Bolnice su radile normalno, uz upotrebu generatora.

Toronto, 
27. Septembar 2018.
Novine Toronto, broj 
1555

Šef otavske policije Šarl Bordelo rekao je da je pohvalno što, bez obzira na nestanak struje, nije bilo nereda, pljački, niti bilo kojih drugih kriminalnih radnji.

Ontarijski premijer Dag Ford obišao je region pogođen tornadom, a premijer Džastin Trudo je razgovarao sa gradonačelnicima Otave i Gatinoa o državnoj pomoći.