Da li je teško uštedeti dovoljno za mirnu penziju?

Toronto, 
09. Februar 2024.
Novine Toronto, broj 
1891

Anketa Forum research-a, za potrebe Regulatorne agencije za finansijske usluge Ontarija, pokazuje da čak petina anketiranih smatra da nikada neće moći da se penzionišu. Preko dve petine učesnika ankete kaže da ne uspeva ništa da uštedi za budućnost, odnosno za penzionerske dane.

Osam od deset anketiranih zabrinuto je oko pokrivanja svakodnevnih troškova, od životnih namirnica, do plaćanja stanarine i hipoteke.

Otprilike četvrtina ispitanika nije do sada razvila plan za penzionisanje, a više od polovine i ne zna koliko bi im novca bilo potrebno za bezbrižno penzionisanje.

Svega manje od petine anketiranih veruje da će se kvalitet njihovog života poboljšati kada se penzionišu.

Troškovi života postali su glavna tema, koja utiče i na podršku vladajućim liberalima zato što se veruje da oni nisu u stanju da olakšaju posledice rasta cena.