Diskriminacija se uči

Toronto, 
08. Septembar 2017.
Novine Toronto, broj 
1517

Deca odmalena reaguju drugačije prema osobama iz drugih sredina
Studija naučnika sa Univerziteta Britanska Kolumbija ukazuje da, kao i mnoge druge stvari i postupke, deca nauče i da prave razlike među ljudima.
Pošlo se od ranijeg istraživanja, kojim je utvrđeno da trogodišnjaci zaziru od osoba koje su iz drugačije, a da su slobodniji sa osobama iz svoje jezičke, rasne ili kulturološke grupe. 
Istraživač razvojne psihologije Antea Pan sada je, posmatrajući reakcije 456 beba i mereći njihovu pažnju pri ponovnim emitovanjima lutkarske predstave, pokazala da što više gledaju, to se mališani više iznenađuju. 
Oni su očekivali da se lutke koje govore njihovim jezikom, u ovom slučaju engleskim, ponašaju dobro, a bili su iznenađeni kada su videli da to nije slučaj. 
Pri tom, nisu menjali stepen pažnje bez obzira na ponašanje lutaka koje su govorile francuski, što je pokazatelj da bebe nemaju nikakva očekivanja od lutaka koje govore nekim drugim jezikom, odnosno koje su na neki način drugačije od uobičajenog.
Panova je objasnila da mališani kasnije u životu nauče da pokazuju različit stav prema osobama koje su drugačije. 
Ona je ovde uzela jezik kao varijablu, pošto je to jedna od prvih stvari na koju deca reaguju kao na nešto poznato.
Panova planira u narednim istraživanjima da ustanovi kako deca nauče da prave negativnu selekciju, odnosno diskriminaciju.
Ovaj rad nastao je u saradnji sa istraživačima sa izraelskog univerziteta Bar-Ilan.