa političkim igrama i da se sa gradskim službenicima pripremi administracija za izbore 22. oktobra.

Lider Zelene stranke Majk Šrajner je, u saopštenju, istakao da je Zakonom 5 premijer izazvao krizu, umesto da ispoštuje građane Toronta i, kroz odgovarajuće konsultativne procese, zajedno sa njima odredi pravu meru gradskog veća.

Gradonačelnik Toronta Džon Tori izjavio je da je gradskim pravnim zastupnicima dato jasno uputstvo da nastave sa borbom.