Bezbednije preko ulice uz pomoć virtuelne vežbe

Toronto, 
06. Septembar 2018.
Novine Toronto, broj 
1553

Početak školske godine uvek otvara pitanje bezbednosti dece u saobraćaju. Kod roditelja se javlja neizvesnost da li su uspeli svoju decu dovoljno dobro da pripreme za samostalno kretanje u saobraćaju, posebno da bezbedno prelaze ulicu i procenjuju da li automobil koji se približava može predstavljati potencijalnu opasnost.

I stručnjaci su se bavili istim problemom. Barbara Moronđijelo, psiholog sa Univerziteta Gelf, koja se bavi prevencijom povreda u detinjstvu, smatra da roditelji neretko veruju da su deca mnogo obazrivija nego što je to stvarno tako. Ona je, stoga, u saradnji sa grupom studenata kompjuterske tehnologije, kreirala program koji u uslovima virtuelne stvarnosti, podučava decu kako prelaziti ulicu. Tu su scene koje simuliraju svakodnevne, realne situacije, u različitim okruženjima i uslovima, a deca kroz njih mogu da vežbaju i uče.

Moronđijelo naglašava da se sve vreme prati na šta i kako deca reaguju, kao i brzina kojom to rade. Uz to, tu su i razgovori o situacijama i ponašanju dece, gde se posebno obraća pažnja na uočavanje grešaka i njihovo ispravljanje, kako se ne bi ponovile u realnom životu.

Provera je pokazala da su se deca koja su prošla kroz ovakav trening, mnogo bolje ponašala u saobraćaju od svojih vršnjaka iz kontrolne grupe, koja nije imala obuku. Kod obučenih je procenat napravljenih grešaka išao i do neverovatnih 98 odsto manje nego što su ih pravila deca iz kontrolne grupe.

Kako se naglašava, ovaj program je veoma pristupačan, jer je za njegovu realizaciju potrebno imati kompjuter, 3D naočare i napravu za u virtuelno okruženje. Moronđijelo ističe da program nije komercijalan, već da je cilj da se radi na sprečavanju povreda kod dece u saobraćaju.